Home

Atriale flutter betekenis

Voorkamer (atriale) flutter. Snelle maar regelmatige elektrische circuits in de voorkamers kunnen ontstaan rond de atrioventriculaire kleppen, rond de uitmondingen van de longvenen en rond (chirurgische) littekens Atrial flutter (AFL) is a common abnormal heart rhythm that starts in the atrial chambers of the heart. When it first occurs, it is usually associated with a fast heart rate and is classified as a type of supraventricular tachycardia. Atrial flutter is characterized by a sudden-onset (usually) regular abnormal heart rhythm on an electrocardiogram (ECG) in which the heart rate is fast Atriale flutter. Atriale flutter lijkt op atriale fibrillatie. Beide kunnen optreden, komen en gaan op een alternerende manier. De hartslagen bij atriale flutter zijn meer georganiseerde en meer ritmische elektrische impulsen dan in atriale fibrillatie. Atriale flutter kan levensbedreigend zijn. Supraventriculaire tachycardie (SVT De atypische vorm, of type II. De type-I-flutter, ook wel typische flutter of common-type-flutter genoemd, heeft een atriale frequentie van 240 tot 350 slagen/min. Deze frequentie kan vertragen tot ongeveer 200 slagen/min. bij gebruik van antiaritmica zoals amiodarone en flecaïnide. Het re-entry-pad draait een cirkel in het rechteratrium

Hieronder vind je een betekenis van het woord Atriale flutter Je kunt ook zelf een definitie van Atriale flutter toevoegen. 1: 0 0. Atriale flutter. Een hartritmestoornis (aritmie) waarbij de atria (boezems) snel (230-380 slagen per minuut) maar regelmatig samentrekken Boezemflutter is een hartritmestoornis waarbij de boezems van het hart erg snel samentrekken. Ongeveer 300 keer per minuut. Boezemflutter wordt ook wel boezemfladderen genoemd. Boezemflutter is niet levensbedreigend, maar moet wel worden behandeld

Boezemfibrilleren staat in het teken van atriale chaos, bij boezemflutter is er sprake van een zekere ordening in de samentrekkingen van de voorkamers (atria) van het hart. Dat lijkt minder ernstig, Soms gaat een flutter over in fibrilleren en vice versa. Symptomen De klachten variëren en lijken op de verschijnselen van boezemfibrilleren. Atriale tachycardie (AT) Hier gaat het om een snelle, regelmatige hartslag (>100/min) die plots begint en ook even plots weer eindigt. Het wordt veroorzaakt door snelle elektrische prikkelingen die voortkomen uit de voorkamers zelf of uit de AV-knoop, en dus niet uit de sinusknoop (de normale werking van het hart vindt u hier ) Wat is boezemfladderen? Boezemfladderen (boezemflutter) is een hartritmestoornis die verwant is aan boezemfibrilleren. Bij beide aandoeningen trekken de boezems te snel samen, waardoor een te snel hartritme ontstaat (tachycardie) van ongeveer 200 tot 300 hartslagen per minuut. Normaal slaat het hart 60 tot 100 keer per minuut Atriale flutter - Tachyaritmie met het rechter gedeelte (tot 200-400 in 1 min.), Het ritme van de atria. Atriale flutter manifesteert zich krampachtig hartkloppingen gedurende een paar seconden tot enkele dagen, hypotensie, duizeligheid, bewustzijnsverlies

In plaats van vele chaotische prikkels is er hier sprake van honderden kleine elektrische circuits die de voorkamers prikkelen. Flutter ontstaat meestal in de rechtervoorkamer en heeft een snelheid tussen de 250 en 350 slagen per minuut. Niet al deze prikkels worden via de AV-knoop verder geleid naar de kamers Voorkamer fibrillatie (VKF) is één van de meest voorkomende ritmestoornissen. Ze ontstaat door snelle impulsen vanuit de longvenen, die uitmonden in de linker voorkamer, waar deze impulsen op volstrekt chaotische wijze gaan circuleren, zodat de voorkamers gaan trillen. Of ze al dan niet symptomen veroorzaakt hangt af van de snelheid waarmee de elektrische impulsen over d During atrial flutter the atria depolarize in an organized circular movement. This is caused by re-entry.The atria contract typically at around 300 bpm, which results in a fast sequence of p-waves in a sawtooth pattern on the ECG

Voorkamer(atriale) flutter Hartcentrum Gen

Atrial flutter - Wikipedi

 1. Atrial flutter is a type of heart rhythm disorder (arrhythmia) caused by problems in your heart's electrical system. Atrial flutter is similar to atrial fibrillation, a common disorder that causes the heart to beat in abnormal patterns
 2. Atriumfibrilleren is de meest voorkomende ritmestoornis van het hart. De stroom gaat niet meer netjes vanuit de sinus- naar de AV knoop. In plaats daarvan ontstaan er op verschillende plaatsen in de atria (boezems) elektrische stroompjes waardoor de bovenkant van het hart niet efficiënt kan samentrekken
 3. Atriumfibrilleren: hartritmestoornis waarbij het ritme volledig onregelmatig en meestal versneld is. Eerste aanval van atriumfibrilleren: de aandoening is niet eerder bij de patiënt vastgesteld.; Paroxismaal atriumfibrilleren (PAF): herhaalde aanvallen van atriumfibrilleren die niet langer dan zeven dagen bestaan. Persisterend atriumfibrilleren: de aandoening bestaat langer dan zeven dagen
 4. Betekenissen van AFL in het Engels Zoals hierboven vermeld, AFL wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Atriale Flutter. Deze pagina gaat over het acroniem van AFL en zijn betekenissen als Atriale Flutter. Houd er rekening mee dat Atriale Flutter niet de enige betekenis van AFL is
 5. Atrial fibrillation (AF or A-fib) is an abnormal heart rhythm (arrhythmia) characterized by the rapid and irregular beating of the atrial chambers of the heart. It often begins as short periods of abnormal beating, which become longer or continuous over time. It may also start as other forms of arrhythmia such as atrial flutter that then transform into AF

1 a quick irregular movement (of a pulse etc): She felt a flutter in her chest. hartklopping 2 nervous excitement: She was in a great flutter. agitatie © K Dictionaries Ltd If atrial flutter is associated with acute haemodynamic collapse involving symptomatic hypotension, congestive heart failure evidenced by pulmonary oedema and/or elevated serum brain natriuretic peptide, or myocardial ischaemia (acute ischaemic ECG changes, angina), emergent direct current-synchronised cardioversion is indicated. Brugada J, Katritsis DG, Arbelo E, et al; ESC Scientific. Zoals hierboven vermeld, PAF wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Paroxismale atriale fibrillatie/Flutter. Deze pagina gaat over het acroniem van PAF en zijn betekenissen als Paroxismale atriale fibrillatie/Flutter. Houd er rekening mee dat Paroxismale atriale fibrillatie/Flutter niet de enige betekenis van PAF is

Atriale flutter is vaak een voorloper van boezemfibrilleren. Atrial flutter is often a precursor to atrial fibrillation. Voor atriale flutter is de slaagkans 88% tot 95% (95% CI); dit wordt bij heringreep 95% tot 99% (95% CI). For atrial flutter, single procedure success is 88% to 95% (95% CI) and multiple procedure success is 95% to 99% (95% CI) Betekenis Flutter. Wat betekent Flutter? Hieronder vind je 4 betekenissen van het woord Flutter. Je kunt ook zelf een definitie van Flutter toevoegen. 1: 0 0. Flutter. Flutter is electronisch gezien een snelle verandering van het signaal (in tegenstelling met het langzamere wow), op het gebied van fase, amplitude en/of fase Atrial flutter: from ECG to clinical management. Atrial flutter is the second most common pathological tachyarrhythmia. Only atrial fibrillation is more common. Atrial flutter occurs almost exclusively among persons with significant heart disease, predominantly ischemic heart disease Atrial flutter is an unstable rhythm that belies underlying atrial disease and commonly degenerates into AF. In a study examining a large Medicare database, the stroke risk in patients with atrial flutter (relative risk [RR], 1.41) was determined to be higher than in a control group but lower than in patients with AF (RR, 1.64) Atrial flutter is a common type of heart arrhythmia. You may have no symptoms. Symptoms you may have include a noticeable fast, steady or irregular pulse, shortness of breath, dizziness, trouble with normal activities or exercise, a feeling that your heart is pounding, or tightness in your chest

Neonatal atrial flutter Neonatal atrial flutter. Neonatal atrial flutter is a rare arrhythmia of the newborn. Often the fast heart rate in the fetus is considered a sign of fetal distress. In this ECG the ventricular rate is over 200 per minute. The 'saw tooth' shaped flutter waves are seen well in the lead II rhythm strip What is atrial flutter. Atrial flutter is an abnormal heart rhythm (arrhythmia) that occurs in the atria of the heart, which can cause your heart to beat much faster than they should, around 300 beats per minute instead of the usual 60-90 beats per minute, but in a regular pattern Atrial Flutter Overview. Atrial flutter is a type of supraventricular tachycardia caused by a re-entry circuit within the right atrium. The length of the re-entry circuit corresponds to the size of the right atrium, resulting in a fairly predictable atrial rate of around 300 bpm (range 200-400) Atrial flutter is a type of abnormal heart rate. It occurs when the upper chambers of your heart beat too fast. Learn about symptoms and risk factors

The prognosis for atrial flutter depends on the patient's underlying medical condition. Any prolonged atrial arrhythmia can cause a tachycardia-induced cardiomyopathy. Intervening to control the. Halligan SC, Gersh BJ, Brown RD Jr, et al. The natural history of lone atrial flutter. Ann Intern Med 2004; 140:265. Spector P, Reynolds MR, Calkins H, et al. Meta-analysis of ablation of atrial flutter and supraventricular tachycardia. Am J Cardiol 2009; 104:671 Typical atrial flutter, Atypical atrial flutter, Surface electrocardiogram, P-wave morphology, Left atrial flutter Introduction It is well recognized that focal atrial tachycardia in the absence of significant structural heart disease ( SHD ) or prior extensive ablation has a signature P-wave morphology which can provide much information regarding the site of tachycardia origin

types-ritmestoornissen - Hart- en vaatziekte

Atrial fibrillation or atrial flutter may spontaneously convert to a normal rhythm. In some people, these arrhythmias must be actively converted to a normal rhythm (cardioversion). Such people include those in whom the atrial fibrillation or atrial flutter causes heart failure or other symptoms of low heart output Atrial flutter most commonly occurs in a reentrant circuit around the tricuspid valve — typical atrial flutter or type I. Ablation for this rhythm is easy since it requires only venous access to. Atrial flutter. Atrial flutter is a relatively common heart rhythm disturbance encountered by doctors, although not as common as atrial fibrillation (AF). The precise incidence of atrial flutter is not known, but it affects around 1 in 1,000 people in the UK

atrial flutter a cardiac arrhythmia in which the atrial contractions are rapid (230-380 per minute), but regular. Two types, I and II, are distinguished according to rate; Type I is also more amenable to cardioversion.In Type I the atrial rate is usually 290 to 310 per minute but can range from 230 to 350. In Type II the atrial rate is usually 360 to 380 per minute but can range from 340 to 430 Living with atrial flutter. With treatment, you should continue to do everything you enjoy after your diagnosis. However, it can take time to understand what triggers your atrial flutter and you may need to make some changes. Living with atrial flutter can also have an emotional impact on you and your family In atrial flutter, the electrical signals are also very fast but in a more regular pattern. Although atrial fibrillation and atrial flutter are two different rhythm problems, they do have some things in common Learn and reinforce your understanding of Atrial flutter: Foundations through video. Atrial flutter is an abnormal cardiac rhythm that appears as a rapid succession of identica The ECG criteria to diagnose atrial flutter are discussed including clockwise and counterclockwise, typical vs atypical atrial flutter, and different conduction patterns such as 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.

Boezemflutter - ECGpedi

Atrial flutter is a type of abnormal heart rhythm, or arrhythmia. It occurs when a short circuit in the heart causes the upper chambers (atria) to pump very rapidly. Atrial flutter is important not only because of its symptoms but because it can cause a stroke that may result in permanent disability. The term 'flutter' was coined to designate the visual and tactile rapid, regular atrial contraction induced by faradic stimulation in animal hearts, in contrast with irregular, vermiform contraction in atrial fibrillation (AF). 1,2 On the ECG, flutter was a regular continuous undulation between QRS complexes at a cycle length (CL) of ≤250 ms (≥240 bpm) Atrial flutter is a type of arrhythmia in which there is a problem with the heart's electrical system. Symptoms of atrial flutter include blurlry vision, palpitations, lightheadedness shortness of breath, fatigue, and near-fainting. The cause of atrial flutter and its triggers are not known. Medications and heart procedures are used in the treatment atrial flutter

Atrial flutter is a cardiac arrhythmia characterized by atrial rates of 240-400 beats/min, usually with some degree of atrioventricular (AV) node conduction block. In the most common form of atrial flutter (type I atrial flutter), electrocardiography (ECG) demonstrates a negative sawtooth pattern in leads II, III, and aVF Small flutter waves can be seen. These signs are indicative of atrial flutter or AFL. The atria contract rapidly, with most electrical impulses being blocked before reaching the ventricles. This leads to a very high and unproductive atrial rate, but throttled ventricular rate. Atrial flutter can cause an increased risk of blood clots

Atrial flutter ablation. Atrial flutter ablation is a procedure to create scar tissue within the right upper chamber of the heart in order to block the electrical signals that cause a fluttering heartbeat. Atrial flutter occurs when your heart's electrical signals tell the upper chambers of your heart (atria) to beat too quickly flutter [flut´er] a rapid vibration or pulsation. atrial flutter a cardiac arrhythmia in which the atrial contractions are rapid (230-380 per minute), but regular. Two types, I and II, are distinguished according to rate; Type I is also more amenable to cardioversion. In Type I the atrial rate is usually 290 to 310 per minute but can range from 230. Atrial flutter is a supraventricular tachycardic arrhythmia that tends to occur in individuals of an advanced age, although it is linked to endurance sports, also. In cases of atrial flutter, the normal conduction pathway of the heart from the Sinoatrial node, through the atrioventricular node to the ventricles, is interrupted causing a re-entry pathway

Betekenis Atriale flutter

In atrial flutter with fixed conduction, while the rate displayed may occasionally vary by a beat or two, it will hardly move (Fig. 8). Sinus tach won't do that. Every rule has an exception, however, and there are plenty of times when the rate will vary with a-flutter,. Atrial flutter symptoms include chest pain, palpitations, and dizziness. Digoxin is an effective treatment for atrial flutter, as well. What is the difference between Atrial Fibrillation and Atrial Flutter? • Fibrillation has a slow heart rate while flutter rate is around 200 beats per minute Wat is de betekenis van audio flutter? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord audio flutter. Door experts geschreven Atrial fibrillation (AFib) and atrial flutter (AFL) are the two most frequent types of heart arrhythmias known as atrial tachycardias. Atrial tachycardias are conditions that trigger the two upper chambers of the heart called the atria to contract at speeds higher than 100 beats per minute

Lees alles over boezemflutter Hartstichtin

Atrial flutter is an abnormal heart rhythm (cardiac arrhythmia) which can cause your heart to beat in an irregular pattern. This short film explains how atr.. Objective: To review the diagnosis, treatment, and outcome of fetal atrial flutter compared with supraventricular tachycardia. Design: Retrospective review of published reports: 11 papers about fetal tachyarrhythmia published between 1991 and 2002 were selected for review. Main outcome measures: All selected studies were analysed for the type of arrhythmia, degree of atrioventricular block in. Cardioversion is widely used in patients with atrial fibrillation (AF) and atrial flutter when a rhythm control strategy is pursued. We sought to summarize the current evidence on this important area of clinical management of patients with AF including electrical and pharmacological cardioversion, peri-procedural anticoagulation and thromboembolic complications, success rate, and risk factors. Typical atrial flutter is due to a large reentrant circuit involving most of the right atrium. The atria depolarize at a rate of 250 to 350 beats/minute (typically 300 beats/minute). Because the atrioventricular (AV) node cannot usually conduct at this rate, typically half of the impulses get through (2:1 block), resulting in a regular ventricular rate of 150 beats/minute Betekenis 'flatteren' Je hebt gezocht op het woord: flatteren. flat·t e ·ren (flatteerde, heeft geflatteerd) 1 (kunstmatig) mooier maken of gunstiger voorstellen dan iets is. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis

Boezemfibrilleren en boezemflutter Mens en Gezondheid

Atrial flutter and atrial fibrillation are the two most common arrhythmias which originate in the atrium and cause a narrow complex tachycardia which has thromboembolic risk and coexist clinically. Atrial flutter has been traditionally defined as a supraventricular arrhythmia with an atrial rate of 240-360 beats per minute (bpm) Atrial flutter is an abnormal, rapid heart rhythm that comes from the heart's upper chambers — the atria — causing them to beat at rates of 220 to 300 times a minute. Atrial flutter is uncommon in the young except when there is a history of heart surgery involving the atria gunstiger voorstellen dan de werkelijkheid is - Woordfeit: De oudste betekenis van flatteren, aangetroffen in de vijftiende eeuw, is `vleien`; denk ook aan het Engelse to flatter met dezelfde betekenis. In de zeventiende eeuw kwam de betekenis `gunstiger voorstellen` op. Een geflatteerd portret, bijvoorbeeld, is een portret waa..

Atriale en ventriculaire tachycardie - Hartcentrum Hassel

Ontdek de perfecte stockfoto's over Atrial Flutter en redactionele nieuwsbeelden van Getty Images Kies uit premium Atrial Flutter van de hoogste kwaliteit atrial flutter definition: 1. a problem in which the heart beats very fast and often in a way that is not regular, so that it. Learn more Atrial Flutter on the Electrocardiogram. Atrial flutter is distinguishable on the electrocardiogram because it is a rhythmic tachycardia with heart rates that are divisors of 300 bpm, 150 bpm being the most frequent in untreated patients (AV conduction ratio 2:1).. There are no existing P waves, although atrial waves with saw-tooth pattern are spotted with rates around 300 bpm Fortunately, ablating atrial flutter is usually a relatively straightforward procedure, with a very favorable rate of success — well over 90%. However, there is a 10-33% chance of the flutter returning or atrial fibrillation occurring after ablation of the most common type of atrial flutter Rhythm: atrial regular; ventricular regular or irregular depending on AV conduction Rate: atrial rate 250-450 bpm; ventricular rate varies P Wave: no identifiable P waves; saw-toothed flutter waves are present PRI: not measurable QRS complex: may be wide if flutter wave buried in QRS; usually regular but can be irregular if AV block varie

Boezemfladderen (Flutter) - Aandoeningen Gezondheidsplein

About Atrial Flutter A rapid well organised contraction of the atrium at a rate of 250-350 contractions per minute. Ventricular response rates are usually some multiple of 300. ECG shows sawtooth waves. Atrial flutter is considered a serious and potentially unstable rhythm Atrial flutter is considerably more sensitive to electrical direct-current cardioversion than atrial fibrillation, and usually requires a lower energy shock. 20-50J is commonly enough to revert to sinus rhythm. AHA recommends an initial shock dose 0f 50-100 J for cardioverting unstable atrial flutter. Below is a short video which will help you. In favor of atrial flutter: Regular and rapid atrial activity with a peaked upward deflection in this right-sided MCL-1 monitoring lead. That said, the atrial rate of 230/minute is a bit below the usual atrial rate range for untreated atrial flutter (of 250-350/minute), and the expected sawtooth pattern of atrial flutter is missing in this lead In atrial flutter, you will always have the following: No p-waves will be present BUT a wave of f-wave called SAW-TOOTH WAVES. This will NEVER be present in a-fib. This is a big difference in how you tell if the rhythm is a-flutter or a-fib. P-waves are not present so you can't measure if the p-waves are regular

Atriale flutter - oorzaken, symptomen, diagnose en behandelin

10 tips to never miss atrial flutter with 2:1 conduction. Learn how to separate atrial activity from ventricular activity when interpreting a rhythm strip and the atrial flutter waves will stand ou flutter definition: 1. to make a series of quick delicate movements up and down or from side to side, or to cause. Learn more Clockwise typical atrial flutter also has a flutter rate of approx 300 cycles per min, but the flutter waves are usually positive in the inferior leads (see Fig. 2b). Fig. 2. Surface electrocardiograms demonstrating both clockwise and counterclockwise typical atrial flutter in the same patient

Voorkamerflutter - Te snelle hartritmes (tachycardie

What is atrial flutter? Atrial flutter is a common fast heart rhythm that affects the top chambers of the heart (called the atria). It is due to a single circuit of electrical activity that rapidly travels around a part of one or both of the atria. This has several effects. First, that rapid electrical activity is transmitted to the lower chambers of the heart (called the ventricles), which. We evaluated the impact of intensive blood pressure control on the incidence of new-onset atrial fibrillation/flutter (AF) and the prognostic implications of preexisting and new-onset AF in SPRINT ( The main types of treatment slow the heart rate and help prevent stroke. Your treatment will depend on the cause of your atrial flutter, your symptoms, and your risk for stroke. Treatments include: Medicines to slow your heart rate. They may also help relieve your symptoms. Or you may take a medicine to try to stop the flutter from happening Atrial flutter is an organized regular rapid upper chamber rhythm that goes in almost all patients at about 300 beats a minute -- typically between 250 and 350 beats per minute in the upper.

Voorkamer(atriale) fibrillatie Hartcentrum Gen

Cosio FG, Arribas F, Lopez-Gil M, Palacios J (1996) Atrial flutter mapping and ablation I. Studying atrial flutter mechanism by mapping and entrainment. Pacing Clin Electrophysiol 19:841-853 PubMed CrossRef Google Schola Prior investigators note successful ablation of both typical cavotricuspid isthmus-dependent and scar-related macroreentrant right atrial flutters (AFL) in adult patients with repaired tetralogy of Fallot (TOF). However, an analysis of the mechanisms (including a description of a uniform approach to diagnose such mechanisms), and clinical outcomes of catheter ablation in a consecutive series.

Atrial flutter with 2:1 AV conduction, the most common presentation of this rhythm. The atrial flutter rate is ~300/min while the ventricular response is ~150/min. If you see a supraventricular tachycardia - Supraventricular tachycardias in absence of preexisting BBB all have narrow QRS complexe Objective This study aimed to estimate the global burden of atrial fibrillation/atrial flutter (AF/AFL). Methods We retrieved data from the Global Health Data Exchange query tool and estimated the age-standardised rates (ASRs) of prevalence, incidence and disability-adjusted life-years (DALYs) of AF/AFL, as well as the population attributable fraction (PAF) of risk factors contributing to DALYs 1. Introduction. Atrial flutter and atrial tachycardia are commonly observed arrhythmias. There are as many as 100,000 new cases of atrial flutter per year in the United States .The development of atrial flutter is associated with independent risk factors of heart failure and chronic obstructive pulmonary disease .Most patients presenting with atrial flutter are now treated using. Left Atrial Appendage Occlusion Device for Atrial Fibrillation & Atrial Flutter in Adults In addition to affecting heart rhythm, atrial fibrillation (AFib) and atrial flutter also increase a person's risk of stroke Atrial flutter (AFL) is an abnormal heart rhythm that occurs in the atria of the heart. When it first occurs, it is usually associated with a fast heart rate or tachycardia (beats over 100 per minute), and falls into the category of supra-ventricular tachycardias

 • Boksen Hoensbroek.
 • Facings kosten Turkije.
 • Beste CenterParcs Frankrijk.
 • Witte Kapel Hofwijk.
 • Borderpakket lang bloeiend.
 • Afvalwijzer Echt 2021.
 • Lab beagle.
 • Waar ligt Beuningen.
 • Nerf n strike elite infinus – blaster.
 • Malaga kindervakantie.
 • Koningshoek Maassluis Route.
 • Stereograms.
 • Vriendenweekend accommodatie goedkoop.
 • Hoeveel F16 heeft Amerika.
 • CBR bezwaar invordering rijbewijs.
 • Doorzichtige paraplu Action.
 • Hondenschool Middelkerke.
 • Olijkerd.
 • Miss Marple stoffen.
 • Seatguru delta 767.
 • Kaart voor huwelijksdag.
 • Eetclub utrecht 2019.
 • Lonely Planet Best Trips.
 • Grote rode wijnglazen.
 • Verspreiding wasbeerhond.
 • Medische schoenen heren.
 • Priemgetal testen.
 • Sensibiliteitstest tandheelkunde.
 • Likeuren soorten.
 • Nikon fotografie cursus.
 • Droge beton verhouding.
 • Spartacus amphitheater.
 • Beton storten over bestaande vloer.
 • Lehenga land.
 • Festina meaning.
 • Wat is een Westpointer.
 • Reggefiber KPN.
 • Goud zoeken in de Maas.
 • 112 Zuidplein.
 • WiFi Camp Pro firmware.
 • Pfeiffer symptomen.