Home

Vilans protocol katheteriseren

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 28 © Vilans 09-01-2016 Blaaskatheterisatie bij man (verblijfskatheter): 1. Overzicht Vilans KICK-protocollen Heelkundige en overige handelingen - compressietherapie Armkous aantrekken met glijzak Nier- en blaaskatheterisatie - katheteriseren van kinderen Blaaskatheterisatie bij jongen, eenmalig Blaaskatherisatie bij meisje, eenmali Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 10 © Vilans 20-01-2016 Blaaskatheterisatie bij een man, eenmalig: 1 (van 3. Vilans stelt het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar. Met het protocol kunnen medewerkers van verpleeghuizen, wijkverpleging, doktersassistenten en andere zorgprofessionals het vaccin op een veilige en betrouwbare manier toedienen. In Nederland wordt dit vaccin vanaf 6 januari toegediend Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie suprapubisch 213 © Vilans 02-07-2015 Verzorgen suprapubische.

KICK-protocollen Vilans

De opvangzak leegt u met een 'kraantje' in het toilet. De katheter zelf wordt na het inbrengen vastgezet in de blaas met een ballonnetje. Dat ballonnetje wordt gevuld met lucht of een vloeistof. Er bestaan ook verblijfskatheters die via de buikwand (suprapubisch) worden geplaatst In dit protocol wordt uitgegaan van een dubbel verpakte katheter. Voordat de katheter wordt ingebracht, wordt de urineopvangzak aangesloten om kans op morsten te verkleinen. Het deel van de katheter, dat ingebracht wordt, moet steriel blijven en mag niet in contact komen met de omgeving c Houd de katheter ongeveer 5 cm van de top vast, houd de rest van de katheter als een lus in de katheteriserende hand. d Houd de grote en kleine schaamlippen gespreid met de vrije hand. e Breng de katheterpunt in met een scheppende beweging. f Schuif de katheter op tot er urine verschijnt in de urineopvangzak

3 Knip 8 repen pleister van ± 10 cm af en hang ze binnen handbereik. 4 Inspecteer de zwachtels op stevigheid, gladheid en of ze strak opgerold zijn. 5 Zet de stoel/kruk voor de hulpverlener klaar en stel deze, zo mogelijk, op de juiste hoogte in. 6 Neem plaats op stoel of kruk Stel: je bent als cliënt gewend aan een bepaalde manier van katheteriseren in een ziekenhuis in Amsterdam. Maar dan verhuis je naar Den Haag en gaat het daar heel anders. Je vraagt hoe het zit. Dan zou je zomaar als antwoord kunnen krijgen dat dit de enige goede manier is, want zo is het vastgelegd in het protocol

Protocol Katheteriseren bij vrouwen (intermitterend) (door middel van een katheter voor éénmalig gebruik) Let op! Dit is een Voorbehouden Handeling De handeling mag alleen worden verricht door een bevoegd persoon en in opdracht van een arts. Doel - Kunstmatig legen van de urineblaas via de urethra. - Het opheffen van bepaalde mictieklachte Krijg je een foutmelding (voorbeeld: code-1277763)? Geef de foutcode, inclusief printscreen dan door aan Vilans via kick@vilans.nl..

Deze lijst is gebaseerd op de KICK-protocollen van Vilans. Let op: Vilans geeft deze lijst al een tijd niet meer uit. De voorbehouden handelingen zijn natuurlijk in de wet BIG aangegeven. Deze lijst geeft hooguit een indicatie van wat als risicovol gezien kan worden, maar heeft verder geen zeggingskracht en wordt niet meer door Vilans [ daarbij vaak niet toegepast. In dit protocol wordt wel glijmiddel gebruikt voor het geval dit is voorgeschreven. - Glijmiddel wordt gebruikt voor het ontsmetten, verdoven en/of openen van de plooien van het weefsel. Bij gebruik van glijmiddel met een verdovend effect geldt een inwerktijd, deze staat vermeld in de bijsluiter)

Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg. Samen met zorgaanbieders gaan we voor kwaliteit en betaalbare zorg Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie suprapubisch 298 Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden binnen handbereik. 3 Vul de spuit met 10 ml steriel water a Neem de spuit uit de verpakking en plaats de opzuignaald op de spuit. b Draai de dop van de flacon steriel water af Protocollen Voorbehouden, SPOT 16-7-2015 Zelfkatheterisatie bij vrouw Omschrijving De cliënt kan na instructie zichzelf katheteriseren Tip niet meer tonen Ga naar Vilans KICK-portaa Onderstaande vaardigheid wordt getoetst aan de hand van het actuele Vilans protocol, Katheteriseren vrouw met verblijfskatheter 1 Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1 voor jongen VH Blaaskatheterisatie. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 76 © Vilans 18-02-2016 Verzorgen urethrale verblijfskatheter: 1 (van 2.

Verblijfskatheter - Vilans Hulpmiddelenwijze

 1. Katheteriseren Een katheter inbrengen bij iemand. Katheterspoelen Het frequent reinigen en dus onderhouden van de blaaskatheter met een kleine hoeveelheid veelal zure vloeistof om bijvoorbeeld encrustratie, te voorkomen. Mictie De spontane afvoer van urine (vocht geprodu-ceerd door de nier) uit het lichaam. 1.6 uitgangsvrage
 2. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 22 © Vilans 04-02-2016 Achtergrondinformatie Observatiepunten en.
 3. lock Privacyverklaring . help Help Hel
 4. In het skillslab laten we zien hoe we (op een pop) een blaaskatheterisatie op een vrouw uitvoeren. Deze voorbehouden handeling voor VIG en Verpleegkundige is..

> 400 ml eenmalig katheteriseren en in totaal 4x per dag blaasscan maken 300-400 ml binnen 6 uur blaasscan herhalen en in totaal 3x dd blaasscan maken 200-300 ml binnen 12 uur blaasscan herhalen en in totaal 2x dd blaasscan make Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 42 © Vilans 30-06-2015 Blaaskatheterisatie bij vrouw eenmalig: 1 (van 3. Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg Er zijn honderden artikelen die het dagelijks leven makkelijker kunnen maken. De Vilans Hulpmiddelenwijzer helpt om een bewuste keuze te maken + Katheteriseren vrouw/man + Blaasspoelen + Suprapubische katheter verzorgen (niveau 3, 4 en 5) + Suprapubische katheter verwisselen (niveau 4 en 5) Toets De behandelde onderdelen van deze bijscholing worden getoetst aan de hand van Vilans protocollen. Het certificaat ontvang je twee weken na afloop van de bijscholing

arts eenmalig katheteriseren of inbrengen van een verblijfskatheter en in totaal 4 x dgs blaasscan maken; - tussen 300-400 ml: scan binnen 6 uur herhalen en in totaal 3 x dgs een blaasscan maken Het katheteriseren bij een vrouw (verblijfskatheter) is een onderdeel van de 3 jaarlijkse Wet BIG-scholing. Doelstelling scholing: De deelnemer/medewerkers is in staat op basis van het Vilans protocol de voorbehouden of risicovolle handeling zoals hier staat vermeld, op de juiste wijze uit te voeren en is na de scholing bekwaam om de handeling in de praktijk zelfstandig uit te voeren

Katheteriseren is het inbrengen van een dun slangetje via de plasbuis in de blaas. Dit wordt ook wel een blaaskatheter genoemd. Het inbrengen van een katheter is een voorbehouden handeling en mag daarom enkel uitgevoerd worden door een arts, verpleegkundige of verzorgende die hiervoor bevoegd is.. Een blaaskatheter wordt geplaatst wanneer er bijvoorbeeld sprake is van retentie 1 Overzicht Vilans KICK-protocollen Heelkunde en overige handelingen Verzorgen overledene Verzorgend wassen op bed Wassen aan wastafel Wassen op bed Nier- en blaaskatheterisatie katheteriseren van kinderen Blaaskatheterisatie bij jongen, eenmalig Blaaskatherisatie bij meisje,. Bekijk deze uitleg van het Vilans KICK-protocollen portaal in dit eerste deel.Bekijk ook deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=tH29q0YpuC Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie suprapubisch 304 Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Maak een schoon werkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik. 3 Vraag de cliënt een liggende houding aan te nemen. 4 Trek de niet-steriele handschoenen aan. 5 Verwijder het in gebruik zijnde fixatiemateriaal en eventueel splitgaas en gooi. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Zuurstof toedienen 10 © Vilans 25-11-2014 Zuurstof toedienen: 1 (van 2) Stichting 't Gerack, selectie.

Blaaskatheterisatie bij een vrouw (+protocol) Educatie

Katheteriseren in Amsterdam versus in Den Haag Vilans

Niet-aangeboren hersenletsel | Vilans

Vilans KICK-portaa

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie (urinestoma) 291 Katheteriseren urinereservoir (Indiana Pouch) Omschrijving Verwijderen afdekmateriaal van stoma. Reinigen huid. Inbrengen katheter via stoma in urinereservoir. Opvangen urine. Verwijderen katheter. Afplakken stoma Er zijn verschillende soorten eenmalige katheters, waarbij er verschil is in lengte en in diameter. De katheters voor vrouwen zijn korter dan die voor mannen. De meest gangbare kathetermaat voor katheteriseren bij zowel mannen en vrouwen is diameter 14. Bij kinderen kiezen we, afhankelijk van de leeftijd, meestal voor diameter 6, 8 of 10

Een verblijfskatheter wordt via de plasbuis of een sneetje in de buikwand in de blaas gebracht met de bedoeling daar voor langere tijd te blijven zitten. Wanneer de katheter in de blaas is zal er aan het einde van het slangetje dat zich in de blaas bevind een klein ballonnetje worden gevuld met steriel water. Verblijfskatheter Lees verder Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie (urinestoma) 174 Katheteriseren Mitrofanoff stoma Omschrijving Reinigen van de huid rond de stoma. Inbrengen van de katheter met glijmiddel via de Mitrofanoff stoma in de blaas. Legen van de blaas. Verwijderen van de katheter. Afplakken stoma katheteriseren bij volwassenen . en intermitterend urethraal dilateren bij volwassenen . 2013 [*invoegen illustraties man / vrouw} context van het beleid ter plaatse en de bestaande protocollen, waarbij rekening moet worden gehouden met de individuele situatie van de patiënt Het katheteriseren bij een man (verblijfskatheter) is een onderdeel van de 3 jaarlijkse Wet BIG-scholing. Doel scholing: De deelnemer/medewerkers is in staat op basis van het Vilans protocol de voorbehouden of risicovolle handeling zoals hier staat vermeld, op de juiste wijze uit te voeren en is na de scholing bekwaam om de handeling in de praktijk zelfstandig uit te voeren ©Vilans Bloeddrukmanchet . Er bestaan verschillende maten van de bloeddrukmanchet. Houd er bij het kiezen van de juiste maat rekening mee dat de luchtzak van de manchet minimaal 80% van de arm moet omvatten maar niet dubbel mag zitten

Zwachtels bestaan in verschillende soorten: Korte-rekzwachtels: werken het beste als iemand veel beweegt.; Lange-rekzwachtels: oefenen ook druk uit als de spieren zich ontspannen.; Inelastische zwachtels: passen goed om de vorm van arm of been en zakken daarom niet snel af.; Zelfklevende zwachtels: zwachtels waarbij één uiteinde op de zwachtel zelf plakt (en niet op de huid) Achtergrondinformatie met betrekking tot protocollen en richtlijnen. Vooraf. Let op: het gebruik van protocollen in de verpleegkundige zorg is niet meer dan een hulpmiddel. De hulpvraag van de patiënt / cliënt / zorgvrager in zijn of haar individuele situatie behoort steeds centraal te staan Zelf katheteriseren is niet moeilijk, bijna iedereen kan het leren. Wel vinden veel mensen het in het begin wat eng. Het is belangrijk dat u het katheteriseren goed uitvoert. Dat leert u op het verpleegkundige spreekuur. Dubbel-J-katheter. Normaal gesproken stroomt de urine ongestoord vanaf de nier door de urineleider naar de blaas

Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg Er zijn honderden artikelen die het dagelijks leven makkelijker kunnen maken. De Vilans Hulpmiddelenwijzer helpt om een bewuste keuze te maken Maagsonde inbrengen (protocol) Het doel van een maagsonde inbrengen is het tot stand komen van een kunstmatige verbinding met de maag om voeding en vocht toe te dienen. Een maagsonde inbrengen is een voorbehouden behandeling. Dit houdt in dat je deze handeling alleen mag uitvoeren in opdracht van een arts en je moet hier bevoegd en bekwaam voor.

als het plassen weer op gang komt en de hoeveelheid bij katheteriseren neemt af, kunt u minder vaak gaan katheteriseren. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met de continentieverpleegkundige; als u regelmatig bij katheteriseren meer dan 500 ml. urine verwijderd, kan het zinvol zijn om vaker te gaan katheteriseren Wat is beter bij een post-op patiënt met een retentieblaas: intermitterend katheteriseren of een verblijfskatheter? CasusEen jonge man heeft postoperatief een retentieblaas. Je overlegt met een collega, want je weet niet goed of er een urinekatheter ingebracht moet worden of dat het beter is intermitterend te katheteriseren. Jij denkt dat het laatste het beste is, [ Intermitterend katheteriseren vindt plaats via de urethra (plasbuis). Intermitterend wil zoveel zeggen als: het herhaaldelijk met (vaste) tussenpozen legen van de blaas door middel van het inbrengen van een katheter. Het voordeel van deze manier van katheteriseren ten opzichte van een verblijfskatheter is de kleinere kans op een urineweginfectie Katheteriseren vrouw Praktische bijscholing met theoretische terugkoppeling, instructie en oefenen op basis van de laatste richtlijnen en recente Vilans protocollen. Bij ZWOpleidingen krijg je instructie in een goed uitgerust skillslab volgens de laatste richtlijnen en de protocollen van Vilans Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding 70 Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Zet de benodigdheden binnen handbereik. 3 Knip 2 stukken pleister op lengte van ± 5 cm. 4 Vraag de cliënt een halfzittende houding aan te nemen en aanwezig kunstgebit uit te doen. Maak met de cliënt een afspraak over een signaal wanneer inbrengen moet stoppen

Overzicht van voorbehouden en risicovolle handelingen

Oefen katheteriseren via de online 3D simulatie cursussen van CareUp! Verdien accreditatiepunten Blijf bevoegd én bekwaam Vilans Kick-protocolle Protocollen MTH versie 2017 5 Reinigen van de handen nd s d et d o sieraden af, haar in staart of opgestoken en witte jas Vergelijkbare zoekopdrachten voor protocollen wondverzorging vilans protocollen wondverzorgin Tijdens deze praktijkdag met intercollegiale toetsing krijg je de mogelijkheid om in een dag meerdere voorbehouden en risicovolle handelingen te oefenen en om deze te laten toetsen aan de hand van Vilans/KICK-protocollen. Deelnemers die in het kwaliteitsregister van V&V staan ingeschreven krijgen 7 accreditatiepunten bijgeschreven

Palliatieve zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking verschilt van de palliatieve zorg voor de algemene oudere bevolking. Zo hebben ouderen met een verstandelijke beperking vaak meerdere aandoeningen en ouderdomsverschijnselen, kunnen ze niet altijd goed communiceren, is er vaak maar een klein sociaal netwerk en reageren ze op bepaalde medicatie anders Het katheteriseren van de blaas is voorbehouden handeling. Wist je dat bij (zelf) Deelnemers gaan met en van elkaar leren, daarbij wordt gebruik gemaakt van protocollen en observatielijsten van Vilans. Inhoud. Start. Theoretische achtergronden en verdieping rondom; Katheteriseren,.

Katheteriseren man Praktische bijscholing met theoretische terugkoppeling, instructie en oefenen op basis van de laatste richtlijnen en recente Vilans protocollen. Bij ZWOpleidingen krijg je instructie in een goed uitgerust skillslab volgens de laatste richtlijnen en de protocollen van Vilans - De frequentie van katheteriseren wordt bepaald door de arts. - Goede vochtopname is van belang ter voorkoming van urineweginfecties. De vochtinname moet zodanig zijn dat de urineproductie tenminste 1½ -2liter bedraagt. - Adviseer dagelijks geslachtsdelen te wassen met water. Complicaties tijdens de handeling Handelwijze Pijn tijdens.

Landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg Vilans

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie (urinestoma) 286 © Vilans 01-08-2010 Katheteriseren van een urinereservoir. Wacht 3 tot 5 minuten alvorens met het katheteriseren te beginnen (volg de instructie van de fabrikant). Bij cliënten met een beschadiging aan het slijmvlies, impuls- of geleidingsstoornissen, epilepsie, zwangerschap of die borstvoeding geven, moet men oppassen bij het gebruik van glijmiddel met lidocaïne of chloorhexidine hulpmiddel voor rolstoelgebruikers die ervoor zorgt dat tijdens het katheteriseren de benen uit elkaar blijven staan. Lofric Primo katheterset set met katheter, geïntegreerde inbrengset, water en een ophangsysteem. Bron Protocol zelfkatheterisatie van de V&VN-continentieverpleegkundigen, 2006.(september 2008 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie (urinestoma) 285 © Vilans 26-01-2013 (werkversie) Katheteriseren.

Vilans protocollen katheteriseren vrouw katheteriseren

Download protocol: Covid-19-vaccin BioNtech/Pfizer klaarmaken en injecteren (pdf) Download protocol: Moderna-vaccin klaarmaken en injecteren (pdf). Op 25 januari wordt gestart met vaccinatie van verpleeghuisbewoners met dit vaccin. Protocollendatabank. Vilans ontwikkelt al jaren protocollen voor ruim 550 organisaties in de zorg en het onderwijs Download Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1 voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen Download Document. (Indiana Pouch) Katheteriseren van een Mitrofanoff stoma Spoelen van een Mitrofanoff stoma Vilans februari 2012 Protocollenoverzicht: 8. VILANS 03-05-2011 / [Klik hier en typ de naam van het document] 1 Vilans-protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wij hebben een Vilans-protocollenbestand met 450 protocollen op het gebied van Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen. Naast deze handelingsprotocollen bevat het bestand een schat aan achtergrondinformatie Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Infuusbehandeling © Vilans 29-10-2015 Inhoudsopgave Wat is infusie.. Hulpmiddelen maken het leven makkelijker. Vind onafhankelijke informatie over hulpmiddelen en maak de juiste keuze

Verwijsgids voor zorg aan kinderen met hersentumor | Vilans

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Injecteren 22 © Vilans 21-09-2015 Achtergrondinformatie Injecteren van insuline: 1 (van 3) Subcutaan. Mensen met EMB gaan vaak naar dagbesteding waar ze verschillende activiteiten doen. Door activiteiten uit te voeren, kan een persoon met EMB ontspannen, zichzelf zijn en zich ontwikkelen

Katheterisatie vrouw - YouTub

 1. Zorgleefplan en verantwoorde zorg Het zorgplan in de ouderenzorg wordt vaak een zorgleefplan genoemd. Het is in veel zorginstellingen ingericht op basis van de vier domeinen van kwaliteit van leven en draagt daarmee bij aan normen voor verantwoorde zorg (Semzorg.wmv, 2012)
 2. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie (urinestoma) 293 Katheteriseren urinereservoir (Indiana Pouch) (kort) Benodigdheden - blaaskatheter (ch. 12, 14, soms ch. 16, 18) - tissue of handdoek om huid te droge
 3. Vilans. Vilans is dé landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg en zorgen dat zorg beter werkt. Betere langdurende zorg, daar werken we elke dag vol passie aan. In de eerstelijnszorg voor chronisch zieken en thuiswonende ouderen ligt de focus op gezondheid en gedrag, uitgaande van de kracht van het individu
 4. Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1 voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1 voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) Gereedmaken injectiespuit (flacon) Injecteren . Nadere informati

Condoomkatheter - Vilans Hulpmiddelenwijze

 1. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 12 © Vilans 05-06-2014 Richtlijninformatie Voorbehouden, risicovol en overig: 3 (van 5) a. de artse
 2. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen. Geprotocolleerde werkinstructies. Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1. voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Geprotocolleerde werkinstructies VH 2 opdracht 3 arts. Injecteren - algemeen
 3. Vilans stelt het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer...-vaccin vrij beschikbaar. Met het protocol kan het vaccin op een veilige en betrouwbare manier toegdiend worden. Download het protocol! ⤵️ NB De stockfoto bij dit artikel dient ter illustratie en geeft niet het daadwerkelijke vaccin weer. See Mor
 4. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie (urinestoma) 256 © Vilans 01-08-2010 Katheteriseren van een urinereservoir.
 5. Ouderen met een verstandelijke beperking krijgen in hun leven steeds meer te maken met dood en verlies. Dit vraagt om een specifieke ondersteuning, afgestemd op ieders beleving

Maagsonde inbrengen (protocol) Het doel van een maagsonde inbrengen is het tot stand komen van een kunstmatige verbinding met de maag om voeding en vocht toe te dienen. Een maagsonde inbrengen is een voorbehouden behandeling. Dit houdt in dat je deze handeling alleen mag uitvoeren in opdracht van een arts en je moet hier bevoegd en bekwaam voor. Vilans stelt het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar. Met het protocol kunnen medewerkers van verpleeghuizen, wijkverpleging, doktersassistenten en andere zorgprofessionals het vaccin op een veilige en betrouwbare manier toedienen. In Nederland wordt dit vaccin vanaf 6 januari toegediend. Het medicijn is geschikt voor intramusculaire injectie voor mensen. Vilans stelt het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar. Met het protocol kunnen medewerkers van verpleeghuizen, wijkverpleging, doktersassistenten en andere zorgprofessionals het vaccin op een veilige en betrouwbare manier toedienen. Download het protocol! ⤵ Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie (urinestoma) 255 © Vilans 26-01-2013 (werkversie) Katheteriseren.

Katheteriseren - Bijscholingen - Zorgcolleg

 1. Katheteriseren van een man- vrouw, Deze cursus is gebaseerd op de (KICK) protocollen en achtergrondinformatie van Vilans. Wat leer je? Na afloop van deze cursus is de cursist in staat om; Te benoemen hoe de anatomie bij zowel de man als de vrouw is
 2. Vilans bouwt momenteel een nieuw platform voor haar protocollen, 'Mijn Vilans Protocollen' genaamd. Als jouw organisatie gebruik maakt van de Vilans KICK-protocollen, dan ben je hier recent per brief over geïnformeerd. In het nieuwe platform gaat een aantal zaken veranderen t.o.v. de huidige situati..
 3. Start hier je loopbaan. gangsta kindje klein adam en noordzij bewindvoering Maak een profiel aan. box dark.brown purple hair color radar advies amsterdam Vind passende vacatures. mark bakker klinisch redeneren nieuwste collectie nike radio italia solo musica italiana _____ of ____
 4. Hoe kan je een document uit het KICK-portaal delen met anderen? Je leert het in deze video.Ga voor meer informatie over de Vilans KICK-protocollen naar www.v..
 5. Katheteriseren (Vrouw) In deze cursus wordt de vaardigheid 'katheteriseren bij een vrouw' behandeld. Blaaskatheterisatie is een voorbehouden handeling, waarbij een flexibele holle slang in de urineblaas wordt ingebracht voor het ledigen van de blaas van een patiënt die daar zelf (tijdelijk) niet toe in staat is
 6. 1 Ledenlijst Vilans KICK-protocollen oktober 2018 Organisatie Aafje Aardema Thuiszorg ABC Zorgcomfort Academie voor Ambulancezorg Academisch Hospice Demeter Accolade Zorggroep Actief Zorg ActiVite Adelante Zorggroep Adullam Gehandicaptenzorg Alerimus Allerzorg Allévo Altrecht Amaliazorg Amarant Amaris Zorggroep Amie Amsta Amstelring Ananz wonen-welzijn-zorg Aqua Viva Archipel Arduin ASVZ.
 7. Andrew Victor Schally (Pools: Andrzej Wiktor Schally) (Wilno, 30 november 1926) is een Amerikaans endocrinoloog die bekend werd als medebeschrijver van het neurohormoon GnRH.In 1977 kreeg hij daarvoor de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde.. Biografie. Schally werd geboren in Wilno, destijds gelegen in de Tweede Poolse Republiek (huidige Vilnius, Litouwen) als zoon van de generaal.

Katheteriseren bij een vrouw (verblijfskatheter) (ID

Katheteriseren man, vrouw en suprapubisch. Leerdoel 1. Kennis. De deelnemer kan benoemen wat de indicaties, De deelnemer kan een stoma verzorgen en volgt daarbij de juiste werkwijzen beschreven in het Vilans protocol zowel voor, tijdens als na de handeling.. Protocollen zelf ontwikkelen en bijhouden kost veel tijd. Dit samen doen met anderen levert vaak meer op. Vilans organiseert dat. Meer dan 500 zorgprotocollen. In de databank van Vilans vind je 500 protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Deze Vilans KICK-protocollen zijn samen met de praktijk ontwikkeld Inhoud. Databank met 500 zorgprotocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen; actueel, practice- en evidence-based en juridisch verantwoord Katheteriseren Man en vrouw Indicaties Om een diagnose te kunnen stellen Microbiologisch onderzoek (urine kweek) Bepalen retentie Bepaalde röntgenonderzoeken Om therapeutische redenen Blaasspoeling Chemotherapie Het ledigen van de blaas Pre operatief of postoperatief Afwijkingen aan de urinewegen Niet meer spontaan kunnen urineren, retentieblaas Bij een terminale cliënt Complicaties bij het.

Katheteriseren: voorbehouden handeling CareUp - CareU

NAH heeft verregaande gevolgen voor de getroffenen en hun naasten, deze zijn in de voorgaande tekst al aan bod gekomen. De zichtbare of lichamelijke gevolgen van NAH vallen vaak direct op. Voorbeelden hiervan zijn verlamming, verlies van spierkracht, incontinentie of epilepsie Auteur(s): Vilans, Stevig €12,50 Meer info Het Omaha System Auteur(s): Nicole Koster, Jeroen Harmsen €14,50 Meer info Inspiratiekaarten Welbevinden Auteur(s): Mariëlle Cuijpers en Ilse Vooren (eindredactie) €27,95 Meer inf

Video: Overzicht Vilans KICK-protocollen - PDF Gratis downloa

Uitleg Vilans KICK-Protocollen Portaal Deel 1 - YouTub

 1. Hiernaast vind je het geselecteerde abonnement voor uw KICK-protocollen. Let op! Ben je lid van SoloPartners, Zorgthuisnl, Bekwaam in Zorg of Branchevereniging Kleinschalige Zorg dan wordt in stap 4 de korting berekend
 2. ale/Palliatieve fase Thuiszorg Ouderenzorg. Volledig zorgaanbod > Belangrijke pagina's
 3. Vilans stelt protocol voor injecteren BioNtech/Pfizer-vaccin vrij be... schikbaar Vilans stelt het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar. Met het protocol kunnen medewerkers van verpleeghuizen, wijkverpleging, doktersassistenten en andere zorgprofessionals het vaccin op een veilige en betrouwbare manier toedienen
 4. Het doel van dit Regionale Zorgprotocol COPD is te komen tot een breed gedragen protocol met hanteerbare afspraken voor longartsen, huisartsen, praktijkondersteuners, longverpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten en apotheken. Vroege identificatie van patiënten met COPD kan nuttig zijn met het oog op een iets grotere succeskans van een stoppen -met -roken interventie
 5. Antwoorden. Toilet - Werkhouding VVT www.werkhoudingvvt.nl. Uitvoeren transfer met een actieve tillift.Stap 1: Voorbereiden. Zet de benen van de tillift wijd, zodat u om de (rol)stoel heen kunt rijden en rijd de tillift voorzichtig aan, zet de lift in een lage stand. Blijf zelf tussen de zorgvrager en de tillift in tijdens het aanrijden: anders kan het aanrijden beangstigend zijn voor de.
 6. Vilans stelt het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar. Met het protocol kunnen medewerkers van verpleeghuizen, wijkverpleging, doktersassistenten en andere zorgprofessionals het vaccin op een veilige en betrouwbare manier toedienen
 7. uten of 90
 • Shimano Nexus 8 afstellen.
 • Nederland jupiler League Stand.
 • Hoeveel verdient Floyd Mayweather.
 • Zolpidem kopen.
 • 3DS Seedminer.
 • Duitse Doggen van 't Buitengebeuren.
 • Spigot meaning.
 • Rose McGowan films en tv programma's.
 • Hamburger restaurant.
 • Startmenu Windows 8.
 • Edelhert kopen.
 • Saurfang son.
 • Lac de serre ponçon weer.
 • Kleine camping Piemonte.
 • Hunter email Finder.
 • Vervaardigen vervoegen.
 • Uncompressed 4K demo.
 • Frittata prei.
 • Chromebook problemen.
 • Methotrexaat zwangerschap man.
 • Kunstschaatsen Utrecht.
 • Schematische vormen.
 • Smartschool sa.
 • Knapperd in het Spaans.
 • Streptokokken B volwassenen.
 • Welke ham op pizza Hawaï.
 • Havermeel Plus.
 • Java String format double.
 • Breepark bowlen.
 • De Cosmos.
 • Staafdiagram maken Word.
 • Percy Jackson TV series.
 • Langnese bloemenhoning.
 • Netflix series Breaking Bad.
 • Godsdienst Indonesië.
 • JACK and JONES JEANS INTELLIGENCE SLIM/STRAIGHT Tim.
 • Steden Cyprus.
 • Kate Nauta.
 • Dachshund.
 • Gasnarcose duiken.
 • Kunststof palen Noord Holland.