Home

Maximumprijs artikel

Maximumprijs - Economielokaal prin Maximumprijs. ABACAVIR-300-MG-TABLET. 3.78195400 per stuk. Registratienummer. Artikelnaam 117142. Abacavir sandoz tablet filmomhuld 300mg EU/1/99/112/001. Ziagen tablet 300mg Productgroep Maximumprijs. ABATACEPT-250-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON. 392.17152700 per stuk. Registratienummer. Artikelnaam EU/1/07/389/001. Orencia infpdr flacon 250mg. Maximumprijs. ABACAVIR-300-MG-TABLET. 4.30223100 per stuk. Registratienummer. Artikelnaam EU/1/99/112/001. Ziagen tablet 300mg Productgroep Maximumprijs. ABATACEPT-250-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON. 409.27498000 per stuk. Registratienummer. Artikelnaam EU/1/07/389/001. Orencia infpdr flacon 250mg Productgroep Maximumprijs. ABCIXIMAB-2-MG/ML.

Maximumprijs - Economielokaa

Bepaal maximumprijs levensjaar Een meerderheid van de Nederlandse medisch specialisten wil dat er wordt vastgelegd wat een gewonnen levensjaar van een patiënt mag kosten Kankermedicijnen worden steeds duurder en er komen steeds meer kankerpatiënten. Oncologen, gezondheidseconomen en patiënten willen daarom een maximumprijs voor medicijnen tegen kanker

Maximumprijs medicijnen Geneesmiddelenbedrijven moeten zich definitief aan de maximumprijzen van het ministerie van volksgezondheid houden. Dat bepaalde de Raad van State gisteren in hoger beroep. 1 In afwijking van artikel 2, derde lid, onderdeel a, onder 1°, kunnen een leverancier en een verbruiker overeenkomen dat aan de verbruiker een prijs in rekening wordt gebracht voor de levering van warmte die afwijkt van de maximumprijs, bedoeld in artikel 5, eerste lid, indien de leverancier de verbruiker aantoonbaar een aanbod voor levering van warmte heeft gedaan dat in ieder geval de mogelijkheid bevat om warmte geleverd te krijgen tegen ten hoogste de maximumprijs, bedoeld in artikel 5.

De maximumprijs is de prijs die een warmteleverancier ten hoogste in rekening mag brengen. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 5, vierde lid van de Warmtewet: Na de inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de maximumprijs, bedoeld in he - verzoek: verzoek als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet; - wet: Wet geneesmiddelenprijzen. Artikel 2 1. In verband met de beschikbaarheid van geneesmiddelen met een beperkte jaaromzet kan de minister op verzoek de maximumprijs van een geneesmiddel vaststellen op de prijs die is vastgesteld voorafgaande aan het onderzoek. 2

Bikinistorm tegen 'mysogyn' artikel over vaatchirurgen online Van dementie is 40 procent vermijdbaar of te vertragen 'Artsen en verpleegkundigen zijn nog steeds uitgeput Een bepaalde maximumprijs is niet wettelijk vastgelegd, maar er wordt wel mee gewerkt in de adviezen aan de minister. Daarin wordt uitgegaan van een maximum van 80.000 euro per zo'n gewonnen. Column Peter de Waard Moet er voor de kapper een maximumprijs komen? Peter de Waard artikel Column Beeld . Peter de Waard 7 mei 2020, 21:00. Mijn kapper had meteen het tarief voor een knipbeurt met een euroknaak verhoogd van 17,50 tot 20 euro, bleek bij het bellen voor een nieuwe afspraak nu het weer mag. Als reden werd gegeven dat er extra beschermingsmaatregelen moeten worden getroffen in de. 'Maximumprijs woningen schrikt ontwikkelaars af' De gemeente Amsterdam gooit de huizenmarkt mogelijk op slot met haar plannen om een maximumprijs vast te stellen voor nieuwe middeldure koopwoningen Artikel 3, tweede lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen (hierna: Wgp) voorziet er in dat handelaren in bijzondere gevallen kunnen verzoeken om de vaststelling van een hogere maximumprijs. In deze beleidsregels wordt vastgesteld hoe er wordt omgegaan met dergelijke verzoeken in het kader van de inwerkingtreding van de gedelegeerde verordening

- maximumprijs: prijs die de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5, eerste lid, van de wet vaststelt; - primair warmtenet: transportnet waarmee warmte vanuit de primaire warmtebron wordt getransporteerd naar een secundair warmtenet of, zonder tussenkomst van een secundair warmtenet, naar de verbruiker - de maximumprijs, bedoeld in artikel 5, eerste lid. En artikel 5, eerste lid van de Warmtewet: De Autoriteit Consument en Markt stelt de maximumprijs vast die een leverancier ten hoogste zal berekenen voor de levering van warmte. Het besluit tot vaststelling van een maximumprijs wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. 8 De Autoriteit Consument en Markt stelt de maximumprijs vast die een leverancier ten hoogste zal berekenen voor de levering van warmte. Van het besluit tot vaststelling van een maximumprijs wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. 9. De maximumprijs is gebaseerd op het NMDA-principe en bestaat uit een vast en variabel deel

wetten.nl - Regeling - Regeling maximumprijzen ..

Een maximumprijs is de hoogste toegelaten prijs voor een goed of dienst en ligt meestal beneden de marktprijs. Deze wordt opgelegd door de overheid. De maximumprijs is het tegenovergestelde van de minimumprijs. Maximumprijzen worden ingesteld om consumenten te beschermen tegen te hoge prijzen van basisproducten, zoals wonen De minimumprijs geeft de boeren meer zekerheid. Nu weten ze pas in de zomer of ze in het jaar ervoor winst of verlies hebben gemaakt. De bieten voor het nieuwe seizoen zijn dan al bijna.

Video:

- de maximumprijs, bedoeld in artikel 5, eerste lid. 8. Artikel 5, eerste lid van de Warmtewet luidt: De Autoriteit Consument en Markt stelt de maximumprijs vast die een leverancier ten hoogste zal berekenen voor de levering van warmte. Van het besluit tot vaststelling van een maximumprijs wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. 9 In artikel 2, eerste lid, van het Btag wordt een tarief toegevoegd voor het doen van een verzoek door de deurwaarder aan de bank om rekeninginformatie overeenkomstig het door het wetsvoorstel voorgestelde artikel 475aa Rv. Een verzoek om rekeninginformatie is onder het huidige recht mogelijk op grond van artikel 5 van de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op. Een bepaalde maximumprijs is niet wettelijk vastgelegd, maar er wordt wel mee gewerkt in de adviezen aan de minister. Daarin wordt uitgegaan van een maximum van 80.000 euro per zo'n gewonnen.. Er komt geen maximumprijs voor het doorverkopen van concertkaartjes. De Eerste Kamer heeft een initiatiefwet van SP en CDA verworpen waarin dat werd geregeld

'Maximumprijs medicijnen is absurd' Trou

Het Britse NICE beoordeelt of medicijnen genoeg effect sorteren om vergoed te worden en heeft ook een maximumprijs ingesteld. De Nederlander Meindert Boysen, die verantwoordelijk is voor deze beoordelingen, vertelt hoe het Britse systeem functioneert Bijlage behorende bij artikel I Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen Productgroep Maximumprijs Productgroep Maximumprijs ABATACEPT-250-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON 392.64029900 per stuk Registratienummer Artikelnaa Een maximumprijs werkt op dezelfde manier als een minimumprijs, met als verschil dat de maximumprijs lager zal liggen dan de evenwichtsprijs. Daar waar een minimumprijs is gericht op het beschermen van producenten is een maximumprijs gericht op het beschermen van consumenten De warmteleverancier mag geen andere kosten in rekening brengen dan de meetkosten en de maximumprijs, (artikel 2 lid 3 sub a, b en c Warmtewet), bestaande uit een vast en een variabel deel en een redelijke vergoeding voor een eventuele aanwezige warmtewisselaar maximumprijs op grond van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (Rmg) die vóór 1 april 2021 geldt. Deze beleidsregel geeft tijdelijk invulling aan de bijzondere gevallen waarin op verzoek de maximumprijs van een geneesmiddel gewijzigd kan worden en is gebaseerd op artikel 3, tweede lid, Wgp

wetten.nl - Regeling - Wet geneesmiddelenprijzen - BWBR000786

- een artikel van €15 met €1 verzendkosten heeft een RMP van €17,99; - een artikel van €15 met €10 verzendkosten heeft een RMP van €22. Voor artikelen tussen de €20 en €100 worden de verzendkosten meegenomen met een maximum van €7. Voor artikelen boven de €100 worden de verzendkosten volledig meegenomen. Logistiek via. Dit artikel is exclusief voor abonnees, maar we bieden het u gratis aan. Home > Nieuws > Binnenland 'Maximumprijs voor bril en hoorapparaat.

Maximumprijs aan rijbewijs NO

 1. Bijlage behorende bij artikel I Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen Productgroep Maximumprijs Productgroep Maximumprijs ABATACEPT-250-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON 392.17152700 per stuk Registratienummer Artikelnaa
 2. Dinsdag stijgt de maximumprijs van diesel met 2 eurocent. Dat meldt federale overheidsdienst Economie maandag
 3. Artikel 2. Doel van de beleidsregel . Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheden ten aanzien van de bekostiging van de medisch-specialistische zorg, audiologische zorg, trombosezorg, zorg in het kader van erfelijkheidsadvisering, geriatrische revalidatiezorg en mondzorg zoals kaakchirurgen die bieden
Topmodel Gevulde Pennenzak - Pennenzakken - Fun

Artikel 4a 4. De maximumprijs voor de levering van koude, bedoeld in het derde lid, is, indien het warmte koude systeem in gebruik is genomen voor de datum van inwerkingtreding van dit artikel en met dit systeem warmte wordt geleverd met een temperatuurcategorie als bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel a of b PvdA: maximumprijs voor stroom Als in 2004 de vrije energiemarkt voor kleinverbruikers ingaat, moet de elektriciteitsprijs voor consumenten aan een maximum worden gebonden Artikelen; Medisch Specialist voor maximumprijs per gewonnen levensjaar Medisch Specialist voor maximumprijs per gewonnen levensjaar. dinsdag 19 augustus 2014. timer 2 min. Meer dan zeventig procent van de medisch specialisten geeft aan voor een maximumprijs per gewonnen levensjaar te zijn. Dat.

Staatsblad 2019, 133 Overheid

 1. Maximumprijs; Geplaatst op: 30-04-2007. Dit artikel is een beginnetje over economie. U wordt uitgenodigd om op te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 okt 2017 om 14:36. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding.
 2. Artikel II Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2019. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Minister voor Medische Zorg, De maximumprijs van een geneesmiddel is vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van d
 3. Maximumprijs Aan het begin van dit artikel vertelde ik reeds dat de prijs vooral afhankelijk is van vraag. Hoe meer verzamelaars er zullen zijn aan de vraagkant, hoe hoger de prijs kan worden. Ik schreef expres 'kan', want het moet niet. Elk aangeboden stuk heeft ook een maximumwaarde die we niet kennen
De Zak Van Sinterklaas

Bepaal maximumprijs levensjaar NO

 1. Het door Vestia gehanteerde vastrechttarief (dat zowel warmte als koude inhoudt) moet als geheel aan de maximum prijs van artikel 5 van de Warmtewet worden getoetst, aldus de rechtbank. De rechtbank oordeelt vervolgens dat ACM nader moet onderzoeken of het vastrechttarief dat in rekening wordt gebracht hoger is dan de maximumprijs
 2. BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL I Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen Productgroep EU/1/99/112/002 Ziagen drank 20mg/ml Productgroep Maximumprijs ABACAVIR-300-MG-TABLET 3,125722 per stuk Registratienummer Artikelnaam 117120 Abacavir accord tablet filmomhuld 300mg 117142 Abacavir sandoz tablet.
 3. De maximumprijs voor diesel (B7) bedraagt dan 1,4390 euro per liter, een daling met 3,8 cent tegenover vandaag. Het is bijna twee jaar geleden, van april 2018, dat diesel aan de pomp nog zo goedkoop was. De voorbije dagen werd ook ruwe olie op de internationale markten al fors goedkoper. Belg
 4. imaal 2.000 liter neemt de maximumprijs met 6 cent toe tot 0,7203 euro per liter

Plaats een maximumprijs op elk product in de lijst Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn De offerte wordt afgewezen wanneer de gevraagde prijs hoger is dan de in artikel 17 ter, lid 2, bedoelde maximumprijs voor de betrokken inschrijving. eur-lex.europa.eu Tenders shall be refused if the price proposed is higher than the maximum price refer re d to i n Article 17b(2), applying to the tendering procedure concerned Maximumprijs: Dit veld geeft de hoogste prijs aan die je wilt gebruiken. BELANGRIJK: We proberen altijd onder de prijs van de concurrent met het laagste prijsaanbod te gaan zitten. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat het artikel niet op voorraad is en dus op dit moment niet live op Bol.com staat Artikel 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. wet: Wet geneesmiddelenprijzen; b. regeling: Regeling maximumprijzen geneesmiddelen; c. maximumprijs: maximumprijs die is vermeld in de bijlage bij de regeling; d. herijking: wijziging van de regeling waarbij per 1 oktober 2020 een maximumprijs op grond van artikel 3, eerste lid, van de wet wordt gewijzigd of op grond van artikel 2.

Oncologen willen maximumprijs kankermedicijnen NU - Het

Maximumprijs medicijnen Trou

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, artikel 52, aanhef en onder a, en artikel 53, aanhef en onder b, Indien het door de NZa vastgestelde tarief voor een add-ongeneesmiddel hoger is dan de maximumprijs die in het kader van de Wet geneesmiddelenprijzen. Farmaceut Vertex, vooral bekend van het peperdure medicijn Orkambi tegen taaislijmziekte, spant een rechtszaak aan tegen minister Bruno Bruins voor Medische Zorg. De medicijnfabrikant is het niet. Bekijk onze teckel liefhebbers cadeau selectie voor de allerbeste unieke of custom handgemaakte items uit onze shops

wetten.nl - Regeling - Warmtewet - BWBR003372

Op 5 juli 2018 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over het (maximum)tarief dat bij een warmte koude opslag (WKO) aan verbruikers (in de zin van de.. De lage prijzen voor varkensvlees blijven de Belgische varkenssector parten spelen. De prijzen zijn laag, zeker in vergelijking met de buurlanden. Enkele Belgische slachthuizen hebben intussen gereageerd op de situatie. Gerard Van Landschoot, zaakvoerder van slachthuis Van Landschoot en Zonen in.

Maximumprijs medicijnen medischcontac

maximumprijs translation in Dutch-Estonian dictionary. nl De methoden en criteria voor de waardering moeten precies genoeg zijn om de prijs voorspelbaar te maken en voor een niveau van bescherming van de belegger te zorgen dat vergelijkbaar is met dat van de vermelding van de maximumprijs De methoden en criteria voor de waardering moeten precie Nieuwe maximumprijs van 0,72 euro voor chirurgische mondkapjes in Spanje. Naast de aangekondigde btw/IVA-verlaging voor mondkapjes van 21% naar 4% heeft de Spaanse regering nu ook de maximumprijs voor chirurgische mondkapjes verlaagd van 0,96 naar 0,72 euro. LEES VERDER

Een maximumprijs voor medicijnen, werkt dat? Nieuwsuu

Moet er voor de kapper een maximumprijs komen? De Volkskran

'Maximumprijs woningen schrikt ontwikkelaars af' Het Paroo

 1. Dit artikel is exclusief voor abonnees, maar we bieden het u gaat de maximumprijs van een brood straks met 6 frank de hoogte in. De ambachtelijke bakkers zelf zijn vragende partij voor het.
 2. Uefa stelt maximumprijs in voor uitsupporters. De Europese voetbalbond Uefa heeft een maximumprijs ingesteld voor de tickets van de bezoekende fans bij wedstrijden in de Champions League en Europa.
 3. stens een deel.
 4. Nederland is niet afkerig van een tijdelijke maximumprijs op grensoverschrijdende sms'jes in de EU. Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) heeft dat donderdag gezegd na EU-beraad in.
 5. Vanaf de zomer volgend jaar komt er een maximumtarief voor het rijbewijs. Een standaardaanvraag mag niet meer dan 37,05 euro kosten. Voor spoedprocedures mag de gemeente meer rekenen

Staatscourant 2018, 60878 Overheid

Artikel 5 1. De Autoriteit Consument en Markt stelt de maximumprijs vast die een leverancier ten hoogste zal berekenen voor de levering van warmte. Het besluit tot vaststelling van een maximumprijs wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. 2. De maximumprijs: a. is gebaseerd op de integrale kosten die een verbruiker zou moeten maken voor he DEN HAAG (ANP) - Paspoorten en identiteitskaarten kunnen volgend jaar iets duurder worden. De maximumprijzen die gemeenten in rekening mogen brengen, gaan omhoog. Dat heeft de Rijksministerraad. Per artikel wordt een minimumprijs en een maximumprijs vastgesteld. Kopers krijgen vervolgens twee weken de tijd om te bieden op een bepaald artikel. Als iemand het maximumbod biedt, is het. de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, artikel 52, aanhef en onder e, en artikel 53, aanhef en onder b, Indien het door de NZa vastgestelde tarief voor een add-ongeneesmiddel hoger is dan de maximumprijs die in het kader van de Wet geneesmiddelenprijzen.

wetten.nl - Regeling - Warmteregeling - BWBR003386

Farmaceutisch Recht en Geneesmiddelenwetgeving. De productie, distributie en verkoop van geneesmiddelen oftewel farmaceutica is aan allerlei wet- en regelgeving gebonden.Geneesmiddelenfabrikanten zijn gebonden aan regels van farmaceutisch recht.Niet alleen nationale wetgeving speelt een grote rol bij de regulering van geneesmiddelen 2° de hoortoestellen zoals bepaald in artikel 3, 3°, van het koninklijk besluit van 4 juli 2004 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van audioloog en van audicien en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de audioloog en de audicien door een arts kan worden belast de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, artikel 52, aanhef en onder e, Indien het door de NZa vastgestelde tarief voor een add-ongeneesmiddel hoger is dan de maximumprijs die in het kader van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) is vastgesteld,. Van een maximumprijs voor ontsmettingsmiddel tot vrijwillige quarantaine: deze maatregelen hebben de overige Europese landen getroffen. 10/03/2020 om 17:27 door hvd, wl Bekijk onze koe liefhebbers cadeau selectie voor de allerbeste unieke of custom handgemaakte items uit onze shops

Wheellious F1 Racebaan - Racebanen - FunToet Toet Auto's Wasstraat50 Dingen Om Te Doen In De Auto - Kinderboeken - FunBerg Favorit 330 cm inground Sport trampoline groenNerf Dart Tag SpeedswarmEastpak Rugzak Orbit Lill Dots

pretatie van de voorwaarden voor de toepassing van artikel 101, lid 1, en met name artikel 101, lid 3, de mededeling van de Com­ missie Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag, PB C 101 van 27.4.2004, blz. 97 Dit artikel wordt nieuw verkocht met de garantie van de fabrikant. Resterende tijd : Maximumprijs 38.90 € Waarde 389.00 € Prijs van één veiling 0.00 € Einde van de veiling 7 februari 2021 om 12:0 Controleer 'maximumprijs' vertalingen naar het Pools. Kijk door voorbeelden van maximumprijs vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

 • Nieuwe Toyota Mirai.
 • Manchester stad.
 • Roland IU 1000F.
 • Rhijnhof Leiden grafwijzer.
 • 18 dagen na eisprong niet ongesteld.
 • Adidas Originals Trainingsbroek Dames.
 • Gekko in Frankrijk.
 • Postcode Loterij uitslag 2019.
 • Aanpak ontstoken tandvlees.
 • Twee keer buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
 • GRAI check digit.
 • Vw golf 5 klaplogo achterklep.
 • Speeleiland Actie.
 • Hoeveel gewicht kan een schroef dragen.
 • Retribution Paladin Talents Classic.
 • Verschil Kamer en Senaat.
 • Typhoon website.
 • Bakplaat oven schoonmaken azijn.
 • Apoquel 16 mg online.
 • Minimumloon Turkije 2019.
 • Norton Security inloggen.
 • Chromebook in thuisnetwerk.
 • Buff fleece.
 • MTV Brand New Hits.
 • Hoodie Nike dames.
 • Halloween uitnodiging tekst.
 • Eiwitrijke voeding aankomen.
 • Studenten OV Oud en Nieuw.
 • Wanneer worden de meeste baby's geboren.
 • Grohe keukenkraan.
 • VIP Sprinter huren.
 • Focale neurologische verschijnselen vasculaire dementie.
 • Sier deurlijsten.
 • MTP 1.
 • Blonde wenkbrauwen.
 • Mosselen Delhaize.
 • Kickboksgala Zutphen 2020.
 • Nerf Rival Hypnos.
 • Syndroom met afwijkende oren.
 • WW3 Netherlands.
 • Loes Reijmer GeenStijl.