Home

Vastgesteld bouwkundig erfgoed premie

Vastgesteld erfgoed Kopen Onroerend Erfgoed

Die laatste vrijstelling geldt echter niet voor vastgesteld erfgoed. De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde Als er voor de kap van een onroerend goed uit de vastgestelde lijst een vergunning nodig is, dan moet de vergunningverlenende overheid haar beslissing motiveren en in haar beslissing aangeven hoe ze de erfgoedwaarden in acht heeft genomen Vastgesteld bouwkundig erfgoed. Voor niet-beschermd erfgoed dat is opgenomen op een vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed, gelden de volgende juridische gevolgen, die ook zijn ingebed in andere wetgevingen Ook heel wat steden, gemeenten en provincies bieden premies of andere financiële ondersteuning aan voor het behoud en beheer van erfgoed op hun grondgebied. Neem daarvoor contact op met de stedenbouwkundig ambtenaar van jouw gemeente of stad. Er zijn nog andere instanties die alternatieve financiëring aanbieden: De projectrekening van Herita Aanvullende premie voor open erfgoed: Voor open erfgoed kan je een bijkomende premie van 20% aanvragen voor ontsluitingswerken gericht op een verbeterde inhoudelijke of fysieke ontsluiting van het beschermd goed

Vastgesteld erfgoed Stedenbouw Onroerend Erfgoed

 1. g van het erfgoed
 2. Wat is de inventaris voor bouwkundig erfgoed? Alle waardevolle onroerende goederen worden geïnventariseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. Op die manier creëren we een overzicht van al het erfgoed in Vlaanderen, maar daarnaast heeft de inventaris ook als doel het beheer ervan te garanderen
 3. Lijst van vastgesteld bouwkundig erfgoed 1 Aalst ID Beschrijving Adres Lambertco ordinaten R 491 Gesloten hoeve Achtermaal 7 (124188.26 180459.44) R 4 Rij burgerhuizen Albert Li enartstraat 6-30 (126821.35 181264.87,126820.21 181271.04,126805.53 181275.59,126806.14 181288.78,126806.49 181300.92,126820.24 181310.94,126820.04 181315.98,126817.7
 4. Lijst van vastgesteld bouwkundig erfgoed 9. Lijsten van vastgesteld bouwkundig erfgoed 1 Aalst ID Beschrijving Adres Lambertco ordinaten R 491 Gesloten hoeve Achtermaal 7 (124188.26 180459.44) R 4 Rij burgerhuizen Albert Li enartstraat 6-30 (126821.35 181264.87,126820.21 181271.04,126805.5
 5. gen.Alleen als je woning in die laatste databank voorkomt, is ze echt beschermd en aan een strenge regelgeving onderworpen

Portaalsite voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Bevat een overzicht van het geïnventariseerde, vastgestelde en beschermde onroerend erfgoed. Zowel bouwkundig erfgoed, landschappen, archeologisch erfgoed als varend erfgoed komen aan bod erfgoed opnieuw vast, nu voor de eerste keer via een openbaar onderzoek. Meer dan 1.500 panden en constructies worden voor het eerst vastgesteld. Het gaat om bouwkundig erfgoed dat pas na de . ondertekening van het vaststellingsbesluit van 2014 werd toegevoegd aan de inventaris. De Vlaamse overheid, de steden Voor werken aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed kan je in aanmerking komen voor een erfgoedlening. Sommige steden, gemeenten en provincies bieden premies of andere financiële ondersteuning aan voor het behoud en beheer van vastgesteld, maar niet-beschermd, erfgoed op hun grondgebied vastgesteld bouwkundig erfgoed (nl) Zoek naar vastgesteld bouwkundig erfgoed. Bekijk alle relaties; Bekijk in boom structuur; relaties. algemener. vastgesteld erfgoed [ ID : 16 ] collection. Populair in deze categorie. Beschermd monument Beschermd cultuurhistorisch landschap.

Financiële ondersteuning Eigenaars Onroerend erfgoed

De folder bundelt de verschillende vormen van financiële ondersteuning en de fiscale voordelen die de Vlaamse overheid aanbiedt bij aankoop, onderhoud of restauratie van onroerend erfgoed De vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed is één van de in totaal zes vastgestelde inventarissen, gebaseerd op de wetenschappelijke inventarissen Landschappelijk erfgoed of het cultuurhistorisch landschap* en de houtige aanplantingen met erfgoedwaarde die behoren bij archeologisch en/of bouwkundig erfgoed; Het onroerend erfgoed moet evenwel voldoen aan de volgende voorwaarden: Is niet beschermd; Is waardevol, omdat: Het op de inventaris van het Agentschap Onroerend Erfgoed is vastgesteld Omdat we aan elk erfgoedobject disciplines hebben toegekend, is het mogelijk om te zoeken naar archeologisch, bouwkundig of landschappelijk erfgoed, of een combinatie daarvan. In de toekomst willen we nog meer inzetten op dat laatste

Premiepercentages Financiële steun Onroerend Erfgoed

vastgesteld bouwkundig erfgoed (14-09-2009) Portaal Civiele techniek en bouwkunde: Bommevrij (ook Bommenvrij genoemd) is een beschermd historisch arsenaal in Nieuwpoort. Het is een zeldzaam voorbeeld van Nederlandse militaire architectuur uit het begin van de 19e eeuw tijdens het Hollandse bewind is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dokterswoning Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019 Algemeen Beschrijving Kenmerken. Provincie Antwerpen Gemeente Antwerpen Deelgemeente Borgerhout Straat Van Hersteenstraat Locatie Van Hersteenstraat 12 (Antwerpen) Fysieke status.

Voor verbouwingen aan vastgesteld erfgoed kan je geen premies krijgen. Je kan bij het Agentschap Onroerend Erfgoed wel een erfgoedlenin g voor o.a. restauratie- of renovatiewerken. De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20% van de totale kostprijs Abdij van Bethlehem. Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot hede VASTGESTELD BOUWKUNDIG ERFGOED Inventaris Vlaanderen is erfgoed (/). De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed is een juridisch vastgestelde lijst van bouwkundig erfgoed die werd opgesteld door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.De inventaris werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 september 2009 waardoor het erfgoed uit de lijst een zekere vorm van vrijwaring voor de toekomst geniet vanwege een aantal uitzonderingsmaatregelen die erop.

Soorten erfgoed Onroerend Erfgoed

varend erfgoed: beheerspremie en onderhoudspremie; Voor werken met een gefaseerde uitvoeringstermijn kunt u een beroep doen op een meerjarenpremieovereenkomst. Aanvragen voor die premie kunt u nog indienen tot en met 9 december 2020. Daarnaast zijn er ook nog gemeentelijke premies en belastingvermindering voor onroerend erfgoed Lijst van vastgesteld bouwkundig erfgoed 1 Aalst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 2 Aalter. Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft een nieuwe inventaris van het bouwkundig erfgoed vastgesteld. De vaststelling is nog gebaseerd op de oude regels van het Monumentendecreet. Volgens de nieuwe regels van het Onroerenderfgoeddecreet, dat op 1 januari in werking treedt, moet aan de vaststelling eerst een openbaar onderzoek voorafgaan, maar dat vergt tijd

Vastgesteld bouwkundig erfgoed: Herenhuis Het onroerend goed, gelegen te Temse, Kasteelstraat 72A en Kasteelstraat 76 is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, vastgesteld bij besluit van de administrateur-generaal van 28 november 2014. De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 201 Abdij van Kolen en Kolenberg - Agentschap Onroerend Erfgoed. Vaststelling. Van 20-02-2018 tot en met 20-04-2018. Agentschap Onroerend Erfgoed. ID: 246. Abdijhoeve Hof ten Brukom - Gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Bescherming. voorlopige beschermingsbesluiten. Van 05-06-2019 tot en met 04-07-2019 Even geduld. De toepassing wordt geladen... Om gebruik te maken van deze applicatie moet u over een moderne browser beschikken die javascript ondersteunt Lijst voor 'bouwkundig erfgoed' uitgebreid. De inventaris van gebouwen in Vlaanderen die deel uitmaken van het bouwkundig erfgoed, werd de laatste jaren fors uitgebreid. Op 9 november 2011 werd er nog eens een nieuwe lijst vast­gesteld waarin weer een 3.000-tal nieuwe gebouwen op­ge­nomen zijn Wil je een premie voor werken in een beschermd stads- of dorpsgezicht, van het bouwkundig erfgoed, de houtige beplantingen met erfgoedwaarde, Bij vastgesteld erfgoed moet je als overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met beperkte juridische gevolgen

vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed, vermeld in artikel 4.1.1, 3°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Art. 2. De onroerende goederen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed vastgesteld overeenkomstig het besluit van de administrateur-generaal van 28 november 201 De vaststellingsprocedure behandelt daarnaast ook het bouwkundig erfgoed in Limburg dat wel opgenomen was in het vaststellingsbesluit van 2014, maar nu niet meer wordt vastgesteld omdat het niet langer erfgoedwaarde bezit of niet langer voldoende goed bewaard is, door sloop of zware verbouwingen Send an e-mail to 1700, the information service for all your government related questions. You will receive a copy of this mail

Mijn huis is een bouwkundig erfgoed

Lijst van vastgesteld bouwkundig - Onroerend Erfgoed

28-11-2014 Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten De inventarisatie van bouwkundig erfgoed in de Leuvense deelgemeenten werd in 2004 niet meegenomen. Nochtans kennen ook de deelgemeenten zeer waardevol erfgoed dat bovendien typerend is voor hun historische, maar ook landschappelijke evolutie. De stad Leuven inventariseerde in 2015-2016 het bouwkundig erfgoed in Wijgmaal ERFGOED TE KOOP: inventaris bouwkundig erfgoed of beschermd. Vanhove Vastgoed: een betrouwbare schatting, vastgoedmakelaar-bemiddelaar, deskundig advies én een klankbord. Vertrouw op onze diensten Een deel van het onroerend erfgoed is beschermd. Het onroerenderfgoeddecreet van 1 januari 2015 voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten van onroerend erfgoed.. De Inventaris van het onroerend erfgoed geeft een overzicht van ongeveer 80.000 erfgoedobjecten in Vlaanderen, opgedeeld per gemeente. De inventaris bevat bouwkundig erfgoed, historische tuinen en parken, historische orgels en.

23-10-2019 Stadswoning met Lodewijk XV-deur | Inventaris Onroerend Erfgoed https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/43177 3/ De Inventaris Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid is een lijst van waardevol archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. In Poperinge staan er zo'n 500 gebouwen op deze lijst; hoeves, arbeiderswoningen, herenhuizen, maar ook fabrieken, pastorieën, winkels, scholen... Sommige toppers op deze inventaris zijn beschermd als monument

In Herzele werd vrijdag een nieuwe samenwerking voor onroerend erfgoed officieel ingeluid. Twee nieuwe onroerend erfgoeddiensten, Denderland en Vlaamse Ardennen, zijn vanaf 1 januari van start gegaan Onroerend erfgoed is het geheel van monumenten, archeologische sites, cultuurhistorische landschappen en stads- en dorpsgezichten. Vanaf 1 januari 2015 geldt één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie: het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (onroerenderfgoeddecreet), dat verder wordt uitgewerkt in het besluit. In ieder jaaroverzicht waren ze te zien: beelden van de verwoestende brand in de Notre-Dame in april 2019 in Parijs. Maar wat doet het RVB om te voorkomen dat een monument of een unieke collectie door brand verloren gaat? Marlotte van den Tol is nauw betrokken bij het nieuwe afwegingskader. 'Elk monument of elke collectie heeft een eigen karakter. Als het om cultureel erfgoed gaat, wordt. Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een wetenschappelijke inventaris. Zo'n opname heeft geen rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en gedocumenteerd. Vastgesteld onroerend erfgoed De vaststelling van een inventaris is één van de instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om onroerend erfgoed te behouden

Inventarisatie bouwkundig erfgoed Paul Fredericqstraat, Jakob Heremansstraat, Muinkkaai, Hofstraat, François Benardstraat en Tijgerstraat Gent (inventarisatie: van 2019 tot 03-2021) Beschrijving Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1910 ontworpen in opdracht van Albert Vanderhaeghen-De Vos, die toen in de Statiestraat 40 in Gent woonde Bekendmaking besluit Openbare Veiligheid De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 28.01.2021 betreffende Vaststellen reglement Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IB Anderhalf jaar geleden diende onze Heemkundige Kring een bezwaarschrift in tegen een aanvraag van omgevingsvergunning van Maarten Veugelaers voor de zone met de kadastrale nummers in afdeling 5, sectie B 1116B, sectie B 1116F, sectie B 1116C, sectie B 1116G, sectie B 1116D, sectie B 1116A en sectie B 1116E in Lille Dorp 32, 34 en 36.Deze actie werd voorafgegaan door een petitie om de Lilse.

Mijn huis staat op de lijst van bouwkundig erfgoed

Het bouwkundig erfgoed wordt in context geplaatst en er is aandacht voor ensembles. Er is geen tijdslimiet waardoor ook jonge architectuur in aanmerking komt voor opname in de inventaris. Door nieuwe inzichten of door bijkomend onderzoek en doordat het erfgoed zelf ook evolueert, is de inventaris nooit volledig of afgerond, maar is ze continu in evolutie en wordt ze geactualiseerd en aangevuld Er zijn verschillende zip-files met shapefiles voorzien. De wetenschappelijke inventarissen zijn gebundeld in één zip-file ('erfgoedobjecten') die bouwkundig erfgoed (relicten en gehelen), archeologisch erfgoed, landschappen, houtige beplantingen met erfgoedwaarde, historische tuinen en parken, orgels en wereldoorlogerfgoed bevat Inventaris bouwkundig erfgoed Art. 12.3.18. De bestaande reglementaire gevolgen van de inventaris bouwkundig erfgoed, vastgesteld door de administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed op basis van artikel 12/1 van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten blijven van kracht totdat hoofdstuk 4 van dit decreet en dit artikel in werking. Dit bestand bevat de volgende lagen: Al het beschermd en vastgesteld erfgoed: aanduidingsobjecten; Al het beschermd en vastgesteld erfgoed (historiek - niet meer geldig): aanduidingsobjecten_historie De vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen telde in totaal 15.578 goederen. De grote meerderheid hiervan, namelijk 13.465 goederen, waren reeds eerder vastgesteld. Het agentschap schrapte 753 goederen

Het bouwkundig erfgoed dat bij het nieuwe besluit niet meer wordt vastgesteld maakt ook deel uit van het openbaar onderzoek. Het gaat om 747 objecten (746 bouwkundige relicten en 1 bouwkundig geheel). Het volledige dossier kan je raadplegen op deze pagina De bescherming van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen De verantwoordelijke instanties en hun bevoegdheid Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Het Agentschap Ruimte en Erfgoed Het Agentschap Inspectie RWO Het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen Monumentenwacht De inventaris bouwkundig erfgoed. Vastgesteld bouwkundig erfgoed - gehelen Vastgesteld bouwkundig erfgoed - relicten Vastgestelde archeologische zones Vogelrichtlijngebieden Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken Vlaams verkooprecht van toepassing op het onroerend goed Vastgoedprijzen Toekomstgerichte keuzes maken. Waar de inventaris erfgoed opgemaakt door de Vlaamse Overheid in 2006-2008 zich vooral toespitst op de architecturaal-culturele eigenschappen van het gebouw, gaat het Actieplan Bouwkundig Erfgoed ook in op stedenbouwkundige, bouwfysische en esthetische kenmerken van het gebouw, zijn ruimtelijke context en zijn culturele betekenis voor de gemeente Display Field: RELICT_ID Type: Feature Layer Geometry Type: esriGeometryMultipoint Description: Definition Expression: Copyright Text: Min. Scale: 0 Max. Scale: 0.

Inventaris Onroerend Erfgoed

De inventaris bouwkundig erfgoed wil een systematische beschrijving van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen bieden. De inventaris heeft aandacht voor alle bouwstijlen, typologieën en alle tijdsperiodes, van de prehistorie tot vandaag. De inventaris maakt een onderscheid tussen een bouwkundig relict en een bouwkundig geheel;; De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) biedt een overzicht van. Het onroerenderfgoedbeleid voorziet in de opmaak van een aantal wetenschappelijke inventarissen. Deze bieden een overzicht van het onroerend erfgoed in Vlaanderen. De Vlaamse Regering kan de wetenschappelijke inventarissen (geheel of gedeeltelijk) vaststellen en er een beperkt aantal rechtsgevolgen aan koppelen. Bij de vaststelling van een wetenschappelijke inventaris wint de Vlaamse Regering.

OPENBAAR ONDERZOEK Vaststelling inventaris bouwkundig

De inventaris van het bouwkundig erfgoed is een uitgebreid wetenschappelijk overzicht van het bouwkundig patrimonium in Vlaanderen. Tot 2005 verscheen de inventaris in boekvorm onder de naam. Het agentschap Onroerend Erfgoed is een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) van de Vlaamse overheid dat de bevoegde minister ondersteunt bij het uittekenen van een gefundeerd en actueel beleid voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Het heeft als taken het onroerend erfgoed in Vlaanderen te inventariseren en beschermen: zowel waardevolle gebouwen, landschappen als archeologische sites en. De vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed bleef gelijk en heeft op 31 december 2020 een totaaloppervlakte van 34.975 hectare. De vastgestelde inventaris van archeologische zones heeft een totaaloppervlakte van 9.534,81 hectare

Vaststellingsprocedure Eigenaars Onroerend Erfgoed

We parkeren de auto aan een kapelletje. Het is eigenlijk een elektriciteitscabine. Dat deden ze tijdens de oorlog om de slechteriken te foppen. zei mijn papa. We trokken onze laarzen aan en lieten de fopkapel achter ons. In de Nachtegaalstraat hield hij even halt bij het huis van een van mijn voorouders. Hier woonde , hoorde ik nog, maar mijn aandacht ging al naar die lange. Tussen 2 maart en 30 april 2020 houdt het agentschap Onroerend Erfgoed een openbaar onderzoek naar de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant. Eenieder krijgt met andere woorden de kans om bezwaren of opmerkingen te formuleren. Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) legt het U uit. De vaststelling betreft in totaal circa 7000 erfgoedobjecten,.. Voor werken aan de erfgoedwaarden wordt telkens een premie aangevraagd. Ze worden steeds in overleg met de consulenten van Onroerend Erfgoed voorbereid en opgevolgd. Zo zijn in het verleden diverse beelden, bruggen en bijgebouwtjes hersteld, maar er werden ook reeds restauratiewerken aan het kasteel uitgevoerd Bouwkundig Erfgoed: Architectuurgeschiedenis Nieuwe Tijd. Bouwkundig Erfgoed: Historisch interieur. Bouwkundig Erfgoed: Funerair Erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Provincie Limburg. 16de eeuw. Glas. Inventaris. Les vitraux de la première moitié du XVIe siècle conservés en Belgique

Het bouwkundig erfgoed van de stad Mechelen werd geïnventariseerd vanaf de jaren '80 van de vorige eeuw. De resultaten verschenen in de publicaties 'Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België, delen 9n en 13n2'. Op 14 september 2009 werd de 'Inventaris van het bouwkundig erfgoed' voor het eerst vastgesteld Bouwkundig Erfgoed: Historische materialen en technieken. Provincie Antwerpen. Vlaanderen. 16de eeuw. Glas. Inventaris. Les vitraux de la première moitié du XVIe siècle conservés en Belgique. Province d'Anvers et Flandres. Bouwkundig Erfgoed: Architectuurgeschiedenis Middeleeuwen

De laag bouwkundig erfgoed - gehelen bevat alle wetenschappelijk geïnventariseerde items van een grote schaal waaraan de discipline bouwkundig werd toegekend. Het gaat om waardevolle gebouwen en omringende elementen die werden opgetrokken binnen een korte tijdspanne, gelijkaardige kenmerken vertonen, of geconcipieerd zijn als architecturaal of stedenbouwkundig geheel Premie. deels bekostigd met een erfgoedpremie van € 1.266.461,96. Ontwerper. Monique Stoop (Stoop Architecten) en Ph. Pauwels Architect. Bedrijf. Ruben Willaert bvba. Inventaris Onroerend Erfgoed 'Begijnhof - Grote Zaal van 1682' trefwoorden. Bouwkundig erfgoed. Archeologisch erfgoed. Religieus erfgoed. Opgraving Deze kapel is vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 2009. Tot 1855 was het een houten kapel in de vorm van een zuil, tot in 1859 de huidige kapel werd opgericht door M.J. Van Den Bol en V.P. Legrelle. Dat merk je aan het opschrift op de vloer Beschermd of vastgesteld erfgoed. De bescherming uit cultuurhistorisch belang van bepaalde kunstcollecties, historische panden, landschappen, complexen en ensembles is een cruciale pijler in het beleid. Het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen kon tot 2002 geraadpleegd worden in de boekenreeks 'Bouwen door de Eeuwen heen in Vlaanderen'

Premie. deels bekostigd met een erfgoedpremie van € 480.168,54 Ontwerper. architectenbureau Vantilt-Houben en architectenbureau De Wyngaert . Inventaris Onroerend Erfgoed 'Parochiekerk Sint-Rochus' trefwoorden. Bouwkundig erfgoed. Archeologisch erfgoed. Religieus erfgoed. Publiek erfgoed Premie. deels bekostigd met een erfgoedpremie . Ontwerper. ARAT architecten . Bedrijf. Atelier Allerhanden. Inventaris Onroerend Erfgoed 'Eclectisch herenhuis met tuin' 'Het begin van een nieuw leven voor een verwaarloosd monument' trefwoorden. Bouwkundig erfgoed. Landschappelijk erfgoed. Woningen. Winkels & Horeca. Parken & Tuinen

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed is vastgesteld. Dit betekent dat er een aantal rechtsgevolgen van kracht zijn voor de opgenomen gebouwen. Ga op zoek naar bouwkundige relicten, landschappen, personen of plaatsen en ontdek welke woningen zijn opgenomen in de inventaris De Belgische militaire begraafplaats van Halen is een militaire begraafplaats aan de Liniestraat in de Belgische stad Halen.. Deze begraafplaats heeft een oppervlakte van 55 are waarop 181 Belgische graven liggen uit de Eerste Wereldoorlog.De meerderheid van de soldaten (109) zijn gesneuveld tijdens de Slag der Zilveren Helmen op 12 augustus 1914 en 31 graven zijn van ongeïdentificeerde soldaten This is the fantastic MapProxy. Maarten Vermeyen Flanders Heritage Agency Dictator for life postal Fakestreet 123 Somewhere 12345 Germany +49(0)000-000000- +49(0)000. Varend erfgoed is het nautisch erfgoed dat kan varen of drijven of dat in de vaart kan worden gebracht of drijvend kan worden gemaakt. Het gaat zowel om zeegaande vaartuigen als om binnenvaartuigen met diverse aandrijvingen, of zonder eigen aandrijving, die werden ingezet voor de pleziervaart of voor beroepsdoeleinden

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter vrijwaring van het woonklimaat en het waardevol bouwkundig erfgoed Deze stedenbouwkundige verordening werd vastgesteld door de gemeenteraad van 12 oktober 2010, werd goedgekeurd door de Deputatie van Oost-Vlaanderen in haar zitting van 16 december 2010 en is van kracht sedert 20 januari 2011 In de landelijke gemeente Vorst kunnen gasten logeren in de hypermoderne bed & breakfast Art of Dreams. Na een verkwikkende nachtrust kunnen de logés - bij wijze van contrast - ontbijten in het prachtige decor van het vroegtwintigste-eeuwse burgerhuis, gekend als het 'kasteel Vranckx' Premie deels bekostigd met een erfgoedpremie: € 2.370.700,55 voor de herbestemming tot cultureel centrum, € 1.554.558,28 voor de herbestemming tot Centrum Bedrijfsinnovatie, € 62.936,48 voor het pleisterwer

 • Ontwikkeling longen baby.
 • Adobe Lightroom Classic CC 2019.
 • 41 afdva bravo batterij.
 • Als je het leuk vindt.
 • Camping Cochem met hond.
 • Windows 10 kleuren herstellen.
 • Umani Koekelare Facebook.
 • Landgoed Clingendael.
 • Bewoner Pampus.
 • Grote veren voor in vaas.
 • Running yt.
 • Simon's Cat store.
 • Texelaar kleur.
 • Haaruitval vrouwen voorhoofd.
 • Skillet Rise.
 • Uggs lelijk.
 • Sint Helena Airport.
 • Suske en Wiske ranglijst.
 • Kan papierbehang over glasvezelbehang.
 • Voorlezen 1 jaar.
 • Factoren biosfeer.
 • Frietzakjes kopen Xenos.
 • Rettich Lidl.
 • Wie behoorden tot welke stand?.
 • Sport en Fitness tijdschrift.
 • Richard Harris Perkamentus.
 • CentrumZorg Zwolle.
 • Stro broei.
 • Welke auto voor export.
 • Huisje Dishoek met hond.
 • Advertentiebeheer Facebook werkt niet.
 • Strakke buik thee.
 • Autosloop Utrecht Overvecht.
 • Scooby Doo: Mystery Incorporated episodes.
 • Weeronline Maasvlakte.
 • The Color Rotterdam.
 • Naruto episodes.
 • Hyaluronzuur crème.
 • Tweakers beste studenten laptop.
 • Huisartsenpraktijk Weezenland.
 • Soennah Dokter dromen.