Home

Bestuurlijke aanhouding

De aanhouding & de voorlopige hechtenis - Mattijs Voet & C

De bestuurlijke aanhouding: In dit geval, bij volstrekte noodzaak, mogen ambtenaren van bestuurlijke politie overgaan tot aanhouding in 4 wettelijk bepaalde gevallen met de voorwaarde dat de vrijheidsberoving niet langer mag duren dan strikt noodzakelijk en in geen geval 12h te boven mag gaan De bestuurlijke aanhouding kan door de politie worden uitgevoerd in het kader van de uitoefening van haar opdracht als administratieve politiedienst. Een administratieve aanhouding mag nooit meer tijd in beslag nemen dan nodig is, om bv. de openbare orde te herstellen en dient bijgevolg worden opgeheven zodra de reden ervoor is weggevallen

B-V Advocaten & Partners Praktijkgids Drug

 1. De politie spreekt nu al van een 50 tot 60 bestuurlijke aanhoudingen. 'De gearresteerden worden overgebracht naar de politiecellen aan de Noorderlaan, voor de verder afhandeling', aldus Willem.
 2. istratieve aanhouding, kan men omschrijven als een dwangmaatregel. De ad
 3. derjarigen. Drie van hen hadden verboden wapens bij zich: een mes en twee koperen staven. Er werd ook een kleine hoeveelheid.
 4. Aanhouding. Een aanhouding of arrestatie is het ontnemen van de bewegingsvrijheid van een persoon door politiediensten of, in geval van heterdaad, door burgers. Een aanhouding geschiedt meestal door een opsporingsambtenaar. Daarna kunnen verdere stappen worden ondernomen om de persoon langer te kunnen vasthouden
 5. derjarigen. Drie van hen hadden verboden wapens bij zich: een mes en twee koperen staven
 6. Bestuurlijke arrestatie. In geval van volstrekte noodzaak, mogen ambtenaren van bestuurlijke politie overgaan tot aanhouding in 4 wettelijk bepaalde gevallen met de voorwaarde dat de vrijheidsberoving niet langer mag duren dan strikt noodzakelijk en in geen geval 12 uur te boven mag gaan (tenzij in de door de wet voorziene gevallen)
 7. De officier van bestuurlijke politie die een bestuurlijke aanhouding verricht of handhaaft, doet die aanhouding registreren en brengt hiervan zo spoedig mogelijk de burgemeester (van de betrokken gemeente) of, in voorkomend geval, de speciaal bevoegde bestuurlijke politieoverheid op de hoogte. <W 1998-12-07/31, art. 185, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2001>

De term bestuurlijke aanhouding concreet De bestuurlijke (of administratieve) aanhouding van een persoon door de politie kunnen we als volgt omschrijven: het ontnemen van de vrijheid van een persoon om te gaan en te staan waar hij wil, met het oog op de handhaving of het herstel van de openbare orde. De politie kan overgaan tot de bestuurlijke aanhouding Bij een bestuurlijke of administratieve aanhouding kan de politie je maximaal 12 uur vasthouden. Meestal is dat een gevolg van ordeverstoring bij bijvoorbeeld manifestaties. Word je op heterdaad betrapt bij het plegen van strafbare feiten, dan mag de politie je maximaal 48 uur vasthouden Administratieve detentie of administratieve aanhouding is het arresteren en vasthouden van personen door de staat zonder proces, meestal uit veiligheidsoverwegingen of incasso-overwegingen. Volgens Amnesty International is administratieve detentie de gevangenhouding zonder tussenkomst van een rechter, op grond van een beschikking door de politie of een overheidsinstelling Een bestuurlijke foullering mag maximaal één uur bedragen, een gerechtelijke fouillering maximaal zes uur. * De vrijheidsberoving op grond van het aanhoudingsbevel: Dit betreft de aanhouding van een verdachte door een onderzoeksrechter met het oog op een langere vrijheidsberoving noodzakelijk voor het voeren van het strafonderzoek

Bestuurlijke ophouding Artikel 154a Gemeentewet 1. De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen om door de burgemeester aangewezen groepen van personen, op een door de burgemeester aangegeven plaats tijdelijk te doen ophouden bestuurlijke aanhouding strafprocesrecht: vrijheidsbeneming door de politie in het kader van haar opdracht om de openbare orde te handhaven.. Bestuurlijke aanhouding van een persoon: wanneer en waarom? Details Gepubliceerd: 13 november 2020 Als iemand de openbare orde verstoort, deelneemt aan een manifestatie die uit de hand loopt of op het punt staat een misdrijf te plegen, kan hij bestuurlijk worden aangehouden. Maar wat is. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken

Tientallen bestuurlijke aanhoudingen bij confrontatie

aanleiding van grootschalige bestuurlijke aanhoudingen te openen. Het is de bedoeling dat in elk van de vijf fases van de arrestantenzorg nagegaan wordt in welke mate de politie de transmigranten op een correcte manier bejegent en de mensenrechten respecteert. Het betreffen volgende fases: (1) de controle (inclusie bestuurlijke aanhouding van maximum 24 uur in afwachting van een verdere beslissing van de bevoegde overheid 4. 9. Artikel 9ter, Drugwet5 voorz iet dat een persoon die , op een voor het publiek toegankelijke plaats, kennelijk onder invloed is van verdovende of psychotrope middelen, onder bepaalde modaliteiten , bestuurlijk kan worden aangehoude De Wet op het Politieambt houdt voortaan rekening de bestuurlijke aanhoudingstermijnen uit andere nationale en internationale wetgeving

Het ging om 112 bestuurlijke aanhoudingen en 4 gerechtelijke aanhoudingen. Bij 30 aanhoudingen ging het om minderjarigen. Vijf politieagenten raakten gewond en de relschoppers brachten veel schade. Volgens de politie Westkust was een onder hen evenwel zwaar onder invloed van alcohol en drong een bestuurlijke aanhouding zich op. Hij mocht ontnuchteren in de politiecel Art. 33 WPADe agent van bestuurlijke politie die een bestuurlijke aanhouding verricht, verwittigt hiervan zo spoedig mogelijk de officier van bestuurlijke politie onder wiens gezag hij ressorteert. De officier van bestuurlijke politie die een bestuurlijke aanhouding verricht of handhaaft, doet die aanhouding registreren en brengt hiervan zo spoedig mogelijk de burgemeester van de betrokken. We hebben geen vertalingen voor bestuurlijke aanhouding in Nederlands > Spaans probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Wellicht vind je het woord op één van deze websites

 1. Rijksuniversiteit Groningen founded in 1614 - top 100 university. Sluiten. Menu en zoeken; Contact; My University; Student Porta
 2. Online vertaalwoordenboek. FR:bestuurlijke aanhouding. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004
 3. => Een bestuurlijke aanhouding in een café kan dus wel. Een familiefeest in een zaaltje is wel privé want daar is een voorwaarde waaraan niet iedereen gemakkelijk kan voldoen: je moet familie zijn. Dit bericht bevat mijn persoonlijke mening opgesteld in persoonlijke naam en geldt niet als officieel standpunt van de Belgische politie
 4. 43 bestuurlijke aanhouding bij gecoördineerde actie tegen transmigranten. Vr 13.09.2019 - 13:06. In de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 september hielden we samen met de Federale Politie van Antwerpen, de PZ Minos en PZ Regio Turnhout opnieuw een controleactie rond 'transmigratie'
 5. istratieve aanhouding / bestuurlijke aanhouding Een ad
 6. 43 bestuurlijke aanhouding bij gecoördineerde actie tegen transmigranten Vr 13.09.2019 - 13:06 In de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 september hielden we samen met de Federale Politie van Antwerpen, de PZ Minos en PZ Regio Turnhout opnieuw een controleactie rond 'transmigratie'. Er werden in totaal 43 mensen bestuurlijk aangehouden
 7. In het kader van intra familiaal geweld is het voorzien dat er een bestuurlijke aanhouding in de woning kan uitgevoerd worden. Ik dacht dat dit terug te vinden is in een COL, maar kan niet direct zeggen welke. BloodNight Berichten: 584. 18 jun 2017 09:22 . Het is zelf in meerdere gevallen mogelijk

Beschadigen cel tijdens bestuurlijke aanhouding. 18 apr 2020 02:55 . Goeiedag, Onlangs tijden de corona maatregelen kwam ik met een vriend van de nachtwinkel in beschonken toestand. De officier van bestuurlijke politie die een bestuurlijke aanhouding verricht of handhaaft, doet die aanhouding registreren en brengt hiervan zo spoedig mogelijk de burgemeester van de betrokken gemeente of, in voorkomend geval, de speciaal bevoegde bestuurlijke politieoverheid op de hoogte.De agent van bestuurlijke politie die een bestuurlijke aanhouding verricht, verwittigt hiervan zo spoedig mogelijk de officier van bestuurlijke politie onder wiens gezag hij ressorteert.Art 33 WPA- Agent. Mensenrechtenliga niet akkoord met bestuurlijke aanhouding bij lockdownfeestjes. Kati Verstrepen Liga voor mensenrechten Lockdown lockdownfeestjes Mensenrechten. Embed deze video. Nu worden ze ook bestuurlijk aangehouden. En daarvoor zijn de regels veel strenger, zegt de voorzitter van de Mensenrechtenliga,.

Acht minderjarigen bestuurlijk aangehouden bij controles

Aanhouding - Wikipedi

55.000 euro, grondstoffen voor drugs en versnijdingsmiddelen, nepmerkkleding, valse identiteitspapieren. Een kleine opsomming van wat er is gevonden in de 13 panden die dinsdag 26 januari zijn doorzocht. De woningen in Rotterdam, Barendrecht en Den Haag kwamen naar voren in een onderzoek door politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en gemeente Rotterdam naar vastgoedcriminaliteit; het. Amsterdam - De politie Amsterdam heeft in de nacht van zaterdag 31 oktober op zondag 1 november 2020 drie illegale feesten beëindigd. Daarbij zijn tientallen boetes uitgedeeld aan aanwezigen, is geluidsapparatuur in beslag genomen, zijn meerdere aanhoudingen verricht en worden bestuurlijke rapportages opgemaakt tegen de eigenaar of organisatoren De administratieve aanhouding verlengen van 24 naar 48 uur voor alle misdrijven, met de optie om tot 72 uur te gaan bij terrorisme. Enkel bij terrorisme, benadrukte Justitieminister Koen Geens (CD&V) .Er is geen afwijking mogelijk Daarbij werden acht bestuurlijke aanhoudingen verricht, allemaal bij minderjarigen. Drie van hen hadden verboden wapens bij zich: een mes en twee koperen staven. Er werd ook een kleine hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen. De jongeren zijn naar het politiebureau gebracht, waar een proces-verbaal werd opgesteld

de uitvoering van de bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 opgedragen taken, waaronder begrepen de bediening van de daartoe door Onze Minister voor Immigratie en Asiel aangewezen doorlaatposten en het, voor zover in dat verband noodzakelijk, uitvoeren van de politietaak op en nabij deze doorlaatposten, alsmede het verlenen van medewerking bij de aanhouding of voorgeleiding van een. Bestuurlijke ophouding. Het oprekken van de wet is zwaar gekritiseerd. Dit probleem lost men niet op door er een ander etiket, zoals bestuurlijke aanhouding'', op te plakken Controle en opsporing. De werkzaamheden van de handhaver openbare ruimte zijn divers. Het gaat o.a. om controle op het aanbieden van (grof) huishoudelijk afval, illegale dumpingen, (brom)fietswrakken, foutparkeren, (loslopende) honden, graffiti/wildplakken, overlast jeugd, winkeluitstallingen en toezicht in wijken en parken Aanhouding als element van de ordehandhaving. Het overbrengen van arrestanten en gevangenen. Het handhaven van de orde en veiligheid in de gevangenissen in geval van oproer of onlusten

Opgepakt? Ken je rechten en plichten - Federale politi Categorie: bestuurlijke aanhouding - Amo Institute of Sciences research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Belgisch recht, Inhoud: ruim 4.000 definities, Type: Belgian law dictionary,Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social. Door de invoering van de Wet OM-afdoening is een regeling in het Wetboek van Strafvordering opgenomen die het mogelijk maakt dat de officier van justitie misdrijven waarop niet meer dan zes jaar gevangenisstraf staat en alle overtredingen door het uitvaardigen van een strafbeschikking zelf bestraft (artikel 257a Sv).De wetgever heeft met deze regeling een lichte - niet-rechterlijke. Gedurende uw aanhouding, blijft kalm, ga niet nodeloos op zoek naar conflict, maar sta erop dat uw rechten worden gerespecteerd UW RECHTEN Recht op informatie van de juridische en feitelijke redenen van uw aanhouding; van de maximale duur ervan (12/24u); van wat er zal gebeuren; uw rechten m.b.t. de aanhouding; van de mogelijkheid om geweld te gebruiken als u weerstand biedt

Loi - We

 1. de bestuurlijke en gerechtelijke bevoegdheden betreden van plaatsen het doorzoeken van plaatsen begrip ratio legis art. 26 wpa: politie kan onder bepaald
 2. Bestuurlijke aanhoudingen Corona Liga mensenrechten lockdownfeestjes Politie-optreden. embed. Embed deze video. Dimensies: De Mensenrechtenliga waarschuwt voor het strenger optreden van de politie tijdens de coronacrisis. De lockdownfeestjes.
 3. Eén bestuurlijke aanhouding op Extrema Outdoor. 08/06/2019 om 12:31 door cn. Delen. Tweet. Mail. Houthalen-Helchteren
 4. In de afwikkeling van de NSV-betoging in Antwerpen, gericht tegen de Parti Socialiste en voor Vlaamse onafhankelijkheid, is het donderdagavond op de Stadswaag tot incidenten gekomen. Een aantal heethoofden had zich volgens de lokale politie afgescheurd van de grote groep van een paar honderd studenten. Ze hadden het op café Markies de Sade gemunt en brachten vernielingen aan
 5. Gisterennacht ben ik als toeschouwer, bij een gebeuren waar ik niet bij betrokken was, gearresteerd (bestuurlijke aanhouding) omdat ik aan het filmen was. Ik was Volledig coöperatief en geen enkel moment heb ik me verzet. ik luisterde dan ook naar de instructies van de agenten
 6. Een titel die nodig is om belangrijke beslissingen te kunnen nemen - denk aan de inzet van bewakingscamera's, het uitvoeren van veiligheidsfouilles en het laten handhaven van een bestuurlijke aanhouding. Al zijn er uiteraard wel voorwaarden verbonden aan de procedure
 7. Vuurwapens, drugs en duizenden euro's aan cash in beslag genomen na aanhouding man (29) uit Sprundel. BREDA/SPRUNDEL - Een 29-jarige man uit Sprundel is woensdagmiddag opgepakt omdat hij rondreed.
Burgemeester houdt grote kuis aan het station | N-VA Aalst

Een 21-jarige Diksmuideling heeft maandag in de loop van de namiddag moeilijkheden veroorzaakt in de Stationsstraat in Diksmuide, ter hoogte van het gemeentelijk Lokaal Opvang Initiatief voor. Twaalf bestuurlijke aanhoudingen na rechtse mars voor veiligheid in Zeebrugge 24/02/19 om 22:35 Bijgewerkt om 22:36 Bron : Belg Bestuurlijke ophouding is willekeurige aanhouding. In de raadsvergadering van 6 maart j.l. werd de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) aan de orde gesteld. De APV is een optelsom van geboden, verboden en beperkingen voor burgers van Nieuwegein, om te voorkomen dat er ordeverstoringen plaatsvinden, overlast wordt veroorzaakt, het milieu schade wordt toegebracht etc H03.1 - Bestuurlijke strafbeschikking milieu (H03 - Bestuurlijke strafbeschikking milieu) H07 - Bestuurlijke strafbeschikking niet zijnde milieu (H07 - Bestuurlijke stafbeschikking, niet zijnde milieu De taakstelling van de politie is dubbel De taakstelling van de politie is dubbel: politiemensen hebben zowel bestuurlijke als gerechtelijke taken. Deze worden omschreven door de Wet Politieambt (1992), die grondig werd aangepakt door de Wet Geïntegreerde Politiedienst. De bestuurlijke taken van de politie worden daden van bestuurlijke politie genoemd, de gerechtelijke taken zijn daden van.

17 mei Politie valt Barby&#39;s bar/woning binnen - District843 actievoerders opgepakt na betoging foorkramers

Video: Hoelang mag de politie mij vasthouden? WAT WA

Administratieve detentie - Wikipedi

 1. derjarig
 2. Bestuurlijke aanhoudingen. Vier personen werden bestuurlijk aangehouden. Er werd brand gesticht in een winkelkar en verschillende vuilnisbakken werden tot ontploffing gebracht. Bij 1 persoon werd vuurwerk aangetroffen en bij twee andere personen een gebruikershoeveelheid drugs
 3. istrative en tant que telle pourrait tomber dans le champ d'application de la jurisprudence Salduz
 4. gen: Problematieken kerkasiel, kraakpanden, bedrijfsbezetting, bomalarm,... Methodologie(ën) Doceren Thematische groepsdiscussie
 5. De politie heeft een onderzoek ingesteld en sluit niet uit dat er meer aanhoudingen zullen volgen. De gemeente Maastricht zal in kennis worden gesteld over de vondst. Volgens de politie zijn bestuurlijke maatregelen niet uitgesloten
43 actievoerders opgepakt na betoging foorkramers - De

Aanhouding en voorlopige hechtenis - Peterfreund & Associate

bestuurlijke aanhouding zal uitmaken, in zulke toestand verkeert dat hij een gevaar betekent voor zichzelf of voor anderen. b) nagaan of de fysische en mentale toestand van de op te sluiten persoon geen onverantwoorde risico's met zich zullen meebrengen Bij de rellen die woensdagnamiddag en -avond waren uitgebroken na de manifestatie voor de overleden Ibrahima Barrie, zijn 116 mensen opgepakt. Het gaat om. Het gaat om 112 bestuurlijke aanhoudingen, waarbij 30 minderjarigen, en 4 gerechtelijke aanhoudingen. Een taskforce is opgericht met de bedoelding om nog meer relschoppers te identificeren. Op vlak van materiële schade gaat het om negen politievoertuigen,. Bij de rellen die woensdagnamiddag en -avond zijn uitgebroken na de manifestatie voor de overleden Ibrahima, zijn 116 mensen opgepakt. Het gaat om 112 bestuurlijke aanhoudingen, waarbij 30 minderjarigen, en 4 gerechtelijke aanhoudingen. De Brusselse politie en het parket zullen een taskforce. Een gerechtelijke aanhouding is een vrijheidsontneming in het kader van een gerechtelijk onderzoek, op basis van een voorafgaandelijke beslissing van het openbaar ministerie of de politie

Bestuurlijke ophouding Nederlands Genootschap van

 1. derjarigen. Vijf politieagenten raakten gewond en de relschoppers brachten veel schade toe in de stad. Voor die brandstichting zijn drie mensen gerechtelijk aangehouden,.
 2. Tijdens de derde avond en nacht rond de â avondklok-rellenâ is het relatief rustig gebleven in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Op het eind van de avond stond de teller op zes aanhoudingen
 3. Den Haag - De recherche heeft in een onderzoek naar opruiing donderdag 28 januari een zevende verdachte, een 15-jarige jongen uit Gouda aangehouden. Afgelopen dinsdag 26 januari werden al zes medeverdachten, in de leeftijd van 14 tot 19 jaar aangehouden voor hetzelfde vergrijp. De jongeren deelden digitaal opruiende uitlatingen en riepen op om te gaan [
 4. aliteitsstatistieken,.
 5. der gelukkig, omda

bestuurlijke aanhouding betekenis en definiti

Geen vredige kerst: interventiekorps komt lokale politie versterken. Drie arrestaties na brandstichting in wassalon, zeven bestuurlijke aanhoudinge De bestuurlijke of administratieve aanhouding . 29: Andere aanhoudingen . 35: Controle op misbruiken rond de aanhouding . 61: Materiële rechten van opgesloten personen . 67.

Bestuurlijke aanhouding van een persoon: wanneer en waarom

Bestuurlijke aanhouding - Recht op vervoer na vrijlating : Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. Vraag zonder antwoord. Bul. 1-50 p. 2494: Antwoord. Bul. 1-51 p. 2576-2577: Bestuurlijke aanhouding - Rechten van de mens - Resolutie van het Europees Parlement. (Belga) Er zijn zondagavond dertien mensen bestuurlijk aangehouden tijdens nieuwe opstootjes in de omgeving van de Brederodestraat in Antwerpen. Dat meldt de lokale politie. Drie personen, onder.

Politie Brugge zet honderden agenten in voor risicomatch

De politie Amsterdam heeft in de nacht van zaterdag 31 oktober op zondag 1 november 2020 drie illegale feesten beëindigd. Daarbij zijn tientallen boetes uitgedeeld aan aanwezigen, is geluidsapparatuur in beslag genomen, zijn meerdere aanhoudingen verricht en worden bestuurlijke rapportages opgemaakt tegen de eigenaar of organisatoren Boetes en aanhoudingen bij illegaal feest. De politie heeft verschillende groepen feestgangers ingesloten en staande gehouden op het nabijgelegen bedrijventerrein. Hierbij zijn tegen de 100 bekeuringen uitgedeeld. Ook zijn gegevens van aanwezigen genoteerd die nog een bekeuring ontvangen en is de aanwezige geluidsapparatuur in beslag genomen Dit houdt in dat bij een volgende constatering een bestuurlijke boete kan worden opgelegd van 2500,- euro. Vorig bericht Aanhouding wegens bezit verdovende middelen Middellaan. Volgend bericht 'Leer Dongen Kennen' bij meer dan 60 Dongense ondernemers Een illegaal feest onder een viaduct aan de Rotterdamseweg in Delft is in de nacht van zaterdag op zondag door de politie beëindigd. 'Agenten deelden tegen de honderd boetes uit en hielden zeven mensen aan. Ook maakt de politie een rapportage voor de gemeente tegen de organisator van het illegale feest. Dit kan leiden tot bestuurlijke maatregelen', aldus de politie

Bestuurlijke aanhouding - definitie - Encycl

Vijf aanhoudingen bij grote actie tegen vastgoedcriminaliteit, woning in Barendrecht doorzocht Woensdag 27 januari 2021 (2 min, 8 sec) - In twee gevallen wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt. Daarnaast heeft de actie nieuwe informatie opgeleverd die relevant is voor vervolgonderzoek. Bron: Politie Het gaat om de derde aanhouding in het onderzoek naar de overval. De eigenaar werd een schedelbreuk en een gebroken knieschijf geslagen. De overval op klaarlichte dag had grote impact op Katwijk aan Zee. Twee overvallers kwamen de winkel binnen en bedreigde het personeel met een vuurwapen. De eigenaar verdedigde zich en raakte zwaargewond Deze nacht zijn in Aalst 15 bestuurlijke aanhoudingen verricht. Op de sociale media laat de Aalsterse burgemeester weten dat wie niet horen wil moet voelen. Dat aloude Vlaams gezegde werd vannacht toegepast door onze politiediensten, toen ze een illegaal lockdownfeestje stillegden in de Binnenstra Direct aanhouding bij overlastgevende woning in Randwijck. Door • Amstelveenz • woensdag 22 januari 2020 om 16:36. Amstelveen - Kort nadat de burgemeester van Amstelveen bestuurlijke maatregelen heeft genomen bij een overlastgevende woning aan de Koen van Oosterwijklaan in Randwijck, is direct al een aanhouding verricht

Vijf gewonden en één aanhouding bij rellen VV Katwijk

Aantal bestuurlijke aanhoudingen: 33: 22: De aanhoudingen vinden plaats naar aanleiding van overtredingen vastgesteld op de trein (in het kader van een gemengde patrouille). Deze algemene daling in 2013 wordt voornamelijk verklaard door de versterking van het immigratiebeleid van het Verenigd Koninkrijk Eenentwintig bestuurlijke aanhoudingen bij actie tegen transmigratie in Wommelgem. Agenten speuren met een hond naar transmigranten op een snelwegparking (archiefbeeld). Foto: Fred Debrock. Wommelgem - De federale politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag 21 mensen bestuurlijk aangehouden tijdens een controleactie naar transmigratie in.

Politie voorkomt nieuwe rellen in Brussel: 23 preventieve aanhoudingen arrestaties aan de Naamsepoort Beeld Marc Baert. De duur van die bestuurlijke aanhoudingen verschilt van geval tot geval Eenentwintig bestuurlijke aanhoudingen bij actie tegen transmigratie in Wommelgem. De federale politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag 21 mensen bestuurlijk aangehouden tijdens een controleactie naar transmigratie in Wommelgem. Het gaat om vier personen uit Soedan,. Aantal bestuurlijke aanhoudingen 33 De aanhoudingen vinden plaats naar aanleiding van overtredingen vastgesteld op de trein (in het kader van een gemengde patrouille)

De Wet op het Politieambt houdt voortaan rekening de bestuurlijke aanhoudingstermijnen uit andere nationale en internationale wetgeving. De wet stelt nu uitdrukkelijk dat de bestuurlijke aanhouding nooit langer mag duren dan de tijd vereist door de omstandigheden die haar rechtvaardigen en in geen geval langer dan 12 uur, 'behalve wanneer een andere termijn van vrijheidsbeneming voorzien is. 400 kilo zwaar vuurwerk gevonden in Limburg, 13 aanhoudingen. In vijf gevallen was de situatie in een woning zo gevaarlijk dat de gemeente een bestuurlijke maatregel oplegde Tientallen bestuurlijke aanhoudingen bij confrontatie tussen aanhangers Club Brugge en Antwerp De Antwerpse politie en hun collega's van de zone Minos hebben een grote interventie gehouden aan de grote rotonde in Wommelgem, waar een massale vechtpartij heeft plaatsgevonden tussen aanhangers van Antwerp en Brugge

Bij de aanhoudingen kunnen eventueel geweldsmiddelen worden gebruikt. Voor een aantal zaken kan het vergelijkbaar zijn met de BOA en de AOA in Nederland. Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) is in Nederland een beëdigd functionaris die is bevoegd tot de opsporing van bepaalde, meestal een beperkt aantal of een specifieke groep, strafbare feiten Heffing op het vervoer van personen met een politievoertuig wegens bestuurlijke aanhouding}, volume = {41}, year = {2003}, } Subject Law and Political Science Year 2003 Publication type Journal Article (Original Article) Publication status published Journal title NIEUW JURIDISCH. Het Vast Comité P besliste - na de media-aandacht rond het optreden van de politie ten aanzien van transmigranten in het MAXIMILIAANPARK te BRUSSEL in de zomer van 2017 - op zijn plenaire vergadering van 31 augustus 2017 het toezichtsonderzoek De controle en opsluiting van transmigranten door de politie naar aanleiding van grootschalige bestuurlijke aanhoudingen te openen met als. Zestien bestuurlijke aanhoudingen na actie op militaire basis van Kleine-Brogel Aan de militaire luchtmachtbasis in Kleine-Brogel (Peer) zijn vanochtend zestien actievoerders bestuurlijk aangehouden Kort voor afloop van de Mars voor de Veiligheid door Zeebrugge-Dorp zijn zondagnamiddag 12 betogers bestuurlijk aangehouden door de politie. Ze zonderden zich af van de betoging en probeerden de Sint-Donaaskerk binnen te dringen. In totaal namen zo'n 400 mensen deel aan de mars, die verder zonder grote incidenten verliep. Ook Dries Van Langenhove sprak de menigte toe Politie-optreden Bijna 100 boetes en 7 aanhoudingen na illegaal feest in Delft De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag zeven aanhoudingen verricht en bijna honderd jongeren een.

 • Mtv live usa.
 • Reumatoïde artritis en voeding.
 • GPU meaning.
 • Volvo 240 wiki.
 • Verbeterde oude paapsteen K105.
 • JoJo bizar Adventure.
 • Syndroom met afwijkende oren.
 • Nokia 2.3 MediaMarkt.
 • Apps verbergen iPhone.
 • Aantal geboortes België 2019.
 • Olenna Tyrell.
 • Beplanting tegen muur.
 • Restaurants in de buurt van Ridderkerk.
 • Transversaal synoniem.
 • Natural history Museum Brussel.
 • Zeerot.
 • Elektrische tacker Karwei.
 • College Style Jurken.
 • Kindermeubel winkel.
 • CD kenteken België.
 • Wortel pastinaak soep.
 • Container keet.
 • O sole mio lyrics vertaling.
 • Kingspan Therma TW50.
 • Varkenshaas rood of doorbakken.
 • Fluomizin kopen.
 • Jay Z 90s Hits.
 • Zodiac Cadet 350 Alu.
 • Norton Security inloggen.
 • Weber Q1400.
 • INP profiel.
 • Illager minecraft wiki.
 • Stigmata movie.
 • Waar komen meelmotten vandaan.
 • Mazda 6 facelift.
 • Growtopia password verify.
 • Hoefnagels Geleen gesloten.
 • Boom.
 • Hout lichter maken met soda.
 • Barcelona vs Real Madrid 2010.
 • Kastanje stekken.