Home

Gynaecologie

Gynaecologie is het specialisme in de geneeskunde dat zich bezighoudt met organen en ziekten die specifiek zijn voor de vrouw. Een ander onderdeel van Gynaecologie is Verloskunde, de specialisatie die zich bezighoudt met zwangerschap en bevalling Het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) is het officiële tijdschrift van de NVOG. De redactie wil de NVOG-leden en andere specialisten, werkzaam op het gebied van de gynaecologie, perinatologie en voortplantingsgeneeskunde, op de hoogte houden van ontwikkelingen op deze deelterreinen Gynaecologie houdt zich bezig met aandoeningen en afwijkingen van de vrouwelijke geslachtsorganen. Een gynaecoloog wordt daarom ook wel een vrouwenarts genoemd. Binnen de gynaecologie bestaan nog de vruchtbaarheid poli, de incontinentie en verzakking poli en de oncologie poli. Verloskunde richt zich op zwangerschap en bevalling. Nieuw. Gynaecologie Onze gynaecologen houden zich bezig met de behandeling van klachten en aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen: baarmoeder, eierstokken, vulva en vagina. Ook kunt u bij ons specialisme terecht voor problemen met de bekkenbodem

Gynaecologie is gevestigd op de locaties ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden. Onze gynaecologen voeren hun vak in de volle breedte uit, wat betekent dat ze zich met de algemene gynaecologie bezighouden. Daarnaast heeft iedere gynaecoloog een aandachtsgebied, ofwel een specialisatie Uro-gynaecologie (bijvoorbeeld incontinentie en verzakking) Voortplantingsgeneeskunde en endocrinologie; Op deze website vindt u informatie over verschillende gynaecologische aandoeningen. Begin hier met lezen over de anatomie van de vrouwelijke geslachtsorganen of klik op een menu-item voor de informatie van uw keuze Gynaecologie/Obstetrie is het specialisme dat zich bezighoudt met gynaecologische klachten. Denkt u aan problemen rondom zwangerschap & bevalling, aandoeningen van de vrouwelijke voortplantingsorganen en problemen op het gebied van seksualiteit. We houden verschillende spreekuren voor de verschillende soorten vragen en klachten De Gynaecologie en Verloskunde werken nauw samen met de Kindergeneeskunde in de GezinSuites om hoogkwalitatieve zorg te geven aan vrouwen, (aanstaande) moeders, pasgeborenen, kinderen én hun ouders.; Binnen het samenwerkingsverband InZwang werken de gynaecologen nauw samen met de verloskundige praktijken uit de regio Gouda en omstreken. Hierdoor is er een naadloze overdracht bij een spontane.

Gynaecologie - Overzicht van onze specialismen

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NVO

Gynaecologie houdt zich bezig met de klachten rondom de vrouwelijke geslachtsorganen. De gynaecoloog is verantwoordelijk voor het onderzoek, het stellen van de diagnose en eventueel de behandeling van uw klacht Een gynaecoloog (vrouwenarts) houdt zich bezig met aandoeningen en afwijkingen van de vrouwelijke geslachtsorganen en verricht operaties en poliklinische ingrepen. Daarnaast kunt u bij ons op het gebied van gynaecologie terecht voor echografie, osteoporose en verloskunde

Bij Gynaecologie en Verloskunde worden aanstaande moeders begeleid tijdens hun zwangerschap en bevalling, als daarvoor specialistische hulp noodzakelijk is. Maar ook vóór de zwangerschap kunt u de gynaecoloog raadplegen Gynaecologie Bij het specialisme Gynaecologie kunt u terecht met verschillende klachten en aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen. Voor veel problemen hebben wij een speciale polikliniek of behandelcentrum De afdeling Gynaecologie levert zorg omtrent het vrouwelijke geslachtsorganen, complicaties tijdens zwangerschap, zwanger raken en gynaecologische kanker Over Gynaecologie. Update i.v.m. coronavirus: Ziekenhuiszorg voor moeder en kind gaat gewoon door. De problemen die onze gynaecologen behandelen zijn uiteenlopend. Het kunnen problemen zijn die bij de ouder wordende vrouw optreden, of problemen die met onvruchtbaarheid of zwangerschap te maken hebben

De afdeling Gynaecologie van Alrijne biedt behandeling van vrouwenziekten, zwangerschapscontroles en vruchtbaarheidsonderzoek. Kijk hier voor meer informatie Gynaecologie is een medisch specialisatie waarbij de arts na zijn artsenopleiding zich specialiseert in de diagnostiek en behandeling van gynaecologische en verloskundige aandoeningen. In het Medisch Centrum Wetering werken ervaren gynaecologen met meerdere jaren werkervaring opgedaan in het ziekenhuis Verpleegafdeling gynaecologie C44 Adres Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen Postadres Postbus 9015 6500 GS Nijmegen. Laatste nieuws 28 december 2020 Familiezorgverpleegkundigen zijn er voor u! 22 juli 2020 'Triple M methode' bij miskramen wederom in de prijzen 01 juli. Als primeur in Nederland heeft het MUMC+ sinds 22-01-2021 beschikking over Hemelwiegjes. Door mevrouw Nathalie Roelofsen van stichting Hemelwieg zijn er vier hemelwiegjes geschonken aan de verloskamers. Hemelwieg voor een klein afscheid van een GROOT wonder.De Hemelwiegjes zijn met de hand gevilt. Van merino wol gecombineerd met zijde, het geheel word Gynaecologie. Elke vrouw is voor ons bijzonder en speciaal. Jij kent jouw lichaam als geen ander. Onze gynaecologen beseffen hoe vervelend of zelfs ingrijpend het kan zijn wanneer jouw lichaam je in de steek laat

Gynaecologie onderzoekt en behandelt problemen rondom zwangerschap en bevalling, aandoeningen van de vrouwelijke voortplantingsorganen en de seksualiteit. Een gynaecoloog wordt ook wel vrouwenarts genoemd. Naast de polikliniek en een verpleegafdeling is er een polikliniek voor vruchtbaarheidsstoornissen/IVF (ook wel de fertiliteitspolikliniek genoemd), een vulvapolikliniek voor klachten aan de. Gynaecologie is verdeeld in oncologische gynaecologie, algemene gynaecologie, en seksuologie en psychosomatiek. Bij oncologische gynaecologie staat onderzoek en behandeling van kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen centraal. Bijvoorbeeld baarmoederhalskanker en eierstokkanker Ook gynaecologie valt hieronder. Bekijk op de pagina van de buitenpolikliniek Eibergen op welke dag(en) er spreekuur wordt gehouden. U kunt via het secretariaat Gynaecologie een afspraak maken voor de buitenpoli in Eibergen. Voorlichtingsavonde

Van aandoeningen aan de baarmoeder, menstruatieproblemen, de overgang en urineverlies: het specialisme gynaecologie is op vrouwen gericht Gynaecologie in het Ommelander Ziekenhuis. Het specialisme Gynaecologie houdt zich bezig met klachten van de vrouwelijke geslachtsorganen. Ook treft u de gynaecoloog wanneer het zwanger worden niet vanzelf gaat. Of wanneer u tijdens de zwangerschap of bij de bevalling specialistische zorg nodig heeft,.

Gynaecologie - VieCur

Gynaecologie houdt zich bezig met aandoeningen en afwijkingen van de vrouwelijke geslachtsorganen. Als medisch specialisme wordt het uitgeoefend in combinatie met verloskunde.. Wanneer krijgt u onder meer met de gynaecoloog te maken Gynaecologie is een breed specialisme, dat zich toelegt op de verloskunde en op het behandelen van ziekten en aandoeningen van de vrouwelijke (geslachts)organen. Gynaecologen doen bovendien onderzoek naar vruchtbaarheidsproblemen, hormoonstoornissen bij de menstruatiecyclus en problemen die te maken hebben met de overgang (voortplantingsgeneeskunde en endocrinologie) Gynaecologie bestrijkt een breed werkveld. Een gynaecoloog helpt bij problemen met de hormoonhuishouding, seksuele problemen, zwangerschap en bevalling maar ook verzakking en inspanningsincontinentie. Wanneer u over een doorverwijzing vanuit de huisarts beschikt wordt gynaecologie vergoed door de basisverzekering,. Bij Gynaecologie en Verloskunde onderzoeken en behandelen onze gynaecologen klachten van de vrouwelijke geslachtsorganen Daarnaast kunnen wij u ook helpen als het niet vanzelf lukt om zwanger te worden of als er problemen optreden in de zwangerschap. U krijgt bij ons de ondersteuning en behandeling die u nodig heeft

Bij het specialisme gynaecologie komt u voor onderzoek en behandeling van stoornissen en aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen. Bijvoorbeeld menstruatiestoornissen, verzakkingsklachten, urine-incontinentie, infecties, ontstekingen, seksuele problemen, anticonceptie, afwijkingen van baarmoeder en eierstokken, overgangsklachten of kanker Gynaecologie in het Martini Ziekenhuis. U wordt altijd behandeld door een specialist die ervaren is in uw klachten. Voor ieder aandachtsgebied heeft het Martini Ziekenhuis namelijk een apart spreekuur: Algemene gynaecologie; Verloskunde (obstetrie) Hormoonziekten (endocrinologie) Vruchtbaarheidsproblemen (fertiliteit) Bekkenbodemproblemen en. Drs. B.M.C. (Bettina) Akerboom , M. (Myrthe) Bandell, M.E. (Marieke) den Hartog, G.C.R. (Gretel) van Hoecke, L.N. (Lisette) Hofman, R. (Ralph) Nie..

Gynaecologie - Erasmus M

Gynaecologie - Elisabeth-TweeSteden Ziekenhui

 1. Bij de dienst gynaecologie kan elke vrouw terecht voor up-to-date gespecialiseerde gynaecologische zorg.. Dit gebeurt steeds met respect voor het individu en haar directe omgeving. We bieden onze patiënten een luisterend oor en zorgen voor heldere informatie en een goede begeleiding.. Waar nodig werken we multidisciplinair samen met onze subspecialismen om zo de meest optimale zorg te verlenen
 2. Welkom bij de afdeling Gynaecologie van het Antonius Ziekenhuis. U komt op deze afdeling terecht met klachten en vragen over onder andere bloedverlies, anticonceptie, kinderwens, zwangerschap en bekkenbodemklachten.De gynaecoloog onderzoekt de oorzaak van uw klachten en stemt de behandeling hierop af
 3. Menstruatieklachten. Niet iedereen staat hetzelfde tegenover hevige menstruatie. Voor de ene vrouw zal hevig bloedverlies bij de menstruatie er misschien niet veel toe doen, terwijl iemand anders er zich wél aan zal storen

Zwangerschapscomplicaties - Gynaecologie - Gynaecologie

 1. Aan de polikliniek Gynaecologie zijn verschillende spreekuren verbonden: Bekkenbodem spreekuur. Spreekuur abnormaal bloedverlies. Hysteroscopie spreekuur. 3D echo spreekuur. Erfelijke Tumoren Gynaecologie Follow-Up Pre-EClampsie spreekuur Jonge zwangerschap Prenatale cardiale diagnostie
 2. Op zoek naar informatie over team Algemene Gynaecologie? Lees meer over dit team van het Radboudum
 3. Binnen de afdeling gynaecologie en zwangeren liggen patiënten om verschillende redenen opgenomen. Het kan zijn dat u een operatie moet ondergaan, maar u kunt ook voor onderzoek, behandeling of ter observatie opgenomen zijn. Daarnaast liggen ook zwangere patiënten opgenomen. Gynaecologische en zwangere patiënten liggen van elkaar gescheiden
 4. Gynaecologie en Verloskunde Voorzorgsmaatregelen coronavirus. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijven een aantal voorzorgsmaatregelen van kracht. Dat betekent dat u in de meeste gevallen geen begeleider, zoals uw partner, mee kan nemen naar uw afspraak. Wij.
 5. Gynaecologie Dr. Van Heesweg 2 8025 AB Zwolle (038) 424 56 04 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) Op dinsdagavond kunt u in Zwolle van 17.00 tot 20.00 uur terecht op het avondspreekuur. Routebeschrijving. Isala Diaconessenhuis Meppel. Routenummer 59 Gynaecologie Hoogeveenseweg 38 7943 KA Meppe

Gynaecologie. U kunt met allerlei klachten bij de gynaecologen van HMC terecht. Niet alleen bij menstruatieproblemen of overgangsklachten, maar ook als u vragen heeft over anticonceptie, een afwijkend uitstrijkje heeft of problemen hebt tijdens de zwangerschap en de bevalling kunt u bij ons rekenen op de beste zorg Naast algemene gynaecologie en verloskunde zijn er subspecialisaties op het gebied van fertiliteit, perinatologie, bekkenbodemproblematiek, seksuologie, oncologie en endoscopische chirurgie. Op velerlei gebieden wordt er samengewerkt en multidisciplinair overlegd met andere specialisten zoals internisten, chirurgen, kinderartsen, urologen en anesthesiologen U kunt op de afdeling Gynaecologie terecht voor de behandeling van bloedingsproblemen, advies over anticonceptie, ongewild urineverlies, verzakkingsklachten en bekkenbodemproblemen, buikpijn, endometriose, overgangsklachten, (huid)afwijkingen van de vrouwelijke geslachtsorganen, afwijkende uitstrijkjes en hormonale of seksuele klachten Algemene gynaecologie. Bij deze afdeling kunt u terecht voor geboorteregeling en anticonceptie, gynaecologische controles en de diagnose en behandeling van gynaecologische aandoeningen. Coronavirus COVID-19 - begeleider wacht in wachtzone Gynaecologie en Verloskunde. De afdeling Gynaecologie en Verloskunde houdt zich bezig met klachten en aandoeningen die specifiek zijn voor de vrouw. Daaronder valt het begeleiden van aanstaande moeders tijdens hun zwangerschap en bevalling als dat nodig is of vóór de zwangerschap als zwanger worden niet vanzelf gaat

Zorgaanbod uitklapper, klik om te openen. Bij de vakgroep gynaecologie worden patiënten met gynaecologische klachten behandeld. Denk aan klachten als: aandoeningen aan de vagina of de baarmoeder, afwijkende uitstrijkjes, cyclus- en menstruatiestoornissen, abnormaal vaginaal bloedverlies en menopauzeklachten Bel (050) 361 31 07 (spoedlijn van het secretariaat Gynaecologie) Bezoekadres. UMCG / Afdeling Gynaecologie Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen. De polikliniek Gynaecologie vin dt u op Poortweg 10 in het UMCG. Overige telefoonnummer Welkom bij de afdeling gynaecologie van Bernhoven. U krijgt met deze afdeling te maken als u een ziekte of probleem hebt aan de voortplantingsorganen, of problemen hebt met zwanger worden. De gynaecoloog behandelt u op de polikliniek of tijdens een (dag)opname. U kunt behandeld worden met o.a. medicijnen of een operatie

Gynaecologie › Ziekenhuis Nij Smellingh

 1. Aandoeningen en Ziektebeelden Gynaecologie. Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven
 2. Benigne gynaecologie (goedaardige ziekten en problemen van de vrouwelijke geslachtsorganen en borsten of wat ermee verband houdt), Gynaecologische operaties, Humane Papillomavirussen (HPV
 3. Het specialisme Gynaecologie / Obstetrie is zeer breed en divers. De obstetrie is specifiek gericht op de verloskunde en de gynaecologie op problemen en ziekten die specifiek bij vrouwen voorkomen

Alle afspraken op de polikliniek Gynaecologie vinden plaats op een afgesproken tijdstip, er is geen inloopspreekuur. Bel de polikliniek Gynaecologie 040 - 239 93 00 (van 08.30 tot 16.30) Wilt u een afspraak maken op de polikliniek Gynaecologie? Belt u dan naar 040 - 239 93 00 De afdeling Gynaecologie richt zich op de behandeling van ziekten en klachten aan vrouwelijk organen. Lees hier meer over de behandelingen Gynaecologie; Gynaecologie. Sorteer op. Van hoog naar laag sorteren. Tonen als Foto-tabel Lijst. Producten 1-24 van 46. Pagina. U lees momenteel pagina 1; Pagina 2; Pagina Volgende; Toon per pagina. Cervex Celtip Brush . Art.nr. 12805. Excl BTW € 30,75. €. Gynaecologie Verloskunde en Gynaecologie. Direct digitaal verwijzen Naar info Voor dit specialisme zijn ook de volgende instructies beschikbaar: Gynaecologische Oncologie. Verwijsprocedure. Verwijsbrief maken via de knop 'Direct. Gynaecologie / voortplantingsgeneeskunde De afdeling gynaecologie richt zich op onderzoek en behandeling van vrouwenziekten, bloedingsproblemen, urine-incontinentie en begeleiding tijdens en na de zwangerschap, bij ongewenste zwangerschap of wanneer u (als vrouw) seksuele klachten heeft

Video: Gynaecologie en Verloskunde - Het Groene Hart Ziekenhui

De polikliniek gynaecologie vindt u in de ziekenhuislocatie Almelo en Hengelo. Afspraak maken. U hoeft zelf geen afspraak te maken met de polikliniek gynaecologie. Uw huisarts stuurt uw verwijsbrief rechtstreeks naar de polikliniek. U ontvangt daarna een uitnodiging voor een bezoek aan de polikliniek. Eerste gesprek met de gynaecoloo Gynaecologie Simulator. Deze gynaecologische simulator bestaat uit een vrouwelijke volwassen onderlichaam met afneembare zac.. € 1.017,61 Excl. BTW: € 841,00. Bestellen. Verlanglijst. Product vergelijk. Verlanglijst. Product vergelijk. Gynaecologie trainer. Fantoom voor.

Gynaecologie, specula, wegwerpspecula - MultiMedi

Ben je op zoek naar een ziekenhuis of kliniek met een goede afdeling gynaecologie? Ga dan naar onze ziekenhuisvergelijking: Zoek ziekenhuis. Financieel inzicht én overzicht voor iedereen. Dat is wat we je beloven. Met slimme tools en deskundig advies op het juiste moment, maak je zelf de beste keuzes Richtlijnen beschrijven een minimum van zorg te verlenen door een gynaecoloog in gemiddelde omstandigheden. Bekijk de richtlijnen voor (uro)Gynaecologie Gynaecologie / Verloskunde, - Algemeen, Afwijkend uitstrijkje, Baarmoederverwijdering, Baarmoederverwijdering via TLH, Curettage, Eierstokkankerope..

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem.Als je verder surft accepteer je onze cookies Onze zorgprofessionals Wie werken er op de afdeling Gynaecologie. Prof.dr. F.W. Jansen Gynaecoloog. Afdelingshoofd Gynaecologie. Dr. J.J. Beltman Gynaecoloog-oncoloog. De RVE Gynaecologie&Verloskunde bestaat uit 6 verloskamers, 2 observatiekamers, 20 bedden voor de afdeling Verloskunde, 8-10 bedden voor de afdeling Gynaecologie, de poli Fertiliteit en 2 poliklinieken Gynaecologie

Gezondheidsafdeling van de regio Brjansk: adres, telefoo

 1. Gynaecologie Gynaecologie Menstruatie Volgen Ontvolgen #GenoegGezwegen2020 Vrouwen delen hun bevallingstrauma's: 'Hou op, ik wil het niet.
 2. Gynaecologie maakt deel uit van ons Centrum voor Vrouw en Kind in Rijnstate Arnhem. Bekijk het filmpje hierboven voor een rondleiding door het centrum. Bevallen in Rijnstate Arnhem. Elke vrouw die dat wil kan bevallen in het ziekenhuis
 3. imaal invasieve gynaecologische operaties en hysteroscopieën. Wij gebruiken onze expertise op het gebied van technologische innovatie voor het creëren van producten voor gynaecologen
 4. Gynaecologie. U bent in Sionsberg met uw wensen of klachten welkom voor een verloskundig of gynaecologisch consult op de polikliniek Gynaecologie. Samenwerkingsverbanden De polikliniek gynaecologie werkt nauw samen met Medisch Centrum Leeuwarden en heeft ook samenwerkingsverbanden met de verloskundigen in zowel Kollum als Dokkum;.
 5. De gynaecologie beslaat een domein dat grote technische vaardigheid vereist om adequate diagnostiek en behandeling te kunnen bieden. Gynaecologie is verder bij uitstek een discipline waarin zowel de arts-patientrelatie als de anamnese en het onderzoek vervlochten zijn met de intimiteit en het eigen functioneren van de arts als persoon. In Gynaecologie wordt uitvoerig op deze aspecten ingegaan.

Vind de beste specialist gynaecologie op bestespecialisten.nl. Kom in contact met de beste gynaecoloog van Nederland. De Gynaecoloog is een medische specialist die zich richt op het diagnosticeren en behandelen van aandoeningen van het vrouwelijk voortplantingssysteem. De Gynaecoloog voert zelf ook operaties uit De Hormoonpoli is een praktijk voor integrale gynaecologie. Er werken ervaren gynaecologen, met een holistische visie. We hanteren de principes van functionele geneeskunde. Er wordt niet alleen gekeken naar de geïsoleerde aandoening of ziekte. Er wordt ook gezocht naar onderliggende oorzaken van klachten Over gynaecologie . Gynaecologie houdt zich bezig met klachten rondom de vrouwelijke geslachtsorganen. De zorg voor moeder en kind tijdens de zwangerschap en/of bevalling wordt gedaan door verloskunde (onderdeel van gynaecologie). Onze gynaecologen doen onderzoek, stellen diagnoses en houden zich bezig met de behandeling van uw klacht Algemene Gynaecologie Meander heeft voor het aandachtsgebied Algemene Gynaecologie een uitgebreid zorgaanbod met diverse speciale spreekuren. Klik op een spreekuur onderaan deze pagina om hier meer over te lezen. Afdelingen / Specialismen Gynaecologie en verloskunde Gynaecologie is de specialisatie in de geneeskunde die zich bezighoudt met onderzoek, diagnose en behandelingen van aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen en stoornissen in de vruchtbaarheid (fertiliteit). Een arts die is gespecialiseerd in de gynaecologie wordt gynaecoloog of vrouwenarts genoemd

Op de dienst gynaecologie van het UZA kunnen vrouwen terecht voor gynaecologische problemen en verloskunde, evenals vrouwen of mannen met vruchtbaarheids- of seksuele problemen U kunt op de polikliniek Gynaecologie terecht voor algemene gynaecologische zaken zoals anticonceptie, vleesbomen en sterilisatie. Ook voor problemen aan d Gynaecologie. Gynaecologie is een gevoelig vak. De initiatiefnemers willen om deze reden dat vrouwen die in het WHC komen zich thuis voelen. De specialisten nemen de tijd voor de patiënt, zonder haast Op 19 december werden er in The New England Journal of Medicine twee studies gepubliceerd waaraan prof. dr. Ignace Vergote, diensthoofd gynaecologie en verloskunde in UZ Leuven, meewerkte. Het gaat om twee fase 3-klinische studies naar het effect van een bestaande behandeling voor vergevorderde eierstokkanker De gynaecologie beslaat een domein dat grote technische vaardigheid vereist om adequate diagnostiek en behandeling te kunnen bieden. Gynaecologie is verder bij uitstek een discipline waarin zowel de arts-patientrelatie als de anamnese en het onderzoek vervlochten zijn met de intimiteit en het eigen functioneren van de arts als persoon

Eenmalige katheters › Kenniscentrum Gynaecologie

Gynaecologie - Isal

Gynaecologische klachten. Gynaecologische klachten kunnen zeer vervelend zijn en soms ook niet even makkelijk om over te spreken. Op onze polikliniek is er altijd ruimte om over uw klachten te praten; ook als de klachten soms erg moeilijk te bespreken zijn of u een gevoel van schaamte kunnen geven De opleiding echografie gynaecologie (9 dagen): In deze opleiding leer je de basis voor het maken van goede gynaecologische echo's, aan de hand van casus (aanvragen) vanuit (voornamelijk) de eerste lijn. De 7-daagse opleiding echografie gynaecologie voor artsen Gynaecologie Womb healing is het herstel tussen de emotionele en fysieke dynamische balans bij gynaecologische problemen. De verbinding tussen hart en baarmoeder komt zowel in de embryologie als in de Chinese Geneeskunde naar voren. Deze schakel heet de Bao Mai en is belangrijk te herstellen Binnen de gynaecologie zijn drie deelgebieden te onderscheiden: de algemene gynaecologie, de oncologische gynaecologie en de voortplantingsgeneeskunde. Elk van deze deelgebieden komt in Praktische gynaecologie ruimschoots aan bod. Na de algemene hoofdstukken over de gynaecologische anamnese en het gynaecologisch onderzoek behandelt Praktische gynaecologie de verschillende onderdelen van het. Huisartsen en medisch specialisten onder één dak. Snelle diagnose, meerdere specialismen, korte wachttijden, persoonlijk en dichtbij

Gynaecologie - Ziekenhuisgroep Twent

Chirurgie en gynaecologie De operatieve gynaecologie werd lang beschouwd als het domein van de chirurg. Het dubbelspecialisme chirurg-gynaecoloog heeft tot in de jaren veertig van de 20e eeuw bestaan. Voorbeelden van operaties die binnen het gynaecologische domein vallen zijn prolapschirurgie,. Voor de discipline gynaecologie heeft Entercare een aantal interessante disposable commodity producten geselecteerd met een uitstekende prijs-/kwaliteit verhouding. Wij kunnen u van dienst zijn met o.a. HSG-katheters, Postpartum-ballon-katheters, Bartholin-katheters en Endometrium-samplers

Gynaecologie - UMC Utrech

Op de polikliniek gynaecologie kunt u terecht voor onder andere prenatale diagnostiek, afwijkende uitstrijkjes, menstruatiestoornissen, verzakkingklachten en urine-incontinentie. Tijdens het eerste polikliniekbezoek stelt de gynaecoloog u vragen en doet meestal een inwendig onderzoek. Naast de polikliniek is er een polikliniek voor vruchtbaarheidsstoornissen /IVF (ook wel de. Bij het specialisme Gynaecologie van het Amsterdam UMC - locatie AMC kunt u terecht voor allerlei klachten van de vrouwelijke geslachtsorganen, van ongewenst urine- tot overmatig bloedverlies Binnen de dienst algemene gynaecologie kan elke vrouw terecht voor up-to-date gespecialiseerde gynaecologische en/of verloskundige zorg. Dit gebeurt steeds met respect voor de patiënt en haar directe omgeving

Gynaecologie - Wikipedi

Corona-maatregelen. We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis. Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt De polikliniek gynaecologie verbindt u door met de polikliniek fertiliteit. Satelliet IVF VUmc. Sinds 2017 is het Spaarne Gasthuis een satelliet IVF, in samenwerking met het VUmc. Voor alle onderzoeken (OFO), echo's en de verschillende hormoonbehandelingen kunnen patiënten in het Spaarne Gasthuis terecht

Gynaecologie OLV

Gynaecologie is het specialisme in de geneeskunde dat zich bezighoudt met de klachten rondom de vrouwelijke geslachtsorganen. U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht voor problemen die te maken hebben met de geslachtsorganen, zoals onregelmatige of overvloedige menstruatie, afwijkend uitstrijkje, anticonceptie en seksuologische problemen Contact gynaecologie. Medisch Spectrum Twente Koningsplein 1 7512 KZ Enschede. Polikliniek gynaecologie: route H03 Moeder Kind afdeling: route H21 Verloskamers: route H11 Observatorium: route H11. Tel: (053) 487 23 30 (secretariaat) Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Tip: op de pagina Patiënteninformatie kunt u al veel.

ProfAcademisch Ziekenhuis ParamariboGenitale herpes, Herpes, Gynaecologie - E-gezondheidIVF en ICSI in de gemodificeerde natuurlijke cyclusMarc-Jan Janssen: De nieuwe lockdownDr

In dit eerste deel, Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Algemeen, worden de fysiologie van de vrouw en de voortplanting besproken. Verder is er ruime aandacht voor het onderwerp 'vrouw en seksualiteit' in het algemeen, en specifiek gerelateerd aan de verloskunde. Ook cardiotocografie en foetale bewaking komen in dit deel uitvoerig aan bod De polikliniek Gynaecologie is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Een afspraak maken. Om een eerste afspraak te maken heeft u een geldige verwijzing van uw (huis)arts of andere verwijzer nodig. Telefonisch via de Afsprakenlijn. Voor het maken van een afspraak kunt u de afsprakenlijn bellen op telefoonnummer 0900 81 86 Wachttijden Gynaecologie. Op deze pagina staan gemiddelde wachttijden (ook wel toegangstijden) in dagen. Bij de polikliniek gaat het om de wachttijd tot het eerste polikliniekbezoek. De wachttijden worden wekelijks geactualiseerd

 • Patrick Simons Echt.
 • Office Essentials ordner.
 • Amerikaanse stafford trekken afleren.
 • Budget bestelbus.
 • Nieuw op dvd.
 • Online formulier invullen.
 • Daily Show Jon Stewart full episodes.
 • Slokdarmkramp zwangerschap.
 • Cursus klassieke muziek Amsterdam.
 • Klacht AH bestelling.
 • Meerdaalwoud Trail parcours.
 • Dr Noorman van der Dussen zwarte lijst.
 • MCEdit alternative.
 • Peter Gabriel new album.
 • Jumper Amsterdam.
 • Urlaub Türkei Coronavirus.
 • App Store installeren.
 • RTV Noord Sport.
 • Mundo oefentoetsen 6de leerjaar focusthema 2.
 • Pauwenveer krijgen.
 • Hoeveel vliegtuigen vliegen er per dag 2020.
 • Colonia movie buy.
 • Slapen baby 8 maanden.
 • Mitsubishi Eclipse te koop.
 • De Aardappeleters Permeke.
 • Domo bakoven.
 • Voorbeeldbrief aan arts.
 • Muesli notenbrood gezond.
 • Kokos yoghurt Jumbo.
 • Wat is leiderschap in de zorg.
 • Mosselen Carrefour 2020.
 • Kröller Müller beeldentuin.
 • Macbook achtergrond Pinterest.
 • Grande Dixence.
 • Juwel poster 3.
 • Eurocamping Spanje Zoover.
 • Bladerdeeg hapjes gehakt.
 • SpongeBob The Movie IMDb.
 • Los Angeles vliegticket.
 • ITV4 guide.
 • CAO GEO salaristabel.