Home

Gemeente Delft naam wijzigen

Bent u ervan overtuigd dat u tot het andere geslacht hoort (transgender)? Dan kunt u het geslacht op uw geboorteakte laten aanpassen. Dit doet u bij de gemeente waar u bent geboren. U kunt hierbij ook direct uw voornamen laten wijzigen Informatie op het gebied van toerisme, cultuur en evenementen, onderwijs, gezondheid en bedrijven. Tevens de ingang voor de site van de gemeente met alle raadsstukken U wijzigt de datum via het rode kruisje dat op het formulier bij de naam van uw partner staat. U verwijdert hiermee alle andere trouwzaken die u online in uw dossier heeft vastgelegd. Wilt u dit niet? Maak dan een afspraak bij de gemeente. Bel 14015 voor het maken van een afspraak Heeft u een kenteken op naam staan en heeft u uw verhuizing of naamswijziging doorgegeven aan uw gemeente, dan past de RDW uw gegevens automatisch aan. De gewijzigde gegevens worden dan in het RDW-kentekenregister geplaatst. Op uw kentekenbewijs mogen de oude gegevens blijven staan

Als u uw handtekening(en) niet zet, kan de gemeente het niet verwerken. Meesturen. In een aantal situaties is het verplicht om bijlagen mee te sturen. Scan of stuur deze direct mee met het formulier. Nieuw IBAN-nummer: Stuur een kopie van uw bankpas, afschrift op naam, inschrijvingsbevestiging van de bank of bewijsstuk beheerrekening mee Naam wijzigen Als u om andere redenen uw achternaam wilt veranderen (naamswijziging), dient u een verzoek in bij de dienst Justis van het ministerie Veiligheid en Justitie. Onderaan deze pagina vindt u de link naar de informatiepagina van Justis. Links. Website van Justis: Naamswijziging; Neem contact op met de gemeente

Geslacht op geboorteakte wijzigen Gemeente Delft

Achternaamgebruik veranderen. U kunt altijd het gebruik van uw achternaam online veranderen. Bijvoorbeeld na een scheiding maar ook tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. De gemeente verwerkt de verandering naamgebruik binnen 5 werkdagen U kunt hier als inwoner van Delft een parkeervergunning aanvragen voor uw parkeergebied. Mogelijk staat de vergunning/ontheffing niet op uw naam, maar op naam van uw partner/huisgenoot. Op de website van de gemeente Delft vindt u de verordeningen en beleidsregels aangaande parkeren in Delft

U kunt hier uw parkeervergunning voor Delft wijzigen of stopzetten. U vindt hier ook de regels voor het wijzigen of stopzetten van uw parkeervergunning Meer informatie over het wijzigen van uw achternaam leest u op Justis.nl. Wat gebeurt er na uw aanvraag? Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt uw nieuwe naam opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) bij de gemeente. Als u een Nederlandse geboorteakte hebt, wordt de naamswijziging eerst op de geboorteakte verwerkt, voordat de BRP wordt. Uw advocaat start de procedure door een verzoekschrift te sturen naar de rechtbank.Met deze brief vraagt uw advocaat namens u om een andere voornaam. Dat kan voor uzelf zijn of voor een persoon onder de 18 jaar (minderjarige). U moet ouder met gezag of voogd zijn van de minderjarige

Focus. Een geslachtsnaam, ook wel achternaam of familienaam, wordt bepaald bij geboorte. Later kan deze naam nog wijzigen door bijvoorbeeld erkenning of adoptie. Misschien wilt u uw achternaam laten wijzigen. Dit kan met een verzoek tot naamswijziging. Aan deze procedure zijn strenge regels verbonden Als gemeente Apeldoorn helpen we u online, telefonisch en waar noodzakelijk fysiek. U kunt uw keuze voor naamgebruik altijd weer wijzigen. uw eigen naam de naam van de (ex-)partner de naam van de (ex-)partner gevolgd door uw eigen naam Inschrijven & wijzigen. Eenvoudig je inschrijving, wijziging of uitschrijving doorgeven? Maak je keuze en doorloop de stappen Voornaam wijzigen. Wilt u uw voornaam veranderen? Neem dan contact op met een advocaat. Een verzoek tot een wijziging van de voornaam moet ingediend worden bij de rechtbank. De rechtbank doet een uitspraak over de naamswijziging. Daarna past de gemeente uw voornaam aan in de basisregistratie personen (BRP) Remonstrantse gemeente na 380 jaar opgeheven door ledentekort. De Remonstrantse gemeente in Delft is officieel opgeheven. Er bleken nog onvoldoende actieve leden over om een kerkenraad te vormen

Homepage Gemeente Delft

 1. Ondernemersplein. Informatie en advies van de overheid voor ondernemers. KVK is partner van Ondernemersplein
 2. U kunt maximaal 4 keer per kalenderjaar uw kenteken wijzigen. U mag pas vanaf de ingevulde wijzigingsdatum parkeren met uw nieuwe auto. Kenteken wijzigen. U kunt uw kenteken tijdelijk, of voor langere tijd wijzigen. Wilt u het kenteken wijzigen van een parkeervergunning voor vakantiebezoekers? Kies dan voor 'Kenteken tijdelijk wijzigen'
 3. U kunt een wijziging van uw naamgebruik alleen aanvragen in de gemeente waar u ingeschreven staat. Online wijzigen. U kunt uw naamgebruik online wijzigen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het duurt maximaal vier weken voordat uw naamgebruik is aangepast. Online wijzigen

Trouwdatum wijzigen Gemeente Delft

Wijzigen naam- en adresgegevens op het kentekenbewijs - RD

Bijstand wijzigingen doorgeven Gemeente Delft

Naamgebruik en naamswijziging - Gemeente 's-Hertogenbosc

Van een adreswijziging na verhuizing doorgeven tot je telefoonnummer veranderen, het wijzigen van je (persoons)gegevens is zo geregeld Klik op Naamgebruik wijzigen.Vul de gegevens op het scherm in en print het formulier daarna uit. Onderteken het formulier en stuur het samen met een kopie van je geldige paspoort of identiteitskaart naar: Gemeente Eindhoven t.a.v. de afdeling Balie & Ontvangst Postbus 90150 5600 RB Eindhoven Aan de bali Data op maat - Gemeente Delft. Open menu Open presentatie bestand (Klik om het dialoog te openen) Opslaan Wijzig Weergave volledig scherm Exporteren Afdrukken Rapport bewerken (studio) Naam Niveau . Alle selecteren 0 Toon selectie

Dan kunt u in de gemeente waar u woont aangeven welke achternaam u wilt gebruiken. Home / Inwoners / Paspoort, rijbewijs, uittreksels / Naam wijzigen. Naam wijzigen. Direct regelen. Wijzigen naamgebruik (online formulier) Gebruik achternaam bij huwelijk of geregistreerd partnerschap De raad van de gemeente Delft, Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien: a. doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende. 3 Uitgerekend op de dag van het 50-jarig huwelijk met zijn echtgenote Marijke, is op vrijdag 4 december fotograaf en bekende Delftenaar Fred Nijs overleden. Nijs was al sinds begin 2020 ernstig ziek. Naam wijzigen. Voor een wijziging van de achternaam moet u een aanvraagformulier invullen en opsturen. Dit formulier en meer informatie over naamswijziging staat op de website van Justis: www.justis.nl Heeft u de Brochure Naamswijziging doorgenomen en vastgesteld dat u in aanmerking komt voor naamswijziging? Dan kunt u de aanvraagprocedure starten. De procedure verloopt via een aantal vaste stappen. Houdt u rekening met een doorlooptijd van gemiddeld 9 maanden

Brabantse liberaal Jacques Niederer waarnemend

Product - Achternaamgebruik veranderen - Online loke

Wijzig dan uw briefadres. Lees meer over het briefadres. De gemeente geeft uw verhuizing door aan instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Denk daarbij aan de Belastingdienst, pensioenfondsen, Sociale Verzekeringsbank (SVB). Miljoenenbezuiniging gaat pijn doen: 'Delftenaren moeten dokken voor tekort' Delftenaren moeten op korte termijn extra gaan betalen om de tekorten bij de gemeente Delft weg te werken gemeente Raad en College Raadhuisplein1 1902 CA Castricum. Postbus 1301 1900 BH Castricum. Contact. De naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam. Een achternaam wijzigen kan alleen onder strenge voorwaarden Actuele openingstijden en dienstverlening gemeente Rijswijk Het Coronavirus raakt ook de dienstverlening van de gemeente Rijswijk. Bekijk meer informatie over onze actuele dienstverlenin De gemeente Delft zal geen belastingadvies meer aanbieden aan haar armste burgers. In de jaren dat ze dit wel deed, lijken nogal wat mensen te zijn bedonderd door de door haar ingehuurde adviseur.

Parkeervergunning Delft aanvragen ParkerenDelf

Naamgebruik wijzigen. Lees voor. U gaat trouwen, scheiden of een partnerschap sluiten en wilt het gebruik van uw achternaam veranderen. Dat kan. kunt u uw keuze laten vastleggen vanaf het moment dat u bij de gemeente een melding doet van uw huwelijk of partnerschap. Vroeger heette dat ook wel 'in ondertrouw gaan'. Op dat moment kunt u het. Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen. Zorg dat u op de juiste manier staat ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). Als u merkt dat dit niet zo is, geef correcties dan direct aan ons door Woont u in een betaald parkeergebied in Rotterdam en heeft u geen eigen parkeerfaciliteit? Vraag dan een parkeervergunning aan. Met een parkeervergunning voor bewoners parkeert u in uw vergunningsgebied tegen een lager tarief, maar dat geeft geen recht op een plek voor de deur Onderwerp. Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Delft bekend dat het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning voor het op- en overslaan van afvalstoffen, ambtshalve te wijzigen.De wijziging betreft een actualisatie van de vergunning op het gebied van de opslag van klein chemisch afval, externe veiligheid, Landelijk Afvalbeheerplan en meerdere redactionele. Als u getrouwd bent (geweest) of een partnerschap hebt laten registreren, kunt u bepalen met welke achternaam de gemeente u aanschrijft: met uw eigen achternaam, die van uw partner of een combinatie. Dit heet naamgebruik en geldt voor mannen en vrouwen. Naamgebruik moet u aanvragen in uw eigen woonplaats

Ja, gemeente, provincie en stadhuis krijgen een kleine letter. Gemeente en provincie. Gemeente en provincie zijn geen eigennamen maar soortaanduidingen: aanduidingen van een bepaald soort instellingen.Daarachter volgt de eigennaam van de gemeente of de provincie: gemeente Gouda, provincie Overijssel.Vergelijkbare gevallen zijn het koninkrijk België en de staat Florida Het kentekenbewijs moet op uw naam staan of op naam van een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven als u. Kosten De kosten van het wijzigen van een kenteken voor een gehandicaptenparkeerplaats zijn te vinden in de legesverordening , onder 'Verkeer en Vervoer' (Hoofdstuk 1.18) Naam wijzigen. Als u uw achternaam wilt veranderen, dient u een verzoek in bij de dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Als u uw voornaam wilt wijzigen dient u een officieel verzoek in bij de rechtbank, via een advocaat. Na uitspraak van de rechtbank, wijzigt de gemeente uw voornaam in de basisregistratie personen (BRP. U staat ingeschreven bij de gemeente Utrecht op het adres waarvoor u de parkeervergunning aanvraagt. De parkeervergunning bewoner is op kenteken geregistreerd en geldt voor 1 auto. Het kenteken van de auto staat op uw naam. Staat het kenteken op naam van een leasemaatschappij, bedrijf of uw partner Op officiële documenten als paspoort of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam (eventueel aangevuld met de naam van uw partner), ook al heeft u gemeld een andere achternaam te gebruiken. Voornaam wijzigen. Als u uw voornaam wilt wijzigen, dan doet u een verzoek bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig

Elke Druppel Duurzaam. Dat is onze ambitie voor 2030. Samen met anderen willen we ervoor zorgen dat er binnen 10 jaar een 100% duurzaam drinkwatersysteem staat, met een positieve impact op mens en natuur Voor het wijzigen van uw voornaam moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Direct naar : Bij de geboorteaangifte is een onjuiste naam opgegeven. De voornaam is niet meer passend, Deze gemeente wijzigt uw geboorteakte. Daarna is de verandering definitief Het wijzigen van uw achternaam of voornaam gaat niet via de gemeente. Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie leest u meer over naamswijziging. Uw keuze in hoe u wordt aangeschreven: • eigen naam • naam partner • eigen naam, gevolgd door naam partner • naam partner gevolgd door eigen naam

Naam wijzigen Als u uw achternaam wilt wijzigen, dient u een verzoek in bij de dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wilt u uw voornaam wijzigen, dan moet u via een advocaat een officieel verzoek indienen bij de rechtbank. Na uitspraak van de rechtbank, wijzigt de gemeente uw voornaam in de basisregistratie personen (BRP) Home / Inwoners / Aangifte en registratie / Uw naam / Verzoek aanduiding naamgebruik / Naamgebruik wijzigen. Naamgebruik wijzigen. Voor het invullen van dit E-formulier zijn onderstaande punten belangrijk: De invulvelden met een rood sterretje zijn verplichte velden die u invult Wijzig uw kenteken of geef uw tijdelijke kenteken op. Leasecontract op uw naam. U vraagt bij degene die op het kentekenbewijs staat vermeld (de kentekenhouder), Deze gegevens zijn bij de gemeente bekend. 2. Samenlevingscontract. Uit uw samenlevingscontract voegt u bij alleen uw eigen naam. alleen de naam van uw partner. Wilt u dat de gemeente u met een andere achternaam aanschrijft dan nu, dan kunt u dit zelf online Zodra uw naamkeuze is verwerkt, ontvangt u hier schriftelijk bericht van. Naamgebruik wijzigen. Naamgebruik wijzigen. Heeft de naamkeuze invloed op de vermelding van mijn naam in het.

wijzigt het besluit behorend bij het raadsvoorstel [naam en nummer raadsvoorstel] Naam . Ondertekening Toelichting. Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpbesluit dat in de raadsvergadering aan de orde is. Gemeente Delft Last modified by: Gemeente Delft Created Date: 3/3/2010 2:00:00 P Wijzigen. U mag het naamgebruik na de sluiting van het huwelijk of het partnerschap op elk gewenst moment wijzigen. Ook als u uitelkaar gaat. Keuze. Bij naamgebruik kunt u kiezen tussen de volgende vormen: Alleen de eigen geslachtsnaam (achternaam). Eigen geslachtsnaam, gevolgd door die van de partner Naamgebruik wijzigen. Iedereen in Nederland heeft een achternaam. Deze is vastgelegd in de burgerlijke stand en staat ook in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Deze naam wordt ook wel uw geslachtsnaam of geboortenaam genoemd. Bij vrouwen heet deze naam ook wel de meisjesnaam

Parkeervergunning Delft wijzigen of stopzetten ParkerenDelf

Afspraak maken. Maak online een afspraak bij uw gemeente Dat je je naam wil wijzigen, betekent niet automatisch dat het ook kán. Bovendien moet je voor het aanpassen van je voornaam een andere weg bewandelen dan voor het veranderen van je achternaam. In de meeste gevallen zijn er kosten aan verbonden. Voornaam wijzigen. Als je je voornaam wil laten wijzigen, dan moet dat via de rechtbank Wijzigen voornaam. Wilt u uw voornaam wijzigen of die van uw kind? U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Dat moet een advocaat voor u doen. Wilt u een naamswijziging van een achternaam aanvragen? Daarvoor kunt u terecht bij Justis Wanneer u uw naam wilt wijzigen omdat u psychische hinder heeft van uw naam, dient u een schriftelijke verklaring toe te voegen van een BIG-, NIP- of NVO- geregistreerde behandelaar waaruit blijkt dat u psychische hinder ondervindt als gevolg van het dragen van uw huidige naam of het niet dragen van de gewenste naam Wanneer kan ik mijn achternaam (laten) wijzigen? Om uw achternaam te mogen wijzigen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen naamswijziging voor meerderjarigen en naamswijziging voor minderjarigen

Manieren van inloggen. Voeg meer manieren toe en regel meer met uw DigiD Zuidwal 14, 2611 DD Delft T: 015 - 200 10 46 E: klantenservice@parkerendelft.com. Openingstijden De balie van ParkerenDelft aan de Zuidwal is tot nader order gesloten. Bereikbaarheidstijden ParkerenDelft is nog wel telefonische en via e-mail bereikbaar. Onze bereikbaarheidstijden zijn Er wonen 58.852 huishoudens in gemeente Delft en de gemeente telt 1 woonplaats, 13 wijken en 90 buurten. De naam Delft wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Delft. Zie ook dit overzicht van gebieden

Product - Voor- of achternaam wijzigen - Online loke

Het wijzigen van een naam is iets anders dan uw voorkeur voor het gebruik van de naam. U kunt u naam bijvoorbeeld laten wijzigen als u de oorspronkelijk naam terug wilt na een echtscheiding. De voorwaarden voor het wijzigen van uw achternaam vindt u op de website van de Dienst Justis Dat gebeurt niet helemaal automatisch nadat jullie huwelijk is gesloten. Hoe kan je de naam van de partner gedeeltelijk of volledig overnemen? Lees het hier! Naamgebruik wijzigen bij gemeente Het overnemen van de achternaam van je partner heet 'naamgebruik'. Je verandert letterlijk de naam die je gebruikt U kunt uw voornaam of achternaam wijzigen. Ook kunt u de naam van uw kinderen wijzigen. U moet wel voldoen aan strenge voorwaarden. Is de wijziging van uw naam goedgekeurd? Dan komt uw nieuwe naam in de basisregistratie personen (BRP). De gemeente voegt uw nieuwe naam ook toe aan uw geboorteakte Als u gehuwd bent, gehuwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft of heeft gehad, is het mogelijk om uw naamgebruik te wijzigen. U doet dit in de gemeente waar u woont. U vult het formulier wijziging naamgebruik met DigiD in. Uw aanvraag volgen. Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen

Wijzigen voornaam - Procedure verzoek wijziging voornaa

Officiële site van de gemeente Amsterdam met informatie over onze diensten en het bestuur Een rechtszaak begint meestal bij de rechtbank. Er zijn 11 rechtbanken. Iedere rechtbank behandelt zaken van verschillende rechtsgebieden Naam wijzigen. Wilt u uw achternaam veranderen? Dan kunt u een verzoek indienen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als de gemeente deze heeft gekregen, past de gemeente uw persoonsgegevens aan. Dit gebeurt op uw geboorteakte en in de Basisregistratie Personen (BRP) Als u een goede reden heeft, kunt u uw naam wijzigen. Voor het wijzigen van uw voornaam dient u een verzoek in bij de rechtbank. Het wijzigen van uw achternaam doet u bij Justis. De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding. Als je privéadres verandert, geef je dat door aan de gemeente. KVK krijgt van de gemeente alleen de adreswijzigingen door van privéadressen in Nederland. Is het adres van je bedrijf hetzelfde als je privéadres? Dan wijzigen wij het bezoekadres van je onderneming ambtshalve. Je ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging

U kunt een verzoek doen om de achternaam van uw partner te gebruiken of te wijzigen. Het is mogelijk om alleen uw partners' naam te gebruiken, alleen uw eigen naam of beide. Via deze link kunt u een verzoek doen: Naamgebruik veranderen, Digi Gemeente Venlo besteedt veel aandacht aan eerlijke handel, fairtrade. Melden van een archeologische vondst. Archeologische vondsten zoals voorwerpen of sporen van oude bouwwerken moet u melden. Vrijwilligerswerk. Vacatures, vrijwilligerswerk en uitkering en verzekering. Cultuur De gemeente geeft de achternaam die u gekozen heeft door aan overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank. U moet zelf instanties, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, informeren dat uw achternaam veranderd is. Aanvraag. U logt in met DigiD. Naamgebruik wijzigen. Je wijzigt je contactgegevens in je Marktplaats-account of in een bestaande advertentie: Marktplaats-account. Log in op Mijn Marktplaats of open onze app. Ga naar Mijn Profiel. Wijzig je contactgegevens en klik op Opslaan. Bestaande advertentie. Je kunt je naam, postcode en telefoonnummer aanpassen via Marktplaats.nl

Bouw Hotel Vrieseplein ligt stil, maar gemeente wil niet

In 1850 telde de toenmalige gemeente Delft, met een oppervlakte van 5,3 km², 18.642 inwoners. Met de slechting van de stadsmuren in de 19e eeuw en de komst van de trein in 1847 werd Delft weer een aantrekkelijke plek voor nieuwe industrieën zoals de Gist- en Spiritusfabriek (later Gist-Brocades, nu onderdeel van DSM), Calvé en Delft Instruments Na de echtscheiding heeft ieder de keuze om de naam te wijzigen in alleen de eigen familienaam. Het is ook toegestaan om de naam van de ex-partner te blijven gebruiken. Hiervoor is geen toestemming van de ex-partner nodig en is er geen vergoeding voor het gebruik verschuldigd ZEKER WETEN? De eventueel gewijzigde gegevens bij 'Wat te doen?' gaan hiermee verloren

Uw gemeente of de Kamer van Koophandel geeft het al door. Sóms moet u wel iets doen. naam, burgerservicenummer, adres en telefoonnummer van de nieuwe contactpersoon; Gebruik dan het formulier Aanmelden of wijzigen beschermingsbewindvoering Als u getrouwd bent (geweest) of geregistreerd partner bent (geweest) kunt u kiezen met welke naam (of namen) u aangeschreven wilt worden. Hiervoor vult u een zogenaamde verklaring naamgebruik in. Hierna wordt u door de gemeente Buren en andere overheidsinstanties aangeschreven met de door u gekozen naam De verklaring naamgebruik gaat alléén over welke naam de gemeente moet gebruiken als zij u post stuurt. Bijvoorbeeld als u oproepingskaarten voor de verkiezingen van de gemeente ontvangt. Dan gebruikt de gemeente de naam die u heeft opgegeven op de verklaring naamgebruik. Wilt u dit later wijzigen dan kunt u dit online regelen De gemeente Delft heeft afgelopen week twee documenten op haar website gepubliceerd. Ze geven inzicht in het onderzoek naar de scholenschuif. Het proces, de onderzoekvragen en de mogelijke locaties worden in de documenten belicht. We delen hierbij de link naar de gemeente website met u, zodat u zich ook verder kunt informeren Gemeente Delft | 11.197 volgers op LinkedIn. Delft, creating history | Delft is ruim 750 jaar oud. De stad dankt haar naam aan het 'delven' (graven) van de oudste gracht, de Oude Delft. De stad in 5 woorden: monumentale stad van de toekomst

Gemeente na tekenen haaientanden: Beethovenlaan WaalwijkNijkerk roept tieners op het matje die zeepsop in eenBig Machinery straks aanzienlijk ‘bigger’ | Zaltbommel | ADStad krijgt meer zeggenschap over Johan Cruijff Arena

Gaat u verhuizen naar de gemeente Leiden of verhuist u binnen de gemeente? U kunt het 4 weken van tevoren tot 5 dagen na de verhuizing doorgeven. Dit heeft u nodig om uw verhuizing door te geven: DigiD Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en in de zorg Naamgebruik wijzigen. Als u getrouwd bent (geweest) of een partnerschap heeft laten registreren, kunt u bepalen met welke achternaam de gemeente u aanschrijft. Dit kan met uw eigen achternaam, die van uw partner of een combinatie. Dit heet naamgebruik en geldt voor mannen en vrouwen. Naamgebruik vraagt u aan in uw woonplaats Alleen uw eigen naam. Alleen de naam van uw partner. De naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam. Uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner. De gemeente verwerkt uw keuze in de BRP (Basisregistratie Personen). Op deze manier zijn andere overheidsorganisaties ook op de hoogte Regel uw zaken met de gemeente online. Bestel direct een uittreksel of plan digitaal een afspraak in voor een paspoort. U vindt hier ook informatie over beleid, de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie

 • Motorscooter nieuws.
 • Dischidia nummularia giftig.
 • Zelf tuin ontwerpen.
 • Scoliose kind 7 jaar.
 • Hardstenen traptreden met neus.
 • Nissan modellen 2010.
 • Koi overijssel.
 • Afgebladderde verf kozijn herstellen.
 • Bananenbrood zonder bloem.
 • Melanie van Willigen.
 • Tweedehands auto West Vlaanderen.
 • Hoe oud wordt een Hampshire Down schaap.
 • Donauwörth weer.
 • Welterusten Kerst.
 • Tin Fat Den Haag menu.
 • Penne met spinazie a la crème.
 • Treinreis Spanje.
 • Vaatvernauwing benen gevaarlijk.
 • Amsterdam Lookout Promo code.
 • Roompot visie.
 • Loes Reijmer GeenStijl.
 • Pizza Quattro Formaggi kcal.
 • Landschildpad Suriname.
 • Chinees Zutphen.
 • Rs3 guthixian cache timer.
 • Amber prijs.
 • TOUCHNEW markers kopen.
 • Zeemeermin zwemmen Andel.
 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug paspoort.
 • Chef Table.
 • Vakantiehuis 6 personen 2 badkamers.
 • Zelda: Breath of the Wild.
 • Keune zilvershampoo 1000ml.
 • Wie speelt Harley Quinn.
 • Synology indexeren duurt lang.
 • Liguster wordt geel.
 • Chinese daghoroscoop.
 • Koningspython albino.
 • Henoch Schönlein NVK.
 • Mycene.
 • Minister van Volksgezondheid, Suriname.