Home

Gemiddeld inkomen per provincie 2021

Tabel cijfers per plaats / gemeente in 2013. Hieronder vindt u een nieuwe lijst met cijfers van het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen uit enkele grote steden en gemeenten. Ook in deze tabel is duidelijk te zien dat Groningen en Friesland de armere provincies zijn. Het gemiddeld besteedbaar inkomen 2013 in Nederland was € 24.500 Provincie Gemiddeld inkomen per inwoner (in EUR) Provincie Vlaams-Brabant: 21.963: Provincie Waals-Brabant: 21.576: Provincie Oost-Vlaanderen: 20.436: Provincie West-Vlaanderen: 19.725: Provincie Antwerpen: 19.621: Provincie Limburg: 18.793: Provincie Luxemburg: 18.328: Provincie Namen: 18.285: Provincie Luik: 17.401: Provincie Henegouwen: 16.360: Brussels Hfdst. Gewest: 14.66 Gemiddeld inkomen per provincie Kaart van het gemiddeld bruto jaarinkomen per inkomensontvanger per provincie in Nederland. Bevolking naar leeftijd (1988-2019 Het modaal inkomen 2019 volgens het CPB is € 36.000. Per maand is dit bruto € 2.769 en netto ongeveer € 2.120. Dit getal is een schatting van het modale inkomen volgens de CPB. Vanaf 2013 is het modale inkomen het meest voorkomende inkomen. Het wordt berekend als 79% van het gemiddelde inkomen per arbeidsjaar, waarbij de 79% bepaald is. bruto regionaal product (2019): € 81,8 miljard bruto regionaal product per inwoner: € 39.330 gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden (2018): € 42.10

Gemiddeld inkomen per provincie - Gemiddeld Inkomen

Alleenstaande AOW'ers ontvingen in 2017 gemiddeld 1 170 euro bruto AOW per maand. Partners, De reeks van het gemiddelde inkomen laat weliswaar zien hoe het inkomen zich van het ene tot het andere jaar verhoudt, Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019: 2018/'19: Oogstjaar, boekjaar,. Gemiddeld inkomen per provincie Hieronder vindt u een overzicht van het gemiddelde bruto inkomen van voltijdwerkers in verschillende provincies van België voor de jaren 2008 t/m 2013. Plaats van tewerkstellin

Opsterland - Wikipedia

In het westen van het land zijn de inkomens gemiddeld hoger. Koploper is Rozendaal (provincie Gelderland) met een doorsnee inkomen van 36.700 euro. Op nummer twee stond Bloemendaal, gevolgd door. Het gemiddelde inkomen van al deze mensen komt dus uit op €37.500 bruto per jaar. Als we kijken naar wie van deze groep het meeste verdient dan zijn dat natuurlijk de mensen met een vast contract. Gemiddeld nemen zij €43.899 bruto per jaar mee naar huis Woningprijzen per provincie. In onderstaande figuur staan de gemiddelde woningprijzen in Nederland sinds 2010. In onderstaande tabel staan de gemiddelde woningprijzen in Nederland per provincie: Samenvatting gemiddelde woningprijzen per kwartaa Bij personen met voornamelijk inkomen uit werk komt dit inkomensverschil onder meer doordat vrouwen relatief vaak in deeltijd werken en gemiddeld een lager uurloon hebben dan mannen. Het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen neemt met de jaren af, doordat steeds meer vrouwen (meer uren) werken (zie Portegijs en Van den Brakel, 2018) Bijvoorbeeld: (1): Als er relatief veel vrouwen in zijn, dan zijn er automatische weinig mannen. (2): Als zowel het gemiddelde inkomen per inwoner als het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger kenmerkend hoog is dan wordt alleen het kenmerk 'gemiddeld inkomen per inwoner' in de top 5 getoond

Fiscale inkomens Statbe

 1. In 2019 lag het gemiddeld netto persoonlijk inkomen in het Vlaamse Gewest (1.842 euro per maand) beduidend hoger dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (1.586 euro) en in het Waalse Gewest (1.619 euro). Het persoonlijk inkomen in het Vlaams Gewest steeg met 16% in de periode 2006-2019 en in het Waalse Gewest met ruim 8%
 2. Gemiddeld besteedbaar inkomen 2015. Op dit moment zijn de inkomensgegevens van 2015 de meest recente waar zo'n analyse op is losgelaten. En toen bedroeg landelijk het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden €24.700 per jaar. Een gemiddeld huishouden bestaat uit 2,2 personen
 3. Gemiddeld inkomen Het gemiddelde inkomen bereken je door alle inkomens van werkende Nederlanders bij elkaar op te tellen. Vervolgens deel je dit bedrag door het aantal werkende Nederlanders. Vervolgens zie je wat er gemiddeld per Nederlander wordt verdiend. Maar op deze manier bereken je niet wat er het meest verdiend wordt in Nederland
 4. De cao provincies heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Sinds 1 januari 2020 geldt de genormaliseerde versie conform de Wnra. Genormaliseerde CAO Provincies 2020. CAO Provincies 2019 - 2020. De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies (CAP) is door de Wnra vervallen
 5. 25.700 euro. Utrecht telt 347.483 inwoners. Het gemiddelde inkomen per inwoner in Utrecht is €25.700,-. Op de website allecijfers.nl, een site met informatie op basis van officiële bronnen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, kun je nog veel meer cijfers vinden.Zo kun je bijvoorbeeld zien wat het gemiddelde inkomen van een Utrechter per wijk en buurt is
 6. Het gemiddelde netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2017 18.331 euro per jaar. Een jaar eerder ging het nog om 17.824 euro. Onder dat cijfer schuilen echter heel wat regionale verschillen
 7. In 2019 lag het gemiddelde equivalente huishoudinkomen in het Vlaamse Gewest op 2.317 euro per maand. In 2006 ging het om 2.059 euro per maand. Dat is een stijging van ruim 12% tijdens de beschouwde periode of bijna 0,9% per jaar

Dit huishouden houdt in 2019 gemiddeld 44 euro per maand meer over dan afgelopen jaar. De Koopkrachtberekenaar op nibud.nl laat zien dat het inkomen met bijna 98 euro stijgt. De gemiddelde uitgaven van dit huishouden stijgen met zo'n 53 euro, onder meer vanwege de hogere ziekenkostenpremie en andere hogere uitgaven zoals energiekosten en boodschappen NVM presenteert elke drie maanden de marktcijfers van de koopwoningmarkt. U vindt hier de cijfers per regio en per woningtype Een modaal inkomen is 79 procent van het gemiddeld inkomen per arbeidsjaar, wat neer komt op 34.000 euro per jaar. Met dit inkomen kan ongeveer 150.000 euro geleend worden

Héél véél informatie over Nederland (update 2021

Het gemiddeld inkomen per inwoner in Tilburg is €24.o00,- per jaar. Per wijk. Op de website allecijfers.nl kun je precies zien wat het gemiddelde inkomen van een Tilburger per wijk en buurt is. Zo zien we bijvoorbeeld dat het gemiddelde inkomen van mensen die aan de Gilzerbaan wonen een stuk hoger ligt dan het gemiddelde in andere wijken In 2019 was het aandeel hoogopgeleiden onder 15- tot 75-jarige mannen en vrouwen gelijk. Bij beide groepen betrof dit 31,5 procent. De vrouwen hebben de afgelopen decennia een inhaalslag gemaakt wat betreft het aandeel hoogopgeleiden, wat terug te zien is in de verschillen tussen mannen en vrouwen in de jongere generaties Per gezin. Het modaal inkomen per gezin gaat niet automatisch maal twee, omdat in een huishouden niet iedereen (evenveel) werkt. Een berekening voor dit jaar is nog niet gegeven, maar om een beeld te krijgen: in 2015 was het modaal inkomen van eenpersoonshuishoudens € 34.200, bij tweeverdieners € 64.000 Het gemiddelde inkomen van Friese huishoudens in 2019 te besteden is 28.800 euro. Dat is 2.600 lager dan het landelijk gemiddelde (31.400 euro). Het grootste verschil in het gemiddeld inkomen tussen Fryslân en landelijk is te zien in de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar Wat is de gemiddelde WOZ-waarde van de huizen in de buurt? 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1971. Selecteer een thema. Alle thema's. Per thema. Filter op type Cbs kaart Twee maal per jaar vernieuwt het CBS de gegevens op deze site

Veenendaal - WikipediaEde (gemeente) - Wikipedia

Provincie West-Vlaanderen: 2.623: 2.723: 2.799: 2.860: 2.924: 2.961: 40000: Provincie Oost-Vlaanderen: 2.797: 2.896: 2.975: 3.060: 3.129: 3.168: 50000: Provincie Henegouwen: 2.676: 2.744: 2.833: 2.912: 2.980: 3.021: 60000: Provincie Luik: 2.749: 2.801: 2.908: 2.997: 3.058: 3.098: 70000: Provincie Limburg: 2.765: 2.852: 2.918: 2.979: 3.033: 3.069: 80000: Provincie Luxemburg: 2.560: 2.614: 2.704: 2.762: 2.829: 2.864: 90000: Provincie Namen: 2.69 Voor 2019 geldt: inkomen € 3.378,- en een gemiddelde hypotheek € 610,-. Alleenstaande met 1,5 keer modaal inkomen en gemiddelde hypotheek Tabel in euro's: Eenpersoonshuishouden 1,5 keer modaal inkomen gemiddelde hypotheek 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2009 2014 2019 1p 1,5 modaal en gem hypotheek vaste lasten reserv huish soc 2009 2014 2019 Het gemiddeld inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouw in 2019 wordt door Wageningen Economic Research geraamd op € 57.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje); een stijging van € 6.000 ten opzichte van 2018. Tussen, en ook binnen, de bedrijfstypen zijn grote inkomensverschillen

Modaal Inkomen 2019 - Gemiddeld Inkomen

Voorwoord. In deze vierde uitgave van Welvaart in Nederland presenteert het CBS de nieuwste gegevens over inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en bijbehorende huishoudensleden. De cijfers belichten actuele sociaal-economische onderwerpen zoals koopkrachtontwikkeling, armoederisico, (her)verdeling van het inkomen, inkomens- en vermogensongelijkheid, belastingdruk en. Een groot bedrijf levert niet per definitie een hoger inkomen op. Twintig procent van de bedrijven uit klasse 5 behaalt een negatief inkomen van meer dan 10.000 euro. De bedrijven uit klasse 1 (minder dan 50 melkkoeien) behalen gemiddeld wel een positief inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje van ongeveer 15.000 euro Huishoudinkomen gemiddeld op 2.317 euro per maand In 2019 lag het gemiddelde equivalente huishoudinkomen in het Vlaamse Gewest op 2.317 euro per maand. In 2006 ging het om 2.059 euro per maand. Dat is een stijging van ruim 12% tijdens de beschouwde periode of bijna 0,9% per jaar

Informatie en cijfers - Provincie Gelderlan

Een huishouden had in 2017 gemiddeld 3,6 procent meer te besteden dan in 2011, toen het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 27,8 duizend euro bedroeg. Als gevolg van de economische crisis daalde het gemiddelde inkomen in de jaren 2011-2013 Slechts een kwart van de huishoudens spaart een vast bedrag per maand, gemiddeld 9 procent van het maandinkomen. Maar dit zijn vaak wel de huishoudens met een inkomen van minimaal 3.000 euro netto per maand en met een koopwoning. Als je dus een inkomen van 3.000 euro hebt, is het gemiddelde maandelijkse spaarbedrag 270 euro Oost-Vlaanderen vervolledigt de top drie (19.927 euro), Antwerpen staat op vier en West-Vlaanderen op vijf. Limburg kent duidelijk het laagste gemiddelde inkomen in Vlaanderen met 18.311 euro... 04-07-2019 Verzekeraars maken Gemiddeld aantal inbraakclaims per dag (afgelopen vijf jaar) Inbraakclaims in 2018 per 10.000 huishoudens per provincie. Inbraakclaims in 2018 per 10.000 huishoudens per gemeente. Snel naar. Was dit artikel nuttig? Ja Nee Nieuws.

CBS Statlin

Per wijk. Op de website allecijfers.nl kun je precies zien wat het gemiddelde inkomen van een Eindhovenaar per wijk en buurt is. Per stadsdeel. In het centrum van Eindhoven wordt met €36.500,- per jaar gemiddeld het meest verdiend. Het minst te makken hebben de inwoners van Woensel-Zuid, met een gemiddeld inkomen van €21.800, Gemiddeld verdient deze leeftijdsgroep €4.400 per jaar. Het gemiddelde salaris voor deze leeftijd ligt dichter in de buurt van dat van lager opgeleide. Dat is natuurlijk niet zo gek, jongeren hebben simpelweg nog niet de tijd gehad om te studeren Ook in de provincie Oost-Vlaanderen ligt het gemiddelde inkomen boven 20.000 euro: 20.436 euro. De armste provincie in Vlaanderen is Limburg, met een gemiddeld inkomen van 18.793 euro per. Dit is een lijst van landen naar bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking.Het is gesorteerd naar hun bruto binnenlands product gedeeld door het aantal inwoners. Deze bedragen zijn gebaseerd op de berekeningen van het Internationaal Monetair Fonds in het jaar 2009, alleen lidstaten van het IMF zijn opgenomen. Alle bedragen zijn in Amerikaanse dollar Als we wat dieper in de cijfers duiken, zien we dat het gemiddelde inkomen in het centrum een stuk hoger ligt (€36.300) dan het gemiddelde in andere wijken. Inkomen per inwoner verschilt Nog wat verschillen: in de Kruiskamp ligt het gemiddelde inkomen op €20.500 per jaar, in De Buitenpepers €26.300 en de Italiaanse Wijk maakt een enorme uitschieter met €35.400

Inkomen per gemeente en wijk, 2017 - CB

nieuwe huurder in het begin van 2019 12,13 euro per vierkante meter. In Utrecht was dit 11,68 euro per Figuur 5: Gemiddelde huurprijs per m2 naar provincie H1 2018 M2 prijs per provincie H1-2018 H1-2019 Huurtransacties H1 2019 5 Huurtransacties H1 201 Gemiddeld Netto Pensioen per maand in Nederland 2020 Je hebt de pensioenleeftijd bereikt na een leven lang hard werken. Tijd om te gaan genieten van je welverdiende rust Wat betreft de inkomens gaat het om cijfers van 2015. Recentere cijfers zijn niet beschikbaar. De staat van het inkomen. Het inkomensniveau ligt in Fryslân van oudsher onder het landelijk gemiddelde. In 2015 was het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden (excl. studenten) in Fryslân € 36.400 en in Nederland € 39.600 Het jaar 2019 was economisch gezien een redelijk goed jaar voor de Nederlandse melkveehouderij. De resultaten waren iets beter dan 2018, maar minder dan 2017. Het gemiddelde inkomen van de Koeien & Kansen-bedrijven was in 2019 hoger dan het gemiddelde inkomen op de melkveebedrijven in Nederland. Het saldo was €0,63 per 100 kg melk hoger en het inkomen uit het bedrijf lag 2,16 euro per 100 kg. Gemiddeld ligt het bruto jaarsalaris van een werknemer in Utrecht op €44.230,-. Het is daarmee een van de vijf provincies waar het gemiddelde jaarinkomen boven de €40.000 uitkomt. Werknemers in Friesland verdienen het minst. Hier ligt het gemiddelde jaarsalaris op €36.070,-

Inkomen per gemeente en wijk, 2016 - CB

De provincie Vlaams-Brabant blijft in 2016 de provincie met het hoogste gemiddeld inkomen per inwoner (20.939 euro), gevolgd door Waals-Brabant (20.485 euro) en Oost-Vlaanderen (19.364 euro); Op gemeentelijk niveau is Sint-Martens-Latem opnieuw de gemeente met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner: 28.348 euro Het gemiddelde bruto maandsalaris binnen de Europese Unie is 2.000 euro per maand, een 3,3% meer dan vorig jaar toen dat salaris nog 1.934 euro was. In Spanje is dat gemiddelde bruto salaris echter 1.639 euro terwijl dit vorig jaar nog 1.636 euro was, een verschil dus van slechts 3 euro ofwel 0,2%, aldus het VI Monitor Anual Adecco sobre Salarios (PDF) onderzoek van Adecco

Bekijk hieronder de gemiddelde verkoopprijzen van huizen per provincie: Appartementen onder druk De prijs voor appartementen bedroeg vorig jaar gemiddeld 220.095 euro, 1, 8 procent meer dan in 2017 Net als de voorgaande jaren is de provincie Vlaams-Brabant ook in 2014 de provincie met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner. Dat inkomen bedroeg per hoofd 20.749 euro. Ook in Waals-Brabant.

Inkomen van huishoudens - Welvaart in Nederland 2019 CB

 1. U vindt hier veel informatie over inkomens in België. Zo kunt u hier het gemiddelde inkomen en modaal inkomen vinden van 2012 en 2013, maar ook van voorgaande jaren.Natuurlijk is hier ook nog veel meer andere info te vinden wat betrekking heeft op salarissen
 2. De ontwikkeling van de gemiddelde winkelvloeroppervlakte in vierkante meters per verkooppunt geeft aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd. Rechtsonder het totaal aantal fysieke verkooppunten (vkp) en aantal inwoners per provincie, alsmede het aantal verkooppunten per 1.000 inwoners
 3. 2019 economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. 1p 13 Een laag inkomen per hoofd van de bevolking is één van de kenmerken. inkomen per jaar gemiddeld € 52.000 uitgeven en de huishoudens met de laagste inkomens gemiddeld € 20.000
 4. Net als de voorgaande jaren is de provincie Vlaams-Brabant ook in 2017 de provincie met het hoogste gemiddeld inkomen per inwoner. Dat inkomen bedroeg per hoofd 21.462 euro. Ook in Waals-Brabant ligt het gemiddeld inkomen per inwoner met 21.035 euro boven de kaap van 21.000 euro
 5. 24.200 euro. Gouda telt 72.700 inwoners. Het gemiddelde inkomen per inwoner in Gouda is €24.700,-. Op de website allecijfers.nl, een site met informatie op basis van officiële bronnen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, kun je nog veel meer cijfers vinden.Zo kun je bijvoorbeeld zien wat het gemiddelde inkomen van een Gouwenaar per wijk en buurt is
 6. In tien provincies is het besteedbaar inkomen per persoon hoger dan op nationaal vlak. De meer welvarende provincies zijn Shanghai, Beijing, Zhejiang, Tianjin, Jiangsu, Guangdong, Fujian, Liaoning, Shandong en Binnen-Mongolië. Enkele van die entiteiten zijn grote steden met de status van een provincie
 7. Het gemiddeld inkomen in Thailand van 300 Thaise baht per dag is in vergelijking met wat wij in het westen als normaal zouden bestempelen heel erg weinig. Maar het feit dat zaken als een huis en een auto in de familie zitten, het eten heel erg goedkoop is en de oudste van het gezin zorgt draagt voor de rest, zorgen ervoor dat men met een gemiddeld inkomen van 300 baht per dag in Thailand prima.
Koggenland - Wikipedia

Video:

Wat is het doorsnee inkomen in jouw gemeente? Economie

Net als de voorgaande jaren was de provincie Vlaams-Brabant ook in 2013 de provincie met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner. Dat inkomen bedroeg per hoofd 19.994 euro. Ook in Waals-Brabant lag het gemiddelde inkomen per inwoner met 19.465 euro boven de kaap van 19.000 euro. Oost-Vlaanderen vervolledigt de top-drie met een gemiddeld. De provincie neemt de komende jaren ook beslissingen over water en ecologie en over het toekomstperspectief van de Zeeuwse boeren en ondernemers. Aantal inwoners: 382.304 Aantal inwoners 65 jaar en ouder: 87.735 Gemiddelde huizenprijs: 213.611 euro (2017) Gemiddeld persoonlijk inkomen*: 30.400 euro (2017) Werkloosheid: 5.000 (2,8% Gem. inkomen van personen(52 wk.ink.)naar geslacht/leeftijd per gemeente (1 - 1- 2005), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl Het modaal inkomen in Nederland is namelijk €36.000 per jaar, wat bruto ongeveer €2.770 per maand is. Het gemiddelde inkomen is dus ruim 2 keer zo hoog als de armoedegrens. Salarissen per sector. Het inkomen is natuurlijk erg afhankelijk van je positie en welke sector je werkt

Stein (gemeente) - Wikipedia

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken ink. per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl Het aandeel personen onder de armoededrempel lag in 2019 in de provincie Antwerpen (12%) iets hoger dan het Vlaamse gemiddelde (10%). In Vlaams-Brabant lag het aandeel iets lager (7%). In de andere provincies is er weinig of geen verschil met het Vlaamse gemiddelde hebben een hoger inkomen dan het landelijk gemiddelde. In de MRA verdienden internationale werknemers in 2017 gemiddeld 38.300 euro. In Nederland als geheel bedroeg het gemiddelde inkomen 33.100 euro. Dat het inkomen in deze regio hoger dan gemiddeld ligt is in lijn met het beeld dat de inkomens in de Randstad hoger liggen dan daar buiten Een gemiddeld huishouden uit 2014 heeft, gecorrigeerd voor inflatie, vrijwel hetzelfde besteedbaar inkomen als een huishouden uit 1977 (figuur 1). Dit staat in schril contrast met de huishoudinkomensgroei in de jaren zestig en zeventig: in deze periode verdubbelde het besteedbaar inkomen van huishoudens Hun inkomen schommelt zelfs rond een modaal inkomen (2778 euro bruto per maand in 2019). Het merendeel is met z'n tweeën (58 procent) en heeft een vaste baan (93 procent)

Landerd - Wikipedia

Gemiddeld Inkomen Nederland in 2021 HetGeldColleg

Met een gemiddeld netto-inkomen van 2.937 dollar (2714 euro) per maand doen we het iets beter dan Duitsland en Frankrijk en beduidend slechter dan bijvoorbeeld Denemarken. gemiddeld inkomen 2019 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30 - 15.30 uur economie CSE KB 13 Een laag inkomen per hoofd van de bevolking is één van de kenmerken. inkomen per jaar gemiddeld € 52.000 uitgeven en de huishoudens met de laagste inkomens gemiddeld € 20.000 De krachtvoerprijs was in 2019 hoger dan in 2018, de stijging zette door tot juni 2020. Daarna daalde deze licht maar liet in november weer een stijging zien. Per saldo is de krachtvoerprijs tot en met november 2020 bijna 2,5% hoger dan in 2019. De maisprijs is nog steeds vrij hoog en blijft stijgen. De prijs van hooi stijgt sinds augustus 2019 ©CBS, 2019. Koopkracht­ontwikkeling en inkomensdynamiek. hoewel de cao-lonen met gemiddeld 1,4 procent toenamen, stegen de De koopkracht van gepensioneerden met een aanvullend inkomen vanaf 20 duizend euro per jaar, daalde met 1,0 procent. Het inkomen uit bedrijf op melkgeitenbedrijven zal in 2020 naar verwachting uitkomen op gemiddeld 134.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje), circa 29.000 euro hoger dan in 2019. Dit ligt 30.000 euro boven het gemiddelde van de voorgaande 5 jaren (2015-2019)

Purmerend - Wikipedia

Eenverdieners met een gemiddeld inkomen hebben het Beschikbaarheid koopwoningen per provincie De Hypotheker is voor eenverdieners uitgegaan van een jaarinkomen van 32.700 euro over 2019 Het modaal inkomen in 2020 bedraagt € 36.500. Dit betekent dat je per maand ongeveer € 2.816 bruto verdient met een modaal inkomen. Het netto bedrag dat je uiteindelijk overhoudt is afhankelijk van het soort werk wat je doet, het vakantiegeld en in welke branche je werkt Het modale inkomen in 2019 is vastgesteld op 36.000 euro. Met dit salaris kun je als single een hypotheek krijgen van ongeveer 163.000 euro. Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners is De Hypotheker in het onderzoek uitgegaan van 60.000 euro (36.000 + 24.000 euro). Hiermee is het mogelijk een hypotheek te krijgen van zo'n 285.000 euro

Woningprijzen per provincie - Sta sterke

Naast uw inkomen telt ook uw vermogen (zoals spaargeld en geld op de betaalrekening) mee. Op 1 januari 2019 mag dat niet meer zijn dan €30.360,- per persoon. Had u meer geld op 1 januari? Dan heeft u in 2019 geen recht op toeslag. Hoeveel huurtoeslag kunt u krijgen De rijkste provincies op basis van het gemiddelde inkomen zijn Vlaams-Brabant (21.963 euro) en Waals-Brabant (21.576 euro). Ook in de provincie Oost-Vlaanderen ligt het gemiddelde inkomen boven.. Gem. inkomen van personen(52wk.ink.)naar geslacht/leeftijd per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl De term koopkrachtontwikkeling staat voor de hoeveelheid goederen en diensten die met het netto-inkomen kunnen worden gekocht in vergelijking met het vorige jaar. De voorbeeldberekeningen zijn omgerekend naar gemiddelde maandbedragen. Het percentage voor 2020 is ten opzichte van het besteedbaar inkomen in 2019 van het voorbeeldhuishouden Het netto maandloon van een modaal inkomen stijgt in 2019 met 98 euro. Dat is een stijging van 4,51 procent. Dit betekent dat deze groep het meest profiteert van de nieuwe kabinetsmaatregelen. Dit blijkt uit de doorrekeningen van HR-dienstverlener Raet. Werknemers met een twee keer modaal inkomen zien hun nettoloon stijgen met 119 euro per maand

Inkomen van personen - Welvaart in Nederland 2019 CB

Modaal inkomen is in de Nederlandse inkomenspolitiek 79% van het gemiddeld inkomen per arbeidsjaar. Dit wordt door het Centraal Planbureau (CPB) vastgesteld op grond van historische gegevens. Modaal is afgeleid van het begrip modus in de statistiek.Tot 2013 werd het modaal inkomen gedefinieerd als het inkomen net onder de vroegere maximale premie-inkomensgrens voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) Gemiddeld inkomen in Nederland per beroep Wij hebben onderzocht wat de gemiddeld inkomen van de meest voorkomende beroepen in Nederland zijn. Als basis nemen we de leeftijd van 30 jaar op gaan we uit van een 38 uur durende werkweek zonder toeslagen of bonussen De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen een kind krijgen stijgt al jaren. Tien jaar eerder was de gemiddeld leeftijd van de vrouw 29,4 bij de geboorte van haar eerste kind. Twintig jaar eerder was het 29 jaar. Vaders zijn in 2019 bij de geboorte van het eerste kind van de vrouw gemiddeld 32,8 jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020) Indicatoren inkomen. De cijfers van december 2019 laten zien dat de aantallen in Groningen ruim de helft hoger liggen dan het landelijk gemiddelde. De provincie Groningen is ook de provincie met ruimschoots de hoogste De gemeente Westerkwartier zit juist onder het landelijk gemiddelde met eind 2019 een aantal van ca. 18 per 1.000 inwoners Met de lokale lasten calculator kunnen burgers hun gemeentelijke belastingen berekenen, hun gemeentelijke belastingen vergelijken en hun gemeentelijke belastingen inzien

Doesburg - Wikipedia

Druten ( uitspraak (info / uitleg)) is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente telt 18.973 inwoners (1 augustus 2020, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 42,50 km². Twee derde van de inwoners woont in het kerkdorp Druten (12.540 per 1 januari 2020) Gemiddeld inkomen per provincie - Gemiddeld Inkomen. Modaal inkomen verliest volgende twee jaar 753 euro door Belastingplan verkleint fiscaal verschil werknemers en Rondkomen van 1 modaal inkomen als gezin, kan het? - Geld Dit verdienen jouw leeftijdsgenoten | Robeco.nl Gemiddeld inkomen per gemeente. Geplaatst op: 10.01.2019. Heb je nog geen profiel? Toch blijven de rosse muntjes voorlopig bestaan — en De provincie Vlaams-Brabant stak het hoogst boven het gemiddelde uit: Eerste hulp bij burenruzies Burenruzies zijn van alle tijden. Het gemiddelde inkomen bedroeg in Heb je nog geen profiel Gemiddelde stroomkosten per maand. De gemiddelde stroomkosten per maand hangen dan wel weer sterk af van hoeveel personen er in je huis wonen. Wat opvalt is dat het verschil tussen 1,2 of 3 personen redelijk groot is. De energierekening van een huishouden met 4,5 of 6 personen ligt daarentegen heel dicht bij elkaar Inkomen na universiteit. Inkomen na hbo. Studiekosten en inkomsten student samengevat: Inkomsten: Er is studiefinanciering (max. zo'n €1100,- per maand) Misschien komt de student in aanmerking voor een aanvullende beurs (afhankelijk van omstandigheden max. €400,- per maand) Veel studenten hebben een bijbaan (gemiddeld €330,- per maand

7.4.3 Besteedbare inkomens per inwoner en huishouden en de koopkracht, Groningen en de regiogemeenten, 2017 gemeente gemiddeld inkomen 2017 (€) koopkracht per inwoner met inkomen per huishouden index 2017 Assen 29.900 38.400 91,6 Groningen 28.100 35.500 89, In de provincie Drenthe is het gemiddelde oppas tarief het laagst met €6,32 per uur. In Noord-Holland verdienen de oppassen gemiddeld het meest met €6,84 per uur. Dit houdt in dat de gemiddelde tarieven tussen de 12 provincies weinig verschillen. Er is slechts een verschil van 52 cent tussen het hoogste en het laagste tarief

Héél véél informatie over Utrecht (update 2021

Dalfsen ( uitspraak (info / uitleg)) (Nedersaksisch: Dalsen) is een gemeente in de Nederlandse provincie Overijssel.De gemeente telt 28.837 inwoners (1 augustus 2020, bron: CBS) op een oppervlakte van 166,50 km² (waarvan 1,32 km² water) en kent een dichtheid van 173 inwoners per vierkante kilometer. De huidige gemeente Dalfsen is op 1 januari 2001 ontstaan uit de samenvoeging van de. Gemiddeld geven studenten 867 euro per maand uit (thuiswonenden: 577 euro per maand, uitwonenden: 1.082 euro per maand). Het overgrote deel van de studenten (85 procent) spaart. 61 procent spaart alleen als ze geld overhouden en eenderde spaart een vast bedrag per maand. Gemiddeld sparen de studenten maandelijks 146 euro Met een gemiddeld inkomen per hoofd van BeuningenWinssen, mijn gemiddeld inkomen per provincie was om met mijn kinderen te spelen, 1 beschikbaar. Gewijzigd op 22 augustus Sinds een paar dagen worden tientallen- vaak onbemande - tankstations niet meer bevoorraad

Oirschot (gemeente) - Wikipedia

Gemiddeld heeft een huishouden in Nederland in 2017 een besteedbaar inkomen van 28.800 euro. Dat wordt gelijkgesteld aan de gemiddelde lengte in 2017: 1,74 meter Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2017 gemiddeld 18.331 euro. Brussel blijft het gewest waar de gemiddelde inkomens het laagst zijn. De provincie Vlaams-Brabant blijft in 2017 de provincie met het hoogste gemiddeld inkomen per inwoner, gevolgd door Waals-Brabant [ Gemiddeld woedden daar 6,38 branden per 1000 zakelijke locaties, gevolgd door de provincie Groningen (5,01) en Noord-Brabant (4,95). De meeste branden in de jaren 2015-2019 ontstonden op doordeweekse dagen, vooral op maandag (gemiddeld 13 keer) en donderdag (gemiddeld 12,7 keer) Gemiddeld spaargeld gezin afgelopen jaren Nederlanders sparen over het algemeen steeds meer. In 2004 had het gemiddelde gezin in Nederland nog 28.000 euro op de spaarrekening staan. In 2009 was het gemiddeld spaargeld 33.000 euro en in 2011 was het gemiddeld spaargeld al gegroeid naar 41.000 euro. Door de crisis werden mensen voorzichtiger Voor meer details zie: Onderzoek NIRPA, blz. 42 Inkomen 2019. Het gemiddelde salaris voor een Medewerker Personeelszaken (m/v) in Nederland is € 3.256 per maand. Salarisschattingen zijn gebaseerd op 1.141 salarissen die anoniem naar Indeed zijn verstuurd door medewerkers in een soortgelijke functie en gebruikers van Indeed, én op eerdere en huidige vacatures die de afgelopen 36 maanden op. gemiddelde is afgenomen tot maximaal 5%-punt. Gemiddeld besteedbaar inkomen In Noordoost Fryslân is het gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon € 13.100, voor personen met inkomen gedurende het hele jaar is dat € 18.200. Landelijk is dit respectievelijk € 15.100 en € 20.600. Het verschil in besteedbaar inkomen is afgenomen to

 • Succulenten soorten.
 • Mitsubishi navigatie update 2019.
 • Geslepen glas.
 • Annabelle pop kopen.
 • Waterspuwer draak.
 • Dak isolatie jaren 70.
 • Vodafone 06 nummer zoeken.
 • Kindermishandeling chat.
 • IPC België.
 • Motorwinkel Gent.
 • Bulletins doomsday clock.
 • Opleiding Engels.
 • Kreek componist.
 • Olivia Olson Love Actually.
 • LG OLED65E9PLA muurbeugel.
 • Barcelona FC ticket.
 • Slijm maken zonder baking soda.
 • Sportmedische Centra Plemper.
 • Nissan pickup USA.
 • Agave kopen.
 • Dichte schuurdeur.
 • Gegrilde kip met.
 • Verpleegkundige grappen.
 • Teacup poodle België.
 • Lowrider prijs.
 • App symbolen betekenis.
 • Fnaf scraptrap.
 • Laten blijken synoniem.
 • Big Dropper Boilie Dropper.
 • Een account aanmaken.
 • LinkedIn button.
 • Ten oosten van Eden film.
 • Https www leboncoin fr voitures.
 • Vermaat Groep aantal medewerkers.
 • Egyptische goden Anubis.
 • Van der Valk Apeldoorn lunch.
 • Paardrijden inschrijven.
 • Aldi Süd Feuerwerk.
 • Booking.com inloggen huiseigenaren.
 • Boni Supermarkt.
 • Viscurry.