Home

MMN ziekte

Learn More About MMN - PolyNeuroExchang

MMN is een polyneuropathie, een spierziekte waarbij de zenuwen worden aangetast. De precieze oorzaak van de ziekte is nog onbekend. Een derde tot de helft van de mensen met MMN heeft een verhoogd aantal antistoffen in het bloed. Waarschijnlijk lokken deze antistoffen een reactie uit in het afweersysteem, waardoor ontstekingen ontstaan aan de zenuwen MMN (multifocale motorische neuropathie) is een ontstekingsachtige neuropathie. Een neuropathie is een aandoening van de zenuwen. Bij MMN treedt verlies van myeline op (demyelinisatie). Myeline is het omhulsel rond een zenuw. Bij demyelinisatie wordt zenuwgeleiding minder goed mogelijk. Dit leidt soms tot geleidingsblokkade met spierzwakte als gevolg

MMN kenmerkt zich door langzaam verergerende spierzwakte die meestal in de handen begint. Bij MMN treedt de spierzwakte vaker in de armen dan in de benen op. De verschijnselen doen zich asymmetrisch voor, dus niet in beide armen in gelijke mate Multifocale Motore Neuropathie ( MMN) is een neuropathie die samenhangt met een onbegrepen ontstekingsproces. Grafische weergave van MMN. Bij deze vorm van neuropathie treedt door die ontsteking een verlies op van de beschermende laag om de zenuwen. Dat is de myeline, het proces wordt demyelinisatie genoemd Bij MMN treedt verlies van myeline op (demyelinisatie). Myeline is het omhulsel rond een zenuw. Bij demyelinisatie wordt zenuwgeleiding minder goed mogelijk. Dit leidt soms tot geleidingsblokkade met spierzwakte als gevolg. De ziekte is langzaam progressief. MMN is zeer zeldzaam. In Nederland is MMN bij naar schatting honderd mensen gesteld. Bij MMN treedt de spierzwakte vaker in de armen dan in de benen op. De verschijnselen doen zich asymmetrisch voor, dus niet in beide armen in gelijke mate. In het verloop van de ziekte ontstaat ook vaak spierzwakte in de benen die ook asymmetrisch is en vaker optreedt in de onder- dan in de bovenbenen

Multifocale motore neuropathie is een ontstekingsachtige neuropathie. Een neuropathie is een aandoening van de zenuw. Bij MMN treedt verlies van myeline op (demyelinisatie). Myeline is het omhulsel rond een zenuw. Bij demyelinisatie wordt zenuwgeleiding minder goed mogelijk. Dit leidt soms tot spierzwakte Om goed onderzoek te kunnen doen naar een ziekte, is een model nodig, dat in het laboratorium bestudeerd kan worden. In dit onderzoek zal in een nieuw ziektemodel voor multifocale motore neuropathie (MMN) worden gekeken naar het mechanisme achter deze spierziekte Een dokter stelt meestal een neuromusculaire ziekte vast als iemand bepaalde kenmerken heeft en door onderzoek van de spieren en zenuwen. Dokters kunnen ook DNA-onderzoek doen om te bepalen of iemand een neuromusculaire aandoening heeft. Kijk voor meer informatie bij de verschillende neuromusculaire ziekten op deze site MMN is goed bereikbaar doordat we zijn gevestigd aan de A30, op Industrieterrein de Kievietsmeent in Ede (Gelderland). Wij leveren door heel Nederland en door de aanwezigheid van een kraan op de vrachtwagen, is het mogelijk om uw zetwerk direct op de bouwplaats te lossen. U kunt bij ons terecht voor al uw: Knip- en zetwerk tot 8 meter lan Lees hoe je omgaat met ziektes en aandoeningen dankzij de uitgebreide informatie over symptomen, oorzaken, diagnose, behandelingen, procedures, medicijnen en nieuws

Onze diagnosegroepen (contact) - Spierziekten Vlaanderen

Multifocale motorneuropathie (MMN) Immuun-gemedieerde ziekte van de motorische zenuw, waarbij vooral het myeline omhulsel van zenuwvezels getroffen wordt. Het geeft aanleiding tot krachtsverlies in de ledematen en kan een fluctuerend of chronisch progressief verloop kennen MMN, een ziekte van het perifere zenuwstelsel, wordt gekenmerkt door de langzame ontwikkeling van zwakte in verschillende delen van armen en/of benen in een ogenschijnlijk willekeurig en onvoorspelbaar patroon. Net als GBS en CIDP is MMN een uiting van de auto-immuun beschadiging van zenuwen robert jan schipper wilbert wassink gBs/cipd/MMn ziekte van kawasaki familie wensink Moeilijke woorden gregor hofstede abigail. 6 7 wederzijds Betrokken Bloed is levenssap. Het is een rijk vocht, dat vol zit met compo-nenten die essentieel zijn om te kunnen leven en om gezond t Hoogstwaarschijnlijk MMN, weet dit al 3 jaar maar onbehandeld, vorige neuroloog vondt het niet nodig om te behandelen, kan dus ook al 3 jaar niet normaal leven en sporten,werken is op dit momen t bijna onmogelijk en mijn favoriete sport, paardrijden helemaal, begin steeds vol goede moed maar kan het na 3 rondjes draven opgeven, geen kracjht en moet het de volgende bezuren, dinsdag afspraak bij.

Multifocale motorische neuropathie (MMN) is een ontstekingsachtige neuropathie, een aandoening van de zenuwen. Bij MMN treedt verlies van myeline op (demyelinisatie). Myeline is het omhulsel rond een zenuw. Bij het verlies van myeline wordt zenuwgeleiding minder goed mogelijk. Dit leidt soms tot geleidingsblokkade; het gevolg is spierzwakte. De ziekte is langzaam progressief. MMN is zeer. MMN is een bijzondere ziekte van motorische zenuwen. PSMA kan op MMN lijken, maar is waarschijnlijk primair een ziekte van motorische voorhoorncellen. Wij onderzoeken de rol van antilichamen tegen het glycolipide GM1 dat in zenuwen voorkomt in het ontstaan van MMN en PSMA en de relatie van deze antilichamen met voorafgaande infecties CIDP is een chronische neuropathie die de isolatie van de zenuwen in armen en benen beschadigt.CIDP zorgt ervoor dat de signalen van de huid niet goed meer aan de hersenen worden doorgegeven en dat de signalen uit de hersenen niet of gebrekkig bij de spieren terecht komen. De gevolgen zijn verlammingsverschijnselen in de armen en Meer lezenChronische inflammatoire demyeliniserende. MMN is een immuungemedieerde aandoening van de zenuwen die de spieren aansturen. Bij MMN treedt asymmetrische spierzwakte van armen en/ of benen op. Cats heeft de symptomen van deze zeldzame ziekte in detail kunnen onderzoeken en zeer precies kunnen beschrijven. Het Nederlandse patiëntencohort is wat betreft grootte uniek in de wereld

Dit is een uitgave van de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN, http://www.vsn.nl). De film is vooral bedoeld voor mensen met MMN en hun familieleden. Ook. Een myeloproliferatieve ziekte openbaart zich in drie aan elkaar verwante, maar te onderscheiden MPN's op basis van de bloedceltypes die zijn aangedaan: Essentiële Trombocytemie (ET): te veel bloedplaatjes (trombocyten) in het bloed

De ziekte leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren. Het is een progressieve aandoening. Dat wil zeggen dat iemand met deze ziekte in de loop van de tijd steeds verder achteruitgaat. Het tempo van de achteruitgang verschilt per patiënt Veel spier-zenuw ziekten, ook wel neuromusculaire ziekten genoemd, zijn zeldzaam. Daardoor zijn er maar een paar ziekenhuizen die hierover specialistische kennis en ervaring in huis hebben, en die wetenschappelijk onderzoek doen naar deze ziekte. Het UMC Utrecht is zo'n ziekenhuis Door dit alles ben ik anders tegen de ziekte aan gaan kijken. Ik heb sinds 31/2 maand een nieuwe (leuke) fulltime baan die lichamelijk erg intensief is, Ik vraag mij af of meer MMN patiënten vermoeidheidsklachten en langdurige spierpijn hebben die ontstaan door het werk MMN (Multifocale motorneuropathie (MMN)) Morbus Pompe (Ziekte van Pompe) Motorneuronziekte (Amyotrofische laterale sclerose (ALS)) Multifocale motorneuropathie (MMN) Myastheen syndroom van Lambert-Eaton (LEMS) Myasthenia gravis (MG) Myofibrillaire myopathie; Myositis (Inflammatoire myopathie) Myotone dystrofie type 1 (Ziekte van Steinert Heeft u zorgen om uw huid, ziekte of andere aandoeningen? Maak van uw zorgen, mijn zorg! Mijn naam is Johannes Hoopman, graag vertel ik u meer over mijn passieOf het nu gaat om uw eigen H

multifocale motore neuropathie - Spierfond

Spierziekten Nederland : Multifocale motorische

In deze folder vindt u informatie over de behandeling met cyclofosfamide (Endoxan®). Het doel van de behandeling met cyclofosfamide is de ontstekingsactiviteit van uw ziekte te onderdrukken. U kunt zelf een actieve bijdrage leveren aan een veilig en verantwoord medicatiegebruik. Leest u deze informatie daarom zorgvuldig Multifocale motorneuropathie (MMN) is een zeldzame ziekte die in ongeveer 1 op de 100.000 mensen voorkomt. De ziekte kenmerkt zich doordat het progressief, multifocaal (op meerdere plaatsen tegelijk) en asymmetrisch is, met zwakte in de extremiteiten (armen en benen) waarbij primair het motorische gedeelte van de zenuw is aangedaan

Mensen met het Guillain-Barré syndroom, Miller Fisher, CIDP, MMN of MGUS-polyneuropathie kunnen lid worden van de VSN. 7. Geen bekende oorzaak Er is sprake van een chronische ziekte die de axonen aantast. De ziekte is langzaam progressief. Bij uitgebreid laboratoriumonderzoek kan er geen oorzaak gevonden worden. Er is dan sprake van CIAP Patiënten met een ziekte die gepaard gaat met meervoudige ontstekingen van de zenuwen in het hele lichaam (syndroom van Guillain-Barré). 3. Patiënten met een ziekte die leidt tot meervoudige ontstekingen van verschillende organen in het lichaam (ziekte van Kawasaki). IQYMUNE moet toegediend worden in combinatie met acetylsalicylzuur. 4

Multifocale motorische neuropathie (MMN), een ziekte van onbekende oorsprong met asymmetrische zwakte van de ledematen, die vaker de armen dan de benen aantast en gekenmerkt wordt door lichte gevoelsstoornissen zoals tintelingen en spierkrampen als vaak gemelde verschijnselen MMN . multipele drukneuropathie . hereditaire drukneuropathie . neuropathie in het kader van gerelateerde ziekte . neuropathie in het kader van cryoglobulinemie . lepra . lues . HIV . TNF-alfa blokkers. Denk ook aan: (radiculo)plexopathie, polyradiculopathie. Puur motorisch of motor predominant Krachtverlies met geen of weinig sensibele.

Multifocale Motore Neuropathie (MMN

 1. MMN is een bijzondere ziekte van motorische zenuwen. PSMA kan op MMN lijken, maar is waarschijnlijk primair een ziekte van motorische voorhoorncellen. Wij onderzoeken de rol van antilichamen tegen het glycolipide GM1 dat in zenuwen voorkomt in het ontstaan van MMN en PSMA en de relatie van deze antilichamen met voorafgaande infecties
 2. De ziekte komt tweeënhalf keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. MS treft vooral jonge mensen tussen 20 en 50 jaar; in 90% van de gevallen begint de ziekte tussen het 15 e en 50 e levensjaar. Er is geen standaardbehandeling
 3. g in de orofarynx, beklem

Multifocale motorische neuropathie - Ziektebeeld

 1. iscule zaadjes en langwerpige dingen van 0'2 mmn 3 mm door mijn huid naar buiten. Ik dacht dat ik een parasiet had, de huisarts verklaarde me voor gek en heeft dat in mijn dossier gezet
 2. verdenking MMN, ALS, PLS, ziekte van Kennedy, HSP, PSMA, MMN en in iets anders. W anneer een. patiënt werd verwezen met als doel deelname aan. wetenschappelijk onderzoek, werd als reden van ver
 3. ologie zoals bv 'puur motor' versus 'motor predo
 4. ziekte van Kawasaki, die veelvoudige ontstekingen van verscheidene organen in het lichaam veroorzaakt. Multifocale motore neuropathie (MMN), een ziekte die spierzwakte veroorzaakt. Het middel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. Advertentie
 5. ziekte, maar ook afhankelijk van uw lichaamsgewicht, uw gezondheidstoestand (hydratatie, nierfunctie, aanwezigheid van andere ziekten, mogelijke bijwerkingen) en andere geneesmiddelen die u gebruikt. Licht uw arts in over alle geneesmiddelen die u heeft gebruikt en alle ziektes die u heeft of heeft gehad. Bewaking tijdens toediening van IQYMUN
 6. MMN is een zeldzame ziekte, in Nederland zijn er waarschijnlijk maar enkele tientallen patiënten. Omdat de ziekte zo zeldzaam is en omdat spierzwakte ook bij andere ziekten voorkomt, is het vaak moeilijk om de diagnose te stellen. Een juiste diagnose is echter wel belangrijk in verband met de behandeling

met de ziekte van Kawasaki, een ziekte die voornamelijk bij kinderen wordt gezien en die ontsteking van bloedvate n veroorzaakt; en patiënten met multifocale motore neuropathie (MMN), zenuwbeschadiging die zwakte van de armen en benen veroorzaakt. Het geneesmiddel bevat de werkzame stof humaan normaal immunoglobuline. Hoe wordt Privigen gebruikt ALS, or Lou Gehrig's disease, is the most common type of motor neuron disease. WebMD explains the other types and how they can affect your muscles

zijn bij de zeldzame neurologische aandoening MMN. Volgend jaar april wil ik de marathon . van Rotterdam lopen en geld inzamelen voor deze aandoening/ziekte. Dat wil ik niet alleen doen maar als het kan met een groep. Mijn broer heeft deze aandoening sinds 2004 en omdat het een zeldzame aandoening is Prognose De mediane overlevingstijd bedraagt 5-6 jaar na het opstarten van de behandeling, maar WM kan jarenlang stabiel zijn of traag evolueren vooraleer behandeling nodig is. De documenten op deze website zijn louter ter informatie. Multifocale motorische neuropathie (MMN) MMN is een behandelbare demyeliniserende aandoening van het motorische axon die zich veelal presenteert bij relatief. Daarnaast zal de COPD-patiënt geconfronteerd worden met de gevolgen van de aandoening op emotioneel gebied. Hieraan wordt in de tweede paragraaf aandacht besteed. In de derde paragraaf wordt een opsomming gegeven van de problemen ten gevolge van de ziekte; zoals problemen met de ademhaling, mobiliteit, persoonlijke verzorging

Ziekte van Kawasaki: 1.6-2 g/kg moet toegediend worden in dosissen verdeeld over twee tot vijf dagen, of 2g/kg als éénmalige dosis. Patiënten moeten tegelijkertijd behandeld worden met acetylsalicylzuur. Multifocale Motorneuropathie (MMN) De initiële kuur wordt indien nodig gevolgd door onderhoudskuren waarbij de frequentie en d Deze ziekte heeft een zeer snel evolutief ziekteproces. -Multiple sclerose: een verandering in de neuronen. (MMN): is een spierziekte die op verschillende plaatsen in het lichaam reacties uitlokt waardoor er een langzaam verergerende spierzwakte optreedt beginnend aan handen en benen,. de ziekte op. [6] De oorzaak van overlijden van de meeste patiënten is respiratoire insufficiëntie. Door aantasting van de centrale motorische neuronen zijn de spierrekkings- MMN, maar met sensibele symptomen EMG (geleidingsblokkade), liquor (80% van de patiënte Spierziekten Nederland (SN) De Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) behartigt de belangen van mensen met een neuromusculaire aandoening. Zij geeft voorlichting, bevordert onderlinge contacten, werkt aan een betere kwaliteit van de professionele zorg en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar neuromusculaire aandoeningen • Ziekte van Kawasaki (in combinatie met acetylsalicylzuur; zie rubriek 4.2.). • Chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP). Er is slechts beperkte ervaring opgedaan met gebruik van intraveneuze immunoglobulinen bij kinderen met CIDP. • Multifocale motore neuropathie (MMN

• Ziekte van Kawasaki. • Multifocale Motorneuropathie (MMN). • Behandeling van Chronisch Imflammatoire Demyeliniserende Polyneuropathie (CIDP) Allogene beenmergtransplantatie . 4.2 Dosering en wijze van toediening . Dosering. De dosis en het doseerschema zijn afhankelijk van de indicatie motore neuropathie (MMN), systemische en non-systemische vasculitis. Mensen met het Guillain-Barré syndroom, Miller Fisher, CIDP, MMN of MGUS-polyneuropathie kunnen lid worden van de VSN. 7. Geen bekende oorzaak Er is sprake van een chronische ziekte die de axonen aantast. De ziekte is langzaam progressief. Bi

Klachten bij multifocale motorische neuropathie

Ziekte van Curshmann Steinert (MD 1) D Naar boven. Dejerine Sottas (MMN) Multi-minicore disease Muscle-eye-brain disease & Fukuyama spierdystrofie Myasthenia gravis (MG) Myasthenia gravis met antistoffen tegen acetylcholine-receptoren. De ziekte van Crohn bijvoorbeeld is een ontsteking van de darmwand die voorkomt in de gehele darm. Patiënten met colitis ulcerosa hebben te maken ontsteking van de dikke darm. Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn chronische ziekten die helaas niet over gaan

voortschrijdende ziekte die zwakte, gevoelloosheid, pijn en vermoeidheid in de ledematen veroorzaakt. - Multifocale motorische neuropathie (MMN), een zeldzame ziekte die een langzame voortschrijding van zwakte in de ledematen zonder verlies van gevoel veroorzaakt. Behandeling van volwassenen van 18 jaar of ouder met Your customizable and curated collection of the best in trusted news plus coverage of sports, entertainment, money, weather, travel, health and lifestyle, combined with Outlook/Hotmail, Facebook.

Video: Multifocale motore neuropathie (MMN) - iemandzoalsik

ziekte van Kawasaki ; patiënten na allogene stamceltransplantatie met ernstige secundaire hypogammaglobulinemie [conform de Europese registratie CPMP/BPWG/94003/2077 rev. 2] van de polyvalente immunoglobulines voor intraveneuze toediening zijn beschreven in de nieuwe paragraaf 6790100 van hoofdstuk IV Neurologische aandoeningen, zoals Multiple Sclerose (MS), post-poliosyndroom, Multifocale Motorische Neuropathie (MMN) en spinale en bulbaire musculaire atrofie (de ziekte van Kennedy) kunnen ook bepaalde kenmerken van de ziekte hebben en moeten worden overwogen door artsen die een diagnose proberen te stellen Ziekte van Kawasaki 2 g/kg LG in één dosis, samen met acetylsalicylzuur Chronische inflammatoire demyeliniserende polyradiculoneuropathie (CIDP) Begindosis: 2 g/kg LG Onderhoudsdosis: 1 g/kg LG in verdeelde doses gedurende 2 - 5 dagen om de 3 weken gedurende 1 - 2 dagen Multifocale motorische neuropathie (MMN) Begindosis: 2 g/kg L Door een mogelijke beperkte beschikbaarheid van intraveneuze immunoglobulines dreigt een tekort in België in sommige ziekenhuizen. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) geeft aanbevelingen voor ziekenhuisapothekers en artsen-specialisten binnen de ziekenhuizen Multifocal Motor Neuropathy symptoms, diagnosis, and treatment

Een nieuw ziektemodel voor multifocale motore neuropathie

Deze video maakt met tekeningen snel duidelijk wat de spierziekte MMN (multifocale motore neuropathie) is Een neuropathie is een aandoening van de zenuwen van de armen en benen, MMN of MGUS-polyneuropathie kunnen lid worden van de VSN. 7. Geen bekende oorzaak Er is sprake van een chronische ziekte die de axonen aantast. De ziekte is langzaam progressief. Bij Fetch This Documen MMN (Multifocale motorische neuropathie): demyelinisatie van motore axon, sterke asymmetrische atrofie en zwakte, begint vaak aan de armen, fasciculaties en verlaagde reflexen. Man>vrouw Zoek een zeldzame ziekte * (*) verplicht veld Zoek. Ziektenaam ORPHAcode OMIM-nummer; ICD-10; Gennaam of -symbool Andere zoekoptie(s) Alfabetische lijst; Opmerking (*) Verplichte velden. U bent * Als u de categorie 'Andere' hebt geselecteerd, gelieve dan het type gebruiker dat u bent, te specificeren: * E-mailadres *. Het coronavirus zorgt vooral voor slachtoffers onder ouderen en mensen van middelbare leeftijd. Maar het aantal slachtoffers onder mannen is veel hoger

Neuromusculaire aandoeningen Erfelijkheid

U kunt op het Inzendportaal inloggen met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau EH3. In de regel wordt uw aanvraag door een leverancier binnen enkele werkdagen verwerkt Multifocale motorische neuropathie (MMN) MMN is een behandelbare demyeliniserende aandoening van het motorische axon die zich veelal presenteert bij relatief jonge mannen met asymmetrische atrofie en zwakte van de bovenste extremiteiten, fasciculaties [als-centrum.nl • MMN • multipele drukneuropathie • hereditaire drukneuropathie • neuropathie in het kader van sarcoïdose • neuropathie in het kader van amyloïdose • multipele mononeuropathie in het kader van IgG-4-gerelateerde ziekte • neuropathie in het kader van cryoglobulinemie • lepra • lues • HIV • TNF-alfa blokkers

Serie uitbreidingen geneesmiddelindicaties — PWMentor; tien jaar met recht betrokken by Hanneke De RaadtNeuropathie: Vasculitis Neuropathie

• Ziekte van Kawasaki (in combinatie met acetylsalicylzuur; zie rubriek 4.2) • Chronische inflammatoire demyeliniserende polyradiculoneuropathie (CIDP) • Multifocale motorische neuropathie (MMN) 4.2 Dosering en wijze van toediening Substitutietherapie dient te worden gestart en gemonitord onder het toezicht van een arts di MMN is een behandelbare demyeliniserende aandoening van het motorische axon die zich veelal presenteert bij relatief jonge mannen met asymmetrische atrofie en zwakte van de bovenste extremiteiten, fasciculaties en verlaagde reflexen.Voor het stellen van de diagnose is het geleidingsonderzoek van het EMG essentieel (aantonen van geleidingsblokkade van meerdere zenuwen en andere aanwijzingen voor demyelinisatie) en kan een MRI van de cervicale plexus (verhoogd signaal op de T2 gewogen opnames. Bij polyneuropathie ontstaan de verschijnselen langzaam. Snel beginnende (acute) en ernstig verlopende vormen van polyneuropathie komen ook voor, maar zijn zeldzamer. Verschillende vormen van polyneuropathie zijn bijvoorbeeld: demyeliniserende polyneuropathie (CIPD), Guillain-Barré syndroom, Miller Fisher-syndroom, MMN, MGUS-polyneuropathie of CIAP Als u al de diagnose kreeg van een zeldzame ziekte, dan kunt u rechtstreeks terecht bij het team dat gespecialiseerd is in uw aandoening

 • PSP Go.
 • Kerstpakket samenstellen.
 • Driehoek maken Illustrator.
 • LEGO City Undercover 2 spelers instellen.
 • Roadbook maken.
 • Wekker Digitaal.
 • Bankoverval Colombia 1994.
 • Uit hoeveel hoofdstukken bestaat het boek job.
 • Exodus 20 1 17.
 • Kerrie masala kruiden zelf maken.
 • Boxplot frequentietabel.
 • Groeilamp planten.
 • ZOL Genk consultaties.
 • Iraanse mannen in Nederland.
 • Urlaub Türkei Coronavirus.
 • Samsung firmware downloader.
 • Vriendinnen fotoshoot Enschede.
 • Borderpakket lang bloeiend.
 • Thread size.
 • American Indian Dog Wikipedia.
 • SWAT vest kind.
 • Dean charles chapman got.
 • Sakura Japan 2021.
 • Growtopia password verify.
 • Retailpark Roermond corona.
 • Wat zullen we doen met de dronken zeeman engels.
 • Fysische verschijnselen aardrijkskunde.
 • Fletcher Hotel Amersfoort.
 • Vriendenweekend accommodatie goedkoop.
 • Esmono cabine.
 • Groenpark Simpelveld Zoover.
 • Vissen met de camper in Nederland.
 • Afstand kookplaat tot muur.
 • Wandeling Vianen.
 • Weer Lille.
 • Koninklijk vliegtuig Nederland.
 • Plz hackmii.
 • Windows 10 versies.
 • Bamboe lamellen verticaal.
 • All Anime Characters.
 • Observatielijst non verbale communicatie.