Home

Ziektes in tarwe

Herkennen van bladziekten in tarwe Niet kiemen bij opkomst en bruine vlekken (rot) op zaailingen: deze symptomen kunnen te wijten zijn aan zaadinfectie. Tarwe is gevoelig voor verschillende schimmelziekten. De belangrijkste zijn gele roest , bruine roest , voetziekten en afrijpingsziekten , die in sommige jaren grote schade kunnen geven. Afrijpingsziekten kunnen ook een te hoog DON -gehalte (Deoxynivalenol-gehalte) in de korrel geven, waardoor ze dan ongeschikt zijn voor consumptie Moederkoorn in tarwe of rogge. Moederkoorn is een schimmel die soms groeit in een korenaar vooral bij tarwe of rogge. Deze schimmel is zeer schadelijk voor de gezondheid, vroeger kregen soms vele mensen uit een dorp de meest vreselijke ziekten, hallucinaties of overleden zelfs omdat ze broden hadden gegeten van meel waarin (veel) moederkoorn zat. Dit soort gevallen van ziekten of zelfs de dood.

Controleer tarwe op volgende ziekten - Landbouwleve

 1. Oogvlekkenziekte is één van de voetziektes in tarwe, rogge en gerst. De ziekte is te herkennen aan op een oog lijkende vlekken aan de stengelvoet van de graanplant. De oogvlekken zijn ovaal met een lichtbruine rand en een lichter centrum
 2. Volkoren tarwe heeft veel positieve effecten op de gezondheid, onder andere door de vezels. Lees meer over de gezondheidseffecten van volkoren. Coeliakie. Tarwe bevat gluten. Mensen met de aandoening coeliakie moeten gluten en dus tarwe vermijden. Producten met tarwe zijn ook nog niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden vanwege de gluten
 3. Het wordt gekenmerkt door negatieve reacties op gluten, een eiwit dat in onder andere tarwe, gerst en rogge wordt gevonden. Coeliakie is de ernstigste vorm van glutenintolerantie. Dat is een auto-immuunziekte die ongeveer 1% van de bevolking treft en deze ziekte kan leiden tot schade aan het spijsverteringssysteem ( 1 , 2 )
 4. Meeldauw kan op vrijwel alle grassen en granen voorkomen. Bij de granen worden vooral gerst en tarwe aangetast. De jonge aantasting bestaat uit wit schimmelpluis. Later sterven de aangetaste plekken af en ontstaat bruin-geel afgestorven weefsel. Op gerst wordt vaak een overgevoeligheidsreactie van de plant tegen meeldauw aangetroffen

Tarwe - Wikipedi

Tarwe met veilige gluten is mogelijk Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR, hebben ontdekt hoe tarwegluten gemaakt kan worden dat veilig is voor patiënten met coeliakie 9 Ziekten plagen en beschadigingen In vergelijking met verschillende andere gewassen is maïs in het algemeen een gezond gewas waarin men weinig chemische middelen gebruikt om ziekten en plagen te bestrijden. Alleen het zaaizaad wordt behandeld met een fungicide t egen kiemschimmels met incidenteel hieraan een insecticide toegevoegd Onkruidbestrijding in tarwe kan het beste op twee momenten geschieden: Na opkomst (bijv. breedbladige onkruiden en lastige grassen zoals duist, windhalm) Vlak voor de oogst of in het najaar in de stoppel ter bestrijding van kweek; In wintertarwe is het belangrijk om tot een goede en brede onkruidbestrijding te komen

tarwe beschikt over een sterk onkruid-onderdrukkend vermogen. Opbrengstverliezen komen eigenlijk alleen voor bij een hoge onkruidbezetting en bij hoogopgroeiende onkruiden als duist, windhalm en kleefkruid. Indirect kunnen onkruiden problemen geven bij het oogsten en het vochtgehalte en de onzuiverheid van het oogstproduct verhogen Triticum aestivum , of wel de moderne tarwe.. De voor de hand liggende uiterlijke verschillen worden begeleid door biochemische verschillen in gluten en re-engineered gliadine eiwitten in moderne tarwe, zo als een suiker genaamd amylopectine A die de bloedsuikerspiegelniveau explosief doet stijgen en die sinds de jaren 60 voor 40% stijging van hele reeks van inflammatoire ziekten zo als. Ziekten Bacteriezuur (Pseudemonas en Erwinia) Bacteriezuur wordt zowel door Pseudemonas als Ewinia veroorzaakt. Slechte bodem structuur, teveel regen en specifiek voor Ewinia hagel zijn de boosdoeners. Pseudomonas uit zicht in gele of grijze waterige, zuur riekende vleesrokken, maar kan zich vanuit het hart ontwikkelen Ziekten in wintertarwe nemen iets toe Akkerbouw Han Reindsen 29 apr 2019 om 12:46 uur Uit de graanziektebarometer van Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) van vorige week blijkt dat de ziekten in graan iets toenemen

Moederkoorn in tarwe of rogge, wat is dat en is het erg

 1. khorasan tarwe (kamut) rogge; gerst (gort) Gluten zit ook in alle producten die van de bovenstaande granen gemaakt zijn. Zo zitten ze in brood, muesli, havermout, koekjes, gebak, pizza, pasta, mie, bier, bulgur en couscous
 2. g tegen ziekten kunnen de opbrengsten van tarwe tegen vallen. Om dit te voorkomen moeten we zorgen dat het gewas gevrijwaard blijft van ziektes zoals Septoria en roesten. Een extra aandachtspunt in de ziektebestrijing in tarwe is resistentievor
 3. Ernstig Minder vaak kampen patiënten met anafylaxie (anafylactische shock). Dit is een potentieel levensbedreigende reactie die leidt tot een verlaagde bloeddruk, pijn op de borst, vernauwde luchtwegen, een gezwollen keel/tong, een bleke, blauwe huidskleur, duizeligheid / flauwvallen en een shock.Onbehandeld leidt anafylaxie tot de dood
 4. Ziektes in tarwe verrassen door grillig seizoen Volgens graandeskundigen kunnen telers die te lang wachten met een bespuitinf rond de aarzetting een schimmelbesmetting in het vlagbladstadium over het hoofd zien
 5. Rendement ziektebestrijding in tarwe sterk verschillend per ras De bestrijding van bladziekten is bij wintertarwe een belangrijke maatregel om tot hoge, oogstzekere opbrengsten te komen. Toch levert de toepassing van fungiciden niet altijd een voldoende meeropbrengst op om de kosten goed te maken. De verschillen per jaar en ras zijn groot
 6. ALGEMEEN Tarwe is wereldwijd het meest geteelde graangewas gevolgd door rijst en maïs. Enerzijds vanwege de grote vraag (tarwe voorziet 21% van de mensheid van voedsel), anderzijds door zijn hoge opbrengst. 5000 jaar geleden is deze plant voor het eerst in onze regio aangekomen vanuit het Midden-Oosten. De tarweplant behoort tot de grasachtigen net zoals maïs, rijst, gierst etc. en wortelt.

Tarwe is de meest verbouwde graansoort ter wereld, en wordt verwerkt in talloze producten zoals brood, couscous, pasta, pannenkoeken e.d. Het gewas is echter ook kwetsbaar voor ziektes en plagen. Zo gaat in Europa jaarlijks 5-10 procent van de oogst verloren; als gevolg van de door Z. tritici veroorzaakte bladvlekkenziekte ( Septoria tritici blotch ) 'Ziekten en plagen in tarwe vroeg aanpakken' Auteur(s) Jonkheer, E. Tijdschrifttitel: Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw: Deel(Jaar)Nummer (2006)2: Paginering: 14 - 15: Online: full text: Op papier: Trefwoorden (cab) tarwe / gewasbescherming / werkgroepen / septoria / plantenziekteverwekkende schimmels / onkruidbestrijding. Ziekteaantasting in tarwe redelijk stabiel Op Kollumerwaard zorgt de gele roest in het ras Bechmark er wel voor dat andere ziekten hierin niet meer zijn waar te nemen. De beginnende aantasting van bruine roest op Ebelsheerd heeft zich uitgebreid naar het ras Expert De tarweschimmel Puccina graminis (zwarte roest) is voor het eerst vastgesteld in 1999 in Oeganda. De variant staat daarom bekend als Ug99. De roestvariant is volgens de FAO erg schadelijk voor tarwe. Sinds 1999 heeft Ug99 zich verspreid naar Kenia en Ethiopië. Vorig jaar dook de schimmel op in Jemen en nu dus in Iran

Granen - Beeldenbank - Groen Kennisnet wik

voorgaande jaren, liep de tarwe vanaf eerste helft mei duidelijk voor. Figuur 1: Overzicht van de ontwikkeling van de tarwe in groeistadia (waarnemingen uitgevoerd in het kader van het Epipre-adviessysteem) (Bron: Bodemkundige Dienst van België vzw). 1 Bodemkundige Dienst van België vzw, Leuven-Heverlee 31 31 32 33 37 44 51 60 69 71 75 77 0. Tarwe allergie Allergieën zijn hypergevoelige reacties op vreemde stoffen, meestal proteïnen en staan meestal in verband met de productie van een antilichaam met de naam IgE. Symptomen van een tarwe allergie zijn: atopische dermatitis, urticaria,en respiratoire en gastrointestinale symptomen Als u een intolerantie heeft (gedefinieerd als een voedsel-specifieke IgG reactie) voor tarwe, produceert uw lichaam een ontstekingsreactie op tarwe-eiwitten die aanwezig zijn in uw dieet. Mensen met tarwe intolerantie symptomen krijgen specifieke (IgG) reacties op tarwe, maar niet op gluten, waardoor ze keuze hebben uit een breder scala van graanvervangers omdat zij niet reageren op eiwitten uit gluten

Tarwe, (volkoren)meel en bloem Voedingscentru

 1. Hier moet eigenlijk gezegd worden: Te veel tarwe of alleen maar tarwe kan zorgen voor een buikje. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als je veel tarwe eet je hier inderdaad dikker van kunt worden, terwijl het risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten wel kan dalen
 2. Tarwe is in onze westerse samenleving één van de belangrijkste graangewassen en een belangrijk voedingsmiddel. Tarwe-allergie wordt veroorzaakt door een allergische reactie op een eiwit uit de tarwe. Soms wordt tarwe-allergie verward met coeliakie (glutenintolerantie). Coeliakie is echter een overgevoeligheid voor gluten, waarbij alle graansoorten die gluten bevatten, moeten worden vermeden.
 3. Bij tarwe, rogge en gerst is er, al naar gelang hun koudebehoefte, sprake van zomer- en een wintervormen. Tot het geslacht tarwe (Triticum) behoren nog spelt en harde of durum-tarwe, welke in Nederland niet of beperkt geteeld wor-den. Daar-naast heeft de laatste decennia Triticale, een kruising van tarwe met rogge enige verspreiding gekregen

De 14 vaakst voorkomende tekenen van - aHealthylife

Het gevolg hiervan zou zijn dat chronische ziekten (o.a. hart- en vaatziekten, kanker en diabetes hun intrede hebben gedaan. Laat wetenschappelijk onderzoek zien dat tarwe het risico op chronische ziekten verhoogt? Voor zover ik weet, is er geen onderzoek gedaan naar het specifieke effect van tarwe op het risico op chronische ziekten Gluten komt voor in de graansoorten tarwe, rogge, gerst, spelt en kamut. Haver is van nature glutenvrij, maar is vaak besmet met gluten. Je huisarts, diëtist en ook de Nederlandse Coeliakie Vereniging kunnen je tips en informatie geven over het glutenvrije dieet Ziektedruk in tarwe neemt toe. De aantastingen van septoria, gele roest en bruine roest zijn deze week licht toegenomen. Dat meldt... Op 14 jun 2019 In Akkerbou tarwe is veel beter bestand tegen ziektes. Het zaaien van tarwe De wintertarwe wordt gezaaid vanaf oktober tot half december in dunne rijen door een rijenzaai machine. Maar eerst wordt de aarde losgewoeld en geploegd. Na het zaaien wordt er kunstmest in droge vor

Meeldauw - granen - Beeldenbank - Groen Kennisnet wik

Gluten is een eiwit dat in verschillende granen voorkomt, zoals tarwe, rogge, gerst, spelt, en khorasantarwe (kamut). Volkorenmeel, meel, bloem, maar ook moutmeel van deze granen, bevatten gluten. Gluten is onoplosbaar in water en dient, opgeslagen in de graankorrel, als reservevoedsel voor de plant. In dierlijke producten komt het niet voor Een tarwe-allergie. Je hebt het zelf, iemand in je omgeving heeft het of je hebt er wel eens van gehoord. Mensen met een tarwe-allergie kunnen voedingsmiddelen waar tarwe in zit slecht verdragen. De hevigheid ervan kan per persoon verschillen Het probleem. In de zomer treden op het bladoppervlak kleine geel- tot roodachtige vlekken op. Aan de onderkant van het blad, op de overeenkomstige plaatsen, verschijnen 1 tot 2 mm grote, geelbruine tot zwarte spikkels. De ziekte treedt voornamelijk op bij vochtig weer in het voorjaar, in de zomer en vooral in de herfst in tarwe, veroorzaakt door Pyrenophora tritici-repentis (DTR) en Septoria tritici 8 pp. Bijlage II. Akkerbouwbedrijven betrokken bij de landelijke inventarisaties 1999 en 2000 1 p. Bijlage III. Gegevens van de in 1999 op ziekten en plagen geïnventariseerde tarwepercelen 1 p. Bijlage IV

Tarwe Allergie Ziekten True tarweallergieën worden veroorzaakt door een verkeerd immuunsysteem. Het immuunsysteem ontwikkelt antistoffen die tarwe-eiwitten veroorzaakt ziekte bij mensen die lijden aan deze aandoening te richten. De symptomen variëren van spijsverteringsst Wat betekent NWDSN? NWDSN staat voor Nationale tarwe ziekten Screening kwekerij. Als u onze niet-Engelstalige versie bezoekt en de Engelse versie van Nationale tarwe ziekten Screening kwekerij wilt zien, scrolt u omlaag naar de onderkant en ziet u de betekenis van Nationale tarwe ziekten Screening kwekerij in het Engels Tarwe- en haverkiemen, maar ook kwark, yoghurt, en verse groenten worden beschouwd als vitamine E-rijk voedsel. Dit kunnen goede aanvullingen op het dieet van je hamster zijn. Helaas zijn ziektes bij hamsters niet altijd te voorkomen Tarwe. Plagen en ziekten. Eigenschappen van brood. Kenmerken van tarwe. Eigenschappen van tarwe. Types en klassen van tarwe. Eigenschappen van meel. Foto van tarweoren. Kenmerken van tarweplant. Tarwe (Lam) is een graansoort van de familie Gramineae, een familie die andere belangrijke graansoorten als voedsel omvat zoals rijst, maïs, haver. Volgens de Amerikaanse tarwe-expert William Davis van het boek Broodbuik is het verslavende effect van de gliadine in tarwe er debet aan dat we zeker een paar honderd calorieën per dag meer eten dan we nodig zijn. Het voedingspatroon van mensen is de laatste vijf decennia overal ter wereld met gemiddeld 36 procent minder gevarieerd geworden

T arwe en andere granen met gluten zouden wel eens de grootste veroorzaker van overgewicht en allerlei ziektes kunnen zijn. Mijn artikel over wel of niet brood en pasta eten heeft heel wat los gemaakt.. Veel mensen vragen mij wat je nu nog wel kunt eten in plaats van brood en pasta. Sommigen zien door de bomen het bos niet meer en dat kan ik me goed voorstellen Gluten is een eiwit dat voorkomt in tarwe, rogge, gerst, spelt en kamut. Ook is haver vaak besmet met gluten en wordt daardoor meestal niet verdragen door mensen met coeliakie. Het eten van gluten veroorzaakt een beschadiging van het slijmvlies van de dunne darm. De darmvlokken raken beschadigd als deze regelmatig in aanraking komen met gluten Granen zijn de zaden van grassen. Voorbeelden van die zaden zijn rijst, tarwe en mais. Van granen worden diverse producten gemaakt, zoals meel, brood en pasta. Graanproducten die voldoende graanvezel bevatten, zoals bruin- en volkorenbrood en volkoren pasta, helpen om het risico op bepaalde ziekten te verkleinen Ziekten en plagen (Oostwaardhoeve ) De bijbehorende GPS locaties van de gescoute percelen bleken in het IJsselmeer te liggen. Septoriatriticiop 15/6/2000 op de verschillende bladlagen in tarwe. Het blad vlag/1 bevindt zich direct onder het vlagblad. Bladeren vlag/5 en vlag/6 zijn in juni a Tarwe is een van de oudste gedomesticeerde planten. De domesticatie vond waarschijnlijk ongeveer 10.000 jaar geleden plaats in het Midden-Oosten en Afrika van Syrië tot Kasjmir en naar het zuiden tot in Ethiopië.. Gewone tarwe en spelt. Gewone tarwe of broodtarwe is door hybridisatie en ploïdie- of genoommutaties ontstaan uit verschillende voorouders. Gewone tarwe is taxonomisch gezien.

Inmiddels probeer ik al maanden zoveel mogelijk 'snelle' koolhydraten en dus ook tarwe te vermijden. Ze zijn slecht voor onze gezondheid en de veroorzaker van veel gezondheidsproblemen. Na slechts 2 maanden geen tarwe en koolhydraten eten voelde ik me al opmerkelijk beter. Maar de mens eet al honderden en misschien zelfs wel duizenden jaren tarwe [ InFinito. Fungicide ter bestrijding van de aardappelplaag in aardappelen en pootaardappelen, ter bestrijding van valse meeldauw in spinazie, postelein en warmoes, ter bestrijding van papiervlekkenziekte in prei en bosuien en ter bestrijding van valse meeldauw en witte roest in sluitkool, bloemkool, broccoli, spruitkool, boerenkool, Chinese kool, paksoi, tatsoi, komatsuna, radijs, rammenas.

ENGINEERINGNET.BE - Tarwe is de meest verbouwde graansoort ter wereld en wordt verwerkt in talloze producten, maar het gewas is ook kwetsbaar voor ziektes en plagen. Zo gaat in Europa jaarlijks 5-10% van de oogst verloren als gevolg van de door deze schimmel veroorzaakte bladvlekkenziekte, geheten Septoria tritici blotch Coeliakie spreek je uit als 'seuliakie', met de klemtoon op de laatste lettergreep. Coeliakie is een intolerantie voor gluten. Intolerantie wil zeggen dat je lichaam gluten niet verdraagt. Gluten zijn graaneiwitten en zitten in tarwe, rogge, gerst, spelt, kamut en alles wat met deze granen gemaakt is

Tarwe met veilige gluten is mogelijk - Ziekten

 1. Bovendien wordt de teelt regionaal bedreigd door ziektes. Nu alle genen - de genoomsequentie - van tarwe bekend zijn, kunnen we efficiënter verbouwen, zegt Rene Smulders,.
 2. g tegen vroege ziekten in tarwe en gerst Bumper P bewijst al jaren zijn grote waarde voor de ziektebestrijding in tarwe en gerst. Door de combinatie van twee actieve stoff en geeft Bumper P een brede bescher
 3. Tarwe (Triticum) is een geslacht met de voornaamste granen waar de mensheid zich mee voedt, naast rijst en maïs.Het staat met maïs op een gedeelde eerste plaats. In Nederland werd in 2005 116.000 ha wintertarwe en ruim 20.600 ha zomertarwe geteeld

De tarwe voor dit volkoren meel is op biodynamische wijze geteeld. Sinds jaar en dag kiest de boerenfamilie voor zaadvaste graanrassen. Dit graangewas heeft van nature een goede weerstand tegen ziektes en plagen en kunnen op eigen kracht vruchtbaar zaad deze ziekten bestreden kunnen worden. 1. Oogvlekkenziekte (Voetziekte) Bladziekten 2. Bladvlekkenziekte in tarwe (Septoria tritici) 3. Gele roest (tarwe en gerst) 4. Bruine roest (tarwe, rogge en triticale) 5. Meeldauw (tarwe en gerst Wanneer tarwe wel goed wordt verdragen, kan de volkoren variant bijdragen aan verlaging van het risico op cardiovasculaire ziekten, diabetes type 2 en kanker (5). Uit een recente betrouwbare studie blijkt dat volkorentarwe in staat is om ontstekingen in het lichaam te verlagen, doordat het zeer rijk is aan polyfenolen (6) De hoeveelheid van ATI in de tarwe van tegenwoordig is de laatste jaren toegenomen en daarom wordt er gespeculeerd dat deze eiwitten een rol kunnen spelen in de prevalentie van ontstekingsreacties bij chronische ziektes maar ook bij de ontwikkeling van niet-coeliakie glutensensitiviteit Nieuwe studie linkt tarweproteïnen aan ontsteking bij chronische ziekten- De studie laat zien dat de consumptie van bepaalde tarweproteïnen, die geen gluten zijn, kan leiden tot ontsteking in weefsels achter de darmen. Ook kan de inname bijdragen aan de ontwikkeling van een non-coeliakie glutenintolerantie. De ontstekingsreacties kunnen overslaan naar organen buiten de darmen, wat bepaalde.

EPIPRE : het begeleidend adviessysteem voor ziekten- en luizenbestrijding in tarwe, ook in 1985 uitgevoerd door de bodemkundige dienst van Belgie Tijdschrifttitel De boer en de tuinder : weekblad van de Belgische boerenbon veredeld op vele aspecten. Wat betreft tarwe zijn de belangrijkste veredelingsdoe-len de stevigheid van de stengel, aanpassing aan klimaat en grondsoort, resistentie tegen ziektes en de kwaliteit van de korrel. Hoewel in het onderstaande al deze aspecten de revue passeren, zal het accent liggen op de veredeling van tarwe voo Waalwijk, C, Kastelein, P & Hesselink, T 2002, Inventarisatie van toxigene Fusarium spp. en andere ziekten en plagen in Nederlandse wintertarwe in 2001. Plant Research International, Wageningen. < https://edepot.wur.nl/49358 > Controleer 'tarwe' vertalingen naar het Albanees. Kijk door voorbeelden van tarwe vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Het nieuwe product Balaya bestaat uit pyraclostrobin en het innovatieve Revysol. Balaya is een sterke oplossing om in tarwe onder andere septoria en roest te bestrijden. Tevens kan dit product uitstekend in gerst als voorbespuiting de ziekten ramularia,

9 Ziekten plagen en beschadigingen - WU

 1. Onkruidbestrijding in tarwe Syngenta Nederlan
 2. Tarwe: uw Dagelijks Brood en Bron van Ziekte MAD Media
 3. Ziekten Uienteelt.n
Spelt en kamut | Molen Nooit Gedagt Budel | Tarwe, gerstRhizoctonia solani (lakschurft) in de aardappelteeltVeel voorkomende ziektes bij de hamster - Herkennen enVlaams Landbouw Investeringsfonds krijgt 5,5 miljoen euroStevig herstel prijzen agrarische grondstoffenVäderstad Spirit - Akkerbouwbedrijf
 • Primark Enschede open.
 • Arie Haan 1978.
 • Draken beeldjes.
 • Ventouse bevalling.
 • Dynasty Wikipedia.
 • Indonesisch restaurant Amsterdam javastraat.
 • Augmented reality voorbeelden.
 • Gender neutral fantasy names.
 • Sihr mahaba.
 • You are a Pirate Limewire.
 • Roken op gas BBQ.
 • Squash racket kopen.
 • Donauwörth weer.
 • Cranberry bijwerkingen.
 • Roadbook maken.
 • Checklist 37 weken zwanger.
 • Parkkosten Droompark Beekbergen.
 • Free DWG.
 • You are a Pirate Limewire.
 • Shiseido pigmentvlekken.
 • Kleurplaat Bumba.
 • Hibiscus drogen voor thee.
 • Kunstgebit herstellen Balen.
 • Buick Riviera 1986.
 • Aankoop Franse Bulldog.
 • Spy voice recorder.
 • Melanie van Willigen.
 • Radio Roelandschap.
 • Wijken Den Haag postcodes.
 • Je eigen sores.
 • Richard Harris Perkamentus.
 • Top bestemmingen om alleen te reizen.
 • Pijporgel te koop.
 • Levenspaden en tips.
 • Flamingo Las Vegas.
 • Singel Utrecht kaart.
 • Richard Harris Perkamentus.
 • Land Rover Discovery grijs kenteken ombouw.
 • Kokos yoghurt Jumbo.
 • MTB routes Limburg.
 • Ahamkara Altai reis.