Home

Wetgeving tattoo België

Dat nummer is verplicht om te kunnen werken in België. Hoe kan ik me registreren? Vul dit formulier in en stuur het via mail samen met uw attest van slagen voor de opleiding inzake de hygiëneregels naar visa@health.fgov.be. U ontvangt uw registratienummer via de post. Wat zijn de best practices voor een tatoeage- of piercingzaak nieuws Er bestaat in België geen formele leeftijdsgrens voor tatoeages of piercings. Minderjarigen (-18 jaar) vallen wettelijk gezien wel onder het ouderlijk gezag en hebben dus in principe de toelating van hun ouders (of voogd) nodig om een piercing of tatoeage te laten plaatsen. Wanneer minderjarigen tegen de zin van hun ouders toch een tatoeage. Wetgeving Permanente make-up - Tatoeages. Met de intrede van het koninklijk besluit van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings, overeenkomstig artikel 14.1 wordt permanente make-up in dit besluit beschouwd als tatoeage

Tatoeages en piercings voor de beroepsbeoefenaar FOD

De grondwet De Belgische grondwet werd in 1831 goedgekeurd door het Nationaal Congres. In de loop van de tijd onderging de grondwet eerst een aantal wijzigingen omwille van het stemrecht en later omwille van de staatshervormingen die van België een federale staat maakten. De tekst van de grondwet is ondergebracht op de website van de Senaat Consulteer zowel de databank van de wetgevingsindex als de databank van de geconsolideerde wetgeving. Senlex (This hyperlink opens a new window) Senlex bundelt de Grondwet en de belangrijkste institutionele normen en voorziet per artikel relevante fragmenten uit de parlementaire voorbereiding, de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviezen van de Raad van State

Mag u als minderjarige een piercing of tatoeage laten

 1. DGLV voor België), gecertificeerde UAS met gelicentieerde piloot; Praktijkvoorbeelden: Air taxi, Internationaal IFR (carga, passagiers), pakjes leveren boven mensen; Vlucht kan/mag mensen vervoeren of transport van gevaarlijke goederen; Tijdslijn. Deze nieuwe wetgeving zal door alle Europese lidstaten in voege gaan vanaf 1 januari 2021
 2. g. Yannick Pollet heeft er tevens voor gezorgd dat onze type centra wettelijk beschermd zijn. Bij het opmaken van de nieuwe wetgeving inzake esthetische behandelingen die in 2013 werd aangepast door het
 3. g van de ouders (of voogd). Er mag geen tatoeage worden aangebracht op het hoofd, de hals, de polsen of handen
 4. Wetgeving voor tatoeëerders. Als tatoeëerder moet u zich houden aan de regels in het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen. De belangrijkste eisen uit dit besluit zijn dat u een vergunning heeft en hygiënisch werkt
 5. Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists Inspecties Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs.

Elke tatoeërder of piercer heeft een vergunning nodig. Ook moeten zij zich houden aan de richtlijnen voor hygiënisch werken. Het is verboden om een tatoeage of piercing aan te brengen bij kinderen onder de 12 jaar. Permanente make-up en gaatjes in oren en neusvleugel Permanente make-up en. Belastingen op Crypto in België. Volgens de Bitcoin wetgeving in België is enkel het bezit en betalen met cryptocurrencies belastingvrij. Het moment dat je je de meerwaarde van je investering omzet naar Euro's en laat storten op je bankrekening komt de fiscus om de hoek kijken

De wapenwet in België (voluit: Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens) regelt het toegestane wapenbezit door burgers.. De wet beoogde ook een betere omzetting van Europese Richtlijn 91/477/EEG inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens Implementatie van de wetgeving in België: belangrijke data (pdf te downloaden) Webinar ; Op 24 juni 2020 namen we deel aan een webinar georganiseerd door EUKA en AGORIA. Jean-Pierre De Muyt van SkeyDrone gaf een overzicht van wat er zal veranderen met de nieuwe Europese wetgeving Een dier dat in beslag is genomen blijft in het asiel tot de dienst Dierenwelzijn een bestemming geeft. Een hond / kat zonder identificatie en/of registratie, krijgt een chip en/of wordt geregistreerd door de contractdierenarts. Bij een verloren gelopen dier zijn de kosten voor de eigenaar

Ook al zijn er in België geen specifieke regels voor het vervoer van uw hond, denk aan de veiligheid van uzelf, de hond en de andere weggebruikers. Zelfs al hindert uw trouwe viervoeter u niet tijdens het rijden, toch kan hij u en zichzelf ernstig verwonden bij een plots remmanoeuvre of ongeval België. Belgische wetgeving voor werknemers en Belgisch sociaal statuut voor de zelfstandigen. 13 lid 3: 13 lid 3 jo 13 lid 1 sub a 13 lid 3 jo 13 lid 1 sub b iii 15. erkt voor één werkgever U w in Nederland en in België. Uw werkgever is in Neder-land gevestigd.Daarnaas (laatste update op 26/11/2020) Vanwege de COVID-19-crisis heeft de Europese Commissie de datum van toepassing van de EU-verordening 2019/947 met 6 maand uitgesteld. Deze zal dus van toepassing zijn vanaf 31/12/2020 in plaats van 01/07/2020, zoals oorspronkelijk voorzien Robert Vandezande e.a., De taalwetgeving in België, 1981, ISBN 9789061523178 Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 mrt 2020 om 00:35. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons.

Het laten zetten van een tattoo bij jongeren van 12 tot 16 jaar op het hoofd, de hals, de polsen en/of de handen is verboden. Jongeren van 16 jaar en ouder mogen volgens de leeftijdsgrens tattoos en piercings zelf bepalen of zij een tattoo laten zetten, waar zij dit doen op het lichaam en wanneer zij dit doen FOD Mobiliteit:https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart_0/vaartuig/uitrustingIn deze video de nieuwe marifoonplicht van België

Wetgeving voor drones in België en Europa Als je met je drone vliegt, moet je de wetgeving voor drones altijd respecteren. Niet alleen omdat het moet, maar voor je eigen veiligheid en van iedereen De gegevens van de geconsolideerde wetgeving worden verrijkt met deze van de Wetgevingsindex. De termijn van verwerking is D+1. Het toepassingsprogramma Belgische Wetgeving bevindt zich op een krachtige server van het Belgisch Staatsblad. Een vergissing melden : justel @ just.fgov.be ; Ondersteuning Belgisch Staatsblad gratis nr. : 0800-98-80 Wetgeving Metaaldetectie in België * Let op: Deze wetgeving geldt ook voor Metaaldetector hobbyisten die niet in Belgie wonen maar die wel in Belgie willen en/of gaan zoeken met een metaaldetector. Een metaaldetector is een waardevol apparaat om archeologische vondsten uit metaal op te sporen. Een juiste inzet van dit apparaat kan belangrijke kennis over het verleden van Vlaanderen opleveren Huidige stand van zaken m.b.t. magneetvissen in België (Vlaamse wateren) Wetgeving magneetvissen België - update. Begin oktober zat ik samen met het Agentschap onroerend erfgoed voor een vergadering over magneetvissen.. Het Agentschap Onroerend erfgoed wil bevorderen dat. Magneetvissers zoveel mogelijk hun erkenning aanvragen; Vondsten zoveel mogelijk worden geïnventariseerd zoals welke.

Wilt u ondernemen in België? Ga goed voorbereid aan de slag. Verdiep u in de markt: hoe werkt export naar België en hoe vindt u een betrouwbare zakenpartner? Gelukkig staat u niet alleen. RVO helpt u met uw internationale ambities Nieuwe cookiewetgeving heeft ondertussen ook in België zijn intrede gedaan, volgend op de reprimande die de Europese Commissie recent uitdeelde aan vijf landen die nog geen wetgeving hadden conform de nieuwe EU cookierichtlijn. ZDnet.be maakte een korte analyse over de praktische implicaties van de cookiewet in België en komt tot de conclusie dat het voornaamste onderscheid dat gemaakt zal. Wat zijn wapens volgens de wetgeving in België? Om een definitie te vinden, moeten we gaan zoeken in verschillende soorten wetgeving. In het Strafwetboek vinden we in Boek II: Misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder, Titel 1: Misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de staat, Hoofdstuk III: Misdaden tegen de veiligheid van de staat, artikel 135 De grondwet is het uitgangspunt voor alle binnenlandse wetgeving in België. Zij regelt de scheiding der machten en de manier waarop bevoegdheden worden uitgeoefend. Daarnaast bepaalt de grondwet de fundamentele waarden van de samenleving en de grondrechten van de burgers

New Creation - Wetgeving rond Permanente Make-Up en

 1. Wegwijzer Sociale Wetgeving. Informatie over de bronnen van het sociaal recht, de wetgeving rond arbeidsrecht en sociale zekerheid, maatregelen rond het tewerkstellingsbeleid, informatie over hoe het ACV de rechten van leden verdedigt en de bedragen van de sociale bijdragen en sociale uitkeringen. Editie 2021. Bestelle
 2. gscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD) (externe link
 3. Wilt u zelfstandig kunnen antwoorden op vragen over de sociale wetgeving in België? Wilt u eventuele fouten in uw werkdossiers snel en efficiënt bijsturen? Tijdens deze basisopleiding leert u de complexe Belgische sociale wetgeving beheersen. U krijgt een praktijkgerichte toelichting via duidelijke praktijkvoorbeelden en realistische cases
 4. De wetgeving voor auto's zonder rijbewijs. AIXAM, Europees leider in auto's zonder rijbewijs, maakt er een erezaak van om te voldoen aan de Belgische en Europese wetgeving inzake de productie en goedkeuring van lichte vierwielers en de rijomstandigheden. AIXAM past de richtlijn e2*168/2013*000000003*00003*00, die de fabricage en Europese goedkeuring van vierwielers (gemotoriseerde.

Blijf op de hoogte van de veiligheidssituatie. Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken.Maak België favoriet, dan ontvangt u een pushbericht als het reisadvies verandert. Met de app heeft u ook alle contactgegevens van Buitenlandse Zaken en lokale hulpdiensten bij de hand, plus informatie over wat te doen in geval van nood, zoals ziekenhuisopname of verlies van uw paspoort Wetgeving over alcohol. De Belgische wet controleert het schenken van sterke dranken in drankgelegenheden (met vergunningen). Ook de productie van alcoholhoudende dranken wordt gereglementeerd. Beteugeling van de dronkenschap. Daarnaast is er de beteugeling van dronkenschap

Wetgeving Verankeringsvoorzieningen en pbm (deel 2) Bij de keuze en het gebruik van persoonlijke valbescherming is het belangrijk om de nodige aandacht te besteden aan de verankeringsvoorzieningen Bijna dagelijks geeft u persoonlijke informatie prijs aan de buitenwereld: wanneer u een klantenkaart vraagt bij de supermarkt, zich inschrijft voor een danscursus of meedoet aan een wedstrijd Meestal had u in het verleden geen controle over wat er met al die gegevens gebeurt Nieuwe wetgeving Daar komt binnenkort verandering in, als het aan minister Schippers ligt. Ontharen of tatoeages laten weghalen met laserbehandelingen mag straks alleen nog maar door bevoegde.

Wetgeving Belgium.b

 1. atie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Ontdek onze actiedomeinen
 2. 3. het aanbrengen van een tatoeage op hoofd, hals, polsen of handen. Ook al worden tussen de 12 en 16 jaar begeleid door een wettige vertegenwoordiger, deze piercings en tatoeages mogen niet worden aangebracht. - Boven de 16 jaar zijn jongeren vrij te beslissen over het laten aanbrengen van een tatoeage of piercing
 3. De Belgische wetgeving is een interface van onderzoek die operationeel is in twee databases : de Wetgevingsindex en de Geconsolideerde Wetgeving, w. Meer info. Link. Raad van State - Reflex - Chrono. Beschrijvende en analytische gegevens met betrekking tot de nationale rechtshandelingen die geselecteerd worden op basis van hun nut voor de uitoef
 4. Er zijn veel misverstanden over de wapenwetgeving in België, met betrekking op messen. Vaak horen wij van klanten: Dat mag je toch niet hebben in België? Belangrijk is om te weten dat het bezit van, en de handel in alle artikelen op knivesandtools.be is toegestaan onder de Belgische wetgeving
 5. Wetgeving. OPGELET: De gemeente Nieuwpoort heeft tijdelijk (tot 19 februari 2021) de vergunningen geschorst voor de kartenetten en fuiknetten (passieve strandvisserij) nadat er enkele dode zeehonden zijn aangespoeld (zie Burgemeestersbesluit van 19 december 2020). De regelgeving omtrent de recreatieve zee- en strandvisserij is zeer divers van aard en kent uitwerking op diverse beleidsniveaus.

Belgische wetgeving Federale Overheidsdienst Justiti

 1. gen in de Belgische vennootschapsbelasting geplaatst te worden, die net zoals de CFC-wetgeving mede voortvloeien uit de reeds ruim besproken.
 2. Laatste update: 27/11/2020 Opgelet: dit is een vereenvoudigde toelichting, gebaseerd op de gepubliceerde Europese verordening 2019/947 en een ontwerp van koninklijk besluit dat nog aan verandering onderhevig is. Raadpleeg steeds de officiële versie van de regelgeving (van zodra beschikbaar)
 3. 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs Version Française. De categorieën. Definities Uitleg over de verschillende bepalingen zoals bromfiets klasse A of auto, driewieler met motor (Trike) enz.;..art 1 Categorieë
 4. Wetgeving energie. In België zijn zowel de gewesten als de federale overheid bevoegd voor energie. De decretale basis van het Vlaams energiebeleid is terug te vinden in het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid
 5. Maar kan dit ook in België, en wat zegt de wet over deze nieuwe manier van huisvesting? Wat zegt de wet? Omdat het fenomeen van de Tiny Houses nog erg nieuw is in België, is de Belgische wetgeving nog niet up-to-date met specifieke regels omtrent de kleine woningen. Valt het dan onder gewone woningen? Is het een bijgebouw van een andere woonst
 6. MSN België: nieuws nationaal en buitenland, weerbericht, sport (jupiler pro league, champions league, wielrennen, tennis, wk 2018), horoscoop, showbizz, reizen.
 7. imale ventilatievoorzieningen die in België verplicht zijn luiden als volgt: Een huis heeft een ventilatiesysteem dat 3.6m³ lucht per uur (per m2 vloeroppervlak) kan verplaatsen

Europese drone wetgeving 1/1/2021 - eenvoudig uitgelegd

KINGPIN - tattoos verwijderen met nieuwste lasertechnologi

Wetgeving decreet begraafplaatsen en lijkbezorging. Bied mee op rouwauto's en limousines! Buitenlandse begrafenisondernemers vragen om COVID-19-vaccinatie samen met de zorgsecto Belgische wetgeving. Wat zegt de Belgische wetgeving? Wat betreft de strijd tegen kinderpornografie op internet zijn in België artikel 380ter en 383bis van het Strafwetboek van kracht. Sinds 1995 bevat de strafwetgeving een apart artikel dat 'kinderpornografie' strafbaar stelt

Tatoeages en de wet - Tattoo Peter Amsterdam Sinds 195

Daarom besloot de Belgische regering in 1986 om een nieuwe wet in werking te laten gaan. De wet hield in dat bedrijven het asbest in hun producten, of gebouwen, moesten laten vervangen door een andere stof/materiaal. Dit moest echter alleen als het bedrijf in kwestie er de technische mogelijkheden voor had Aangezien maaltijdcheques fiscale voordelen opleveren, valt deze vorm van verloning binnen een rechtskader. Fiscale vrijstelling, toekenningsvoorwaarden, bedrag en gebruik Ontdek hier de volledige wetgeving rond maaltijdcheques in België. Fiscale voordelen. In België worden maaltijdcheques beschouwd als een extralegaal voordeel sorteren op Juridische aar Sinds 25 april 2016 is in België een specifieke drone wetgeving van kracht. Wat houdt deze Belgische drone wetgeving precies in? Waar kan je vliegen, welke opleiding moet je volgen en welke drones mag je besturen? We geven tekst en uitleg bij deze wetgeving over drones Voor deze mensen is er bij Tattoo Bob met de huidige lasertechnologie een oplossing, tattoo verwijderen m.b.v. een laser. Uiteraard is het wel heel belangrijk om je goed te laten informeren over je tattoo verwijderen m.b.v. een laser. Tijdens het verwijderen van je tattoo wordt er door de laser een lichtbundel gericht op je tatoeage

Wetgeving in Codex Boek VIII titel 1. Werk- en rustzitplaatsen + (.pdf) Boek VIII titel 2. Beeldschermen + (.pdf) Boe De Belgische statistiekwet De Belgische statistiekwet van 22 maart 2006 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 april 2006. Het was van 1962 geleden dat er nog zo'n fundamentele wijziging werd doorgevoerd aan de basisprincipes van het statistisch apparaat in België Zo maak je de beste foto's op het Dak van België. Op locatie. Canada: Fototrip door de Rocky Mountains. Redactie Shoot-4 januari 2021. Canada staat hoog op het verlanglijstje van menig fotograaf. Niet onbegrijpelijk, want het Noord-Amerikaanse land combineert moeiteloos ongerepte natuur met een rijke fauna en flora in een gevarieerd woest. Wetgeving Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen

De e-commerce wetgeving in België wil namelijk de bescherming van de consument maximaliseren en misbruik bij online verkoop minimaliseren. Daarom neemt FOD Economie jaarlijks heel wat webshops onder de loep om te kijken of ze aan deze wetten voldoen. Is dat niet het geval,. Wetgeving Het internationaal spoorvervoer van gevaarlijke goederen wordt geregeld door het RID ( R èglement concernant le transport i nternational des marchandises d angereuses). In het RID staat beschreven wat gevaarlijke goederen precies zijn, hoe ze worden ingedeeld, hoe ze te herkennen, de eisen voor verpakkingen, tanks en voertuigen, de vervoersvoorwaarden, alsook de plichten van alle. Heb je vragen rond de nieuwe wetgeving? Sluit je dan zeker aan bij de Facebook-groep ' UAV Professionals België '. Dit is een groep waar piloten over heel België met elkaar in contact kunnen komen. Zoek je snel een concreet antwoord of wil je online ervaringen uitwisselen? Dan is deze groep wellicht iets voor jou

Hier volgt alles wat je wilde weten over wonen in een Tiny House in België. Prijs van een Tiny House. Hoeveel kost een Tiny House? Het huis dat Louis van Tiny House Belgium voor zichzelf gaat bouwen, gaat ongeveer 50.000€ kosten, all in en ook incl. btw. Tot nu toe werken ze alleen nog maar op maat, en begint het vanaf zo'n 40.000€ De wetgeving voor winkels die alcoholhoudende dranken verkopen via een webshop of in een fysieke winkel verschilt fel van de wetgeving die geldt voor HORECA zaken die sterke dranken of alcohol serveren. Er zijn namelijk een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en eisen waaraan je moet voldoen wanneer je in een fysieke winkel of online alcohol verkoopt Belgische Wetgeving Hieronder een aantal veel gesteld vragen over de Belgische wetgeving aangaande Cannabis. Zoals ze zijn beantwoord door Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Kan een patiënt legaal medicinale cannabis verkrijgen in België? Vergunde geneesmiddelen op basis van cannabis kunnen afgeleverd worden door de apotheker op medisch voorschrift. De. Wetgeving. Vraag en antwoord. Kan ik mijn mening geven over nieuwe wetgeving? Kan ik als slechtziende of gehandicapte een handtekeningstempel gebruiken? Meer vragen en antwoorden; Nieuws Abonneren op nieuws over dit onderwerp. Nieuwe wetten per 1 januari 2021. 17-12-2020 | 06:00 Koepelorganisatie van ruim 130 innovatieve farmabedrijven in België. Association coupole regroupant plus de 130 entreprises pharmaceutiques innovantes en Belgique. pharma.be - wetgeving

Wetgeving voor tatoeëerders Tatoeages, piercings en

In Nederland is hiernaar gekeken en heeft men besloten dat met de bestaande regels en inspecties al aan dit doel voldaan wordt. In Nederland zal er per 20 mei dan ook niets veranderen. In Vlaanderen ligt dat anders. Daar is de richtlijn omgezet in nationale wetgeving die direct naar de normen verwijst die ook in de richtlijn worden aangegeven als mogelijkheid Urbex en strafbaarheid: een uiteenzetting van wetgeving in Nederland, Belgie en Duitsland die betrekking heeft op Urban Exploring Wetgeving speed pedelec België 2020. In België worden de snelle elektrische fietsen in het verkeersreglement gezien als bromfiets.Deze wetgeving is gemaakt vanuit Brussel, maar helaas niet door de Belgen zelf maar door Europa

FAVV - Hygiënewetgevin

GDPR wetgeving definitie. GDPR (ook Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet je vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens je verzamelt, hoe je deze data gebruikt en hoe je ze beveiligt (of je dit nu in jouw datacenter of in de cloud buiten de EU beheert) Als een uitzendkantoor dat in België gevestigd is een uitzendkracht ter beschikking stelt van een gebruiker die eveneens in België gevestigd is en diezelfde uitzendkracht vervolgens arbeidsprestaties moet leveren in Zwitserland of in een andere lidstaat van de Europese Economische ruimte dan België, dan wordt het uitzendkantoor beschouwd als de onderneming die zijn uitzendkracht detacheert. Samen met de Blue Leaders loopt België voorop in de strijd om de oceanen te redden. Milieu. 13/01/2021. Online vertellingen over chemische huishoudproducten. Raf Walschaerts vertelt en musiceert om ongevallen met chemische huishoudproducten en kinderen te voorkomen. Gezondheid. 03/02/2021 Wetgeving ventilatie. Wanneer je een huis gaat bouwen of verbouwen, dan krijg je te maken met wetgeving rondom ventilatie en energiebesparing. Deze regels zijn vastgelegd in de EPB (energie, prestatie en binnenklimaat). In dit artikel kun je lezen wat de wetgeving rondom ventilatie inhoudt en aan welke ventilatienormen je moet voldoen In België zijn verkeersdelicten ingedeeld in vier graden, waarbij de eerste graad de lichtste overtredingen omvat en de vierde graad de zwaarste. De minimumboete voor een overtreding van de eerste graad is € 58, voor de tweede graad € 116, de derde graad € 165 en € 473 voor een overtreding van de vierde graad

Ongediertebestrijding & wetgeving Elke sector beschikt over een aantal specifieke gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetten. Rentokil heeft al jarenlang ervaring in het helpen van bedrijven uit zeer uiteenlopende sectoren om de wetten die op hen van toepassing zijn, te respecteren Wetgeving en Regelgeving Kruisboog - Alles over de Nederlandse wetgeving en veilig gebruik van kruisbogen. Je kunt deze aanschaffen zonder vergunning vanaf 18 jaar en ouder. Lees alles over de spelregels Het grootste en meest plezierige internationale Taptoe muziek en dansevenement in Belgie. We leveren uitzonderlijke en inspirerende muziek van over de hele wereld. Bands en artiesten, van kleine groepen tot grote namen, komen samen in één arena om hun beste tot nu toe te presenteren. Je zult versteld staan van de geweldige adembenemende energie en mooie mix van alle kleuren en culturen uit.

Wat zijn de regels als ik een piercing of tatoeage wil

Op 31 december 2020 wordt de huidige nationale drone-wetgeving vervangen door nieuwe Europese regelgeving. Verordening 2019/947 zorgt in heel Europa voor dezelfde basisbeginselen om de veiligheid en beveiliging van droneactiviteiten te garanderen én. De grondwet is het uitgangspunt voor alle binnenlandse wetgeving in België. Zij regelt de scheiding der machten en de manier waarop bevoegdheden worden uitgeoefend. Daarnaast bepaalt de grondwet de fundamentele waarden van de samenleving en de grondrechten van de burgers De wetgeving voor drones in België wordt versoepeld. Wie in België hoger dan tien meter met een drone vliegt, moet daarvoor nu nog een licentie als dronepiloot hebben

Wetgeving Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (PDF, 350.71 KB) Koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV) (PDF, 325.48 KB Wetgeving Bevoegdheid van het FAGG Rol van de bevoegde instantie Wetgeving Drie belangrijke Europese richtlijnen hebben betrekking op de verschillende types van medische hulpmiddelen. Deze richtlijnen werden omgezet in Belgisch recht Wegwijs doorheen het ADR en voorbereiding op ADR examens voor chauffeurs. ADR opleidingen, laatste wijzigingen in ADR wetgeving en het ADR 2009 en ADR 2011. Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg Als u als Nederlandse ondernemer iemand in België wenst te werk te stellen, dan dient u rekening te houden met de Belgische wetgeving. Hoewel we dezelfde taal spreken, elkaars buren zijn en in Europa leven, zijn er toch een aantal verschilpunten waar u rekening mee moet houden

Belastingen op Bitcoin betalen? - Bitcoin Wetgeving België

Wetgeving langdurig parkeren België. Het verkeersreglement in België omtrent het langdurig parkeren van aanhangwagens, campers, auto's en caravans stelt samengevat dat: Aanhangwagens, caravans e.d. MAXIMAAL 24 uur mogen geparkeerd worden op de openbare weg De sectorale overheden bedoeld in de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid (NIS-wet) hebben de eerste identificatiefase van aanbieders van essentiële diensten (AED) in België voltooid In België is de wetgeving rond het telen van hennep een stuk strenger dan in Nederland. Zo mag men in België enkel als landbouwer(s) (natuurlijk persoon of rechtspersoon) of als groep natuurlijke of rechtspersonen hennep telen, en moet men beschikken over een geregistreerd landbouwnummer, toegekend door de Vlaamse Overheid

Wapenwet (België) - Wikipedi

Belgische wetgeving. 03 december 2020. Koninklijk besluit van 8 december 2013 tot goedkeuring van het reglement van 22 oktober 2013 van de Nationale Bank van België tot wijziging van het reglement van 15 november 2011 van de Nationale Bank van België . 19 juli 2013 Import wetgeving en guidlines Alle informatie over import vindt u in onderstaande documenten: Verordening (EG) Nr. 1235/2008: bepalingen voor de import. Voorgenomen wijzigingen op de 1235/2008: ingaande op 2 februari 2020; Verordening (EG) Nr. 2020/2196: gepubliceerd op 17 december 2020

Gecoördineerde wetgeving: De gecoördineerde teksten van de Belgische warenwetgeving worden niet opgenomen op de site van het FAVV. De gecoördineerde wetgeving kan worden geraadpleegd onder deze link. De wetgeving van de Europese Unie wordt gecoördineerd door de diensten van de Europese Commissie en kan teruggevonden worden op de site Eur-lex Wetgeving Openbare zedelijkheid in België. Naast openbare veiligheid, openbare orde en openbare trouw is openbare zedelijkheid de vierde openbare norm of waarde die door Belgische strafwetboek beschermd wordt. Het is een erg vaag begrip die aan de beoordeling van de rechter wordt overgelaten, die zich richt naar regels die op een gegeven tijdstip door het collectief geweten worden aangevoeld Op sectorniveau. Het gebruik van genderneutrale functieclassificaties. De paritaire comités die gebruik maken van functieclassificaties moeten deze voorleggen aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (hierna de FOD WASO), die dan binnen een termijn van 18 maanden de genderneutraliteit ervan evalueert. Bij een negatief advies van de FOD WASO beschikt het.

Contact. Belgian Drone Federation vzw; Rue des pères blancs 4, 1040 Bruxelles BE 0847.774.95 Er bestaat nogal wat controverse over de elektrische step in zowel België als Nederland. Met een elektrische step op de openbare weg rijden, blijkt aan enkele restricties onderhevig te zijn.Veel mensen vragen zich dan ook af: hoe zit dat eigenlijk met die elektrische step wetgeving in België.. Het is dan ook interessant om jezelf in te lichten over wat mag en wat niet mag met een elektrische. CheckInAtWork Wetgeving in België. De aanwezigheidsregistratie (CheckInAtWork) bij aankomst op de Belgische bouwplaats is verplicht sinds 1 april 2014. Dit geldt voor bouwwerken vanaf een grote van €500 000,-. Door deze verplichte aanwezigheidsregistratie kan de Belgische overheid en ook de Hoofdaannemer u veel tijd besparen Wetgeving België. De wet op kansspelen is zeer strict en duidelijk: in principe is het exploiteren van alle kansspelen verboden, tenzij de exploitant in het bezit is van de benodigde vergunningen. Dit geldt ook voor online gokken. In 2010 is de wet op kansspelen grondig aangepakt en vernieuwd Valbeveiliging en wetgeving Gepubliceerd op: 17 maart 2020 Is valbeveiliging verplicht volgens onze wetgeving? Met zulke harde woorden staat het niet in de wetgeving. Wat wel verplicht is, is veilig werken. Werkgevers en opdrachtgevers zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers die op hoogte werken Drugs en wetgeving. Volgens de Belgische wetgeving zijn bezit, verkoop, aankoop en invoer van XTC, speed, cocaïne en GHB verboden. Ook aan iemand de gelegenheid bieden om deze producten te gebruiken is strafbaar. De wet zegt niet uitdrukkelijk dat gebruik strafbaar is. Strikt genomen kan je dus niet voor gebruik veroordeeld worden

 • Stacaravan te koop Zeeland Burgh Haamstede.
 • Dagboek van een muts Liefdeskriebels samenvatting.
 • Stacaravan te koop Zeeland Burgh Haamstede.
 • Windhoos Kapellen.
 • Vrijstelling leerplicht.
 • Bioscoop met bedden Amsterdam.
 • Zwitserse competitie.
 • Dromen over koning.
 • Cruz Beckham height.
 • KONG Wubba.
 • Asynchronous motor.
 • Spoorloos Katja.
 • Stapelbed tweedehands gratis.
 • DVC Zevenbergen.
 • Vergrote lever door galstenen.
 • Kleine camping met hond.
 • Stewardess opleiding mbo.
 • Tweedehands design kantoormeubilair.
 • Happy Birthday Minions Song.
 • Richard Harris Perkamentus.
 • Wto den haag.
 • Efteling Oud en Nieuw 2020 2021.
 • Soorten matrassen.
 • Democratische propaganda.
 • Wandelen Lint.
 • PokerStars rules.
 • Leeftijd Bettina Holwerda.
 • Zoover Park Albatros.
 • Evenementen Groningen 2020.
 • BBC sport tv gids.
 • Aubergine met aardappel Surinaams.
 • Kennismakingsspelletjes Kazou.
 • Nikon D750 wifi.
 • Rvs horeca keuken gebruikt.
 • Contaminatie bloedkweek.
 • Anger management Haarlem.
 • Dutasteride 0 15 mg kopen.
 • Oorzaak jaloezie.
 • Samenvatting Anatomie en fysiologie MBO niveau 4.
 • Artikel 375 Strafwetboek.
 • Cities: Skylines Parklife.