Home

Stafdienst P&O FOD Financiën

Stafdienst Personeel en Organisatie - Federale

Tel: 02 233 41 11 E-mail : pno@werk.belgie.be Directrice a.i. : Christine Préhat Algemene opdracht: het ter beschikking stellen van bekwaam en betrokken personeel dat de taken van de FOD kan invullen en realiseren Directie van de HRM-strategie en -ondersteuning Verantwoordelijke: Nathalie Lowett Stafdienst P&O - FOD Financiën Op weg naar een nieuwe organisatie Strategie Coaching Human aspect Leadership Innovatie Partnership met vakbonden Voorbeeldrol: walk the talk Support op alle vlakken (juridisch, ICT,) Strategische doelstellingen FOD What have we learned Arnaud Vajda, Directeur Stafdienst P&O du Fod Financiën Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, De vier representatieve vakbondsorganisaties zijn in kennis gesteld van de hervatting van de werkzaamheden door het personeel van Fedorest op maandag 18 mei. Dit. Als je stafdienst P&O/personeelsdienst niet voldoende informatie heeft om je te antwoorden, kunnen zij zelf de experten in regelgeving van de FOD Beleid en Ondersteuning raadplegen. Het zijn ook deze experten die antwoorden op de vragen verstuurd naar de bevoegde minister of staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en via de mailbox info@bosa.fgov.be

Stafdienst P&O - FOD Financiën by Christophe Vanderschuere

De stafdiensten noemen we horizontale diensten. Zij bepalen het beleid in hun specifieke domeinen en ondersteunen de andere diensten en directies met alles wat binnen hun bevoegdheden valt (logistiek, personeel, budgettaire en juridische ondersteuning, informatica, communicatie, enz.) FOD FINANCIËN. Stafdienst B&B. Boekhouding P&O - NG B22. Koning Albert II - laan 33 postbus 787. 1030 Brussel (BTW nr.: 308357159 enkel intracommunautair) Voor de instelling(en) die tot Fedorest ho(o)r(en)(t)(zie lijst bijlage 2): FOD FINANCIËN. FEDOREST accounting Pagina laatst gewijzigd op 24 april 2018. Nieuws. 5 februari 202 FOD Financiën. Close. Door de coronacrisis, Stafdienst Personeel en Organisatie (P&O) Stafdienst Begroting en Beheerscontrole (B&B) Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) Diensten van de Voorzitter (DVV) 268 Autonome Diensten (AD) 167. Medewerkers die telewerke De stafdienst P&O belooft beterschap en beschouwt dit als een nieuwe werf waaraan gewerkt zal worden. P&O probeert het budget voor de teambuilding van 2021 te verdubbelen maar Inspectie van Financiën Er is binnen de FOD Financiën geen dienst met meer dan één zieke

Het Hoofd Dienstencentrum P&O functioneert onder de rechtstreekse aansturing van de directeur van de stafdienst P&O. Het Hoofd Dienstencentrum P&O heeft de leiding over een dertigtal personeelsleden van niveau A. Jobcontext Interne relaties binnen de FOD Financiën Koen Ganseman Selectieverantwoordelijke - Team Werving & Loopbaan - Stafdienst P&O at FOD Financiën - SPF Finances Brussels Area, Belgium 31 connection De FOD Financiën heeft in 2015 ongeveer 1.400 nieuwe collega's aangeworven (onder andere landmeters, aardrijkskundigen, informatici, laboranten, koks, drukkers, juristen). De FOD Financiën werft jaarlijks tussen 600 en 700 medewerkers aan, maar 2015 was door de wervingsstop van september 2014 tot april 2015 een bijzonder jaar Stafdienst P&O van de FOD Financiën May 2005 - Present 15 years 9 months. Brussels Area, Belgium • De meest complexe benoemingsdossiers analyseren, de werkwijze bepalen en ze zo doeltreffend en correct mogelijk af te handelen (benoemingen B, C en D, verambtelijking van de bedienden van de hypotheekkantoren, dossiers inzake de vrijwillige.

De FOD Financiën is de Federale Overheidsdienst van Belgi Geschiedenis. De FOD Financiën zag het levenslicht als het ministerie van Financiën bij de oprichting van België in 1830 als een van de vijf oorspronkelijke ministeries. Dit ministerie was (P&O) Autonome Diensten Ruling (Dienst Voorafgaande beslissingen in. De stafdienst P&O is de motor van het HR-beleid en de organisatieontwikkeling van de FOD Justitie. De stafdienst biedt een algemeen kader, strategische visies en methodologische expertise aan om te beantwoorden aan de noden van de organisatie, de entiteiten, de leidinggevenden en de medewerkers en wil hen responsabiliseren binnen de volgende domeinen De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole (B&B) heeft zich in 2015 vooral geconcentreerd op de digitalisering van facturen en op besparingen binnen de FOD Financiën. Zo heeft B&B in 2015 het elektronische betalingsproces nog geoptimaliseerd A. Budget en Boekhouding Naam van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de budgettaire en boekhoudkundige huishouding (inclusief het ontvangstenbeleid) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Interne bedrijfsvoering (boekhouding, budgetbeheer, leveranciersbeheer (onder andere in het kader va CODES AANREKENINGEN 2019 . FOD Financiën . Bijgewerkt . 01-01-2019 FOD BOSA - PERSOPOINT . WTC III - Simon Bolivarlaan 30. 10. 0. 0 BRUSSEL www.persopoint.b

Contact Fedwe

Federale Overheidsdiensten (FOD) en Programmatorische federale Overheidsdiensten (POD) Stafdienst Personneel & Organisatie . Auditeur-generaal van financiën, belast met de leiding van de P en O diensten Melden. Auditeurs-generaal van Financiën Melden Na de publicatie van de archiefselectielijst van de Stafdienst P&O kon de archiefploeg Brussel in januari 2014 aan de slag met de personeelsarchieven van de FOD Financiën. Mede dankzij de goede samenwerking met de Stafdienst zijn de resultaten ronduit indrukwekkend Vanuit een positief mensbeeld wil de stafdienst Personeel & Organisatie een persoonlijke dienstverlening garanderen aan de personeelsleden, aan het lijnmanagement en aan de FOD in zijn geheel, rekening houdende met de noden van het personeel en deze van de organisatie. Daarom zorgt de stafdienst P&O voor dat ze

Video: Directiecomité FOD Financiën

Virtual Round Table - Governments Leading Through Change

BUSINESS PARTNER P&O (m/v) voor FOD Financiën - FOD

Beleid van de FOD Financiën inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Informatieveiligheid - algemene beleidsverklaring Bescherming van persoonsgegevens - Ons cookiebelei FOD Financiën Organigram Voorzitter Stafdiensten Diensten van de Voorzitter Autonome diensten B&B Begroting en Beheerscontrole AABEO Beleidsexpertise en-ondersteuning P&O Personeel en Organisatie ICT Informatie- en Communicatietechnologie AABBI Bijzondere Belastinginspectie AAII Inning en Invordering AAD& 8 vlaanderen oost-vlaanderen gent 9000ie27 sint-lievenaan 27-33e -dlv 9042zet70 mai zetterlingstraat 70 d&a 9050crom6 g. crommenlaan 6 gon - gen fra fra sci - csr p&o p&o - opl p&o - reg p&o - wel -dlv geraardsbergen 9500abdi8 abdijstraat 8 pat herzele 9550stat6 stationsstraat 6 d&a lokeren 9160kaai20 grote kaai 20 oudenaarde 9700marl4 marlboroughlaan 4 d&a ek - bu pat - hyp -dlv sint-niklaas. FOD Financiën • De grootste FOD met meer dan 23.000 personeelsleden. Stafdiensten Thesaurie P&O B&B ICT Logistiek Organogram: de grote lijnen... De FOD Financiën als organisatie Johan Van Overtveldt . De FOD Financiën in cijfers Aantal medewerkers per entitei Beleid van de FOD Financiën inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; De Academie van de Stafdienst P&O van de FOD Financiën; Personeel en organisatie; Opleidingen en kennisdeling. Wat kunnen wij voor u doen

FOD Financiën

 1. De stafdienst P&O schat in dat er vanaf september 2015 terug kan worden geworven en bevorderd. Zal dus nog een zomer wachten worden dus. 28 mei 2015, 22:22. In De Standaard van 15 mei 2015 stond dat de FOD Financiën binnenkort 800 mensen zou aanwerven nu de wervingsstop bij de federale overheid afgelopen is
 2. De voorzitter van de FOD. Regis Massant, voorzitter a.i. van het Directiecomité. De foto in hoge resolutie downloaden (JPG, 149.35 KB) Organigram van de FOD Economie (PDF, 31.63 KB) De directeur-generaal van de Algemene Directie Energi
 3. g Programma's. Mijlpaal aan het einde van programma Ti
Corporate verslag | Jaarverslag 2015 - FOD Financiën

• Vier stafdiensten zorgen voor de nodige omkadering van de ganse organisatie: P&O, Logistiek, B&B en ICT. Het koninklijk besluit van 3 december 2009 bekrachtigt de invoering van een aangepaste organisatiestructuur voor de FOD Financiën. Dat nieuwe organigram bouwt verder op de fi losofi e van de Coperfi nhervorming. Maar he Bestuursplan FOD Financiën 2017 Inhoud 1 INLEIDING INDICATOREN ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Inleiding Bijdrage tot de bestuursovereenkomst en prioriteite De Stafdienst ICT verzekert ondersteuning voor alle diensten van de FOD Financiën op vlak van infrastructuur, software en specifieke toepassingen. In samenwerking met de administraties kijken we welke nieuwe diensten nodig zijn en welke services verbeterd kunnen worden

Stafdiensten Federale Overheidsdienst Justiti

De Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de FOD Financiën is enerzijds een gloednieuwe organisatie, maar oefent anderzijds een belangrijk takenpakket uit met een lange traditie en rijke geschiedenis. Het ligt bijgevolg voor de hand dat de er bewaarde archieve OpdrachtenDe Stafdienst Personeel en Organisatie. Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone Ik heb vernomen dat de directeur van de stafdienst voor Personeel en Organisatie (P&O) van de FOD Financiën onlangs de medewerking heeft gevraagd van de ambtenaren van de Centra voor beroepsopleiding (CBO) voor de voorbereiding van de zes gecertificeerde opleidingen voor de ambtenaren van niveau A die door de FOD Financiën zijn uitgewerkt, evenals aan het geven van de cursussen die daarmee.

Heeft u hulp nodig bij uw dossier? Hier vindt u een antwoord op de meeste vragen, ingedeeld per onderwerp. U kan ook de klantendienst contacteren De institutionele BMS moeten zich, alvorens hun werkzaamheden aan te vatten, laten inschrijven bij de FOD Financiën op de lijst van institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen. Deze verplichting geldt ook voor de compartimenten die de instelling voor belegging inricht Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be sitemap; Contact; Verslagen in pdf; Archief; Inde

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene - FOD

 1. gen N-2 Ph. JACQUIJ Fraudebestrijding N-2 Douane en Accijnzen N-2 Belastingen en Invordering N-1 J.-M. DELPORTE Opmetingen en Waarderingen N-2 P. DE CLERCQ Rechtszekerheid N-2 M.
 2. FOD Financiën. Close. Wij leren u niets nieuws dat wij een organisatie van cijfers zijn. Wij bieden dagelijks aan alle burgers en bedrijven een kwaliteitsvolle openbare dienstverlening. Wij staan voor een correcte en rechtvaardige belasting voor iedereen. Meer lezen. Hans D'Hondt Voorzitter
 3. De Stafdienst ICT van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister is op zoek naar een helpdesk medewerker (m/v) Indien u zich kandidaat wil stellen, dient u uw CV en uw motivatiebrief uiterlijk op 20 maart 2019 op te sturen naar de Stafdienst P&O
 4. Read details and apply for Dossierbeheerder Boekhouding Niveau A Fod Financien M V X job online. Dossierbeheerder Boekhouding Niveau A - Fod Financiën (m/v/x) Vacancy In Startbaanovereenkomst De Afdeling Boekhouding van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole organiseert, ondersteunt en implementeert de boekhouding van de FOD Financiën
 5. Fedwe
 6. Jaarverslag 2019 - FOD Financiën

Nieuws voor onze leden van de FOD Financiën

 1. HOOFD DIENSTENCENTRUM P&O (m/v) voor FOD Financiën - FOD
 2. Koen Ganseman - Selectieverantwoordelijke (Attaché) - Team
 3. Stafdienst Personeel en Organisatie Jaarverslag 2015
 4. diane van kerckhoven - Adviseur HRM - Stafdienst P&O van
 5. Federale Overheidsdienst Financiën - Wikipedi

Personeel en Organisatie Federale Overheidsdienst Justiti

 1. Stafdienst Begroting en Beheerscontrole - FOD Financiën
 2. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek FOD
 3. Guide des ministères - Stafdienst Personneel & Organisati
 4. De personeelsarchieven van de FOD Financiën: een nieuwe
 5. Personeel en organisatie FOD Mobilitei

Werken bij FOD Financiën - Pagina 7

 1. Anouk Cooremans - Attaché Stafdienst P&O - Werving
 2. Financiële controle FOD Financiën
 3. FOD FINANCIEN - SPF FINANCES - PDF Free Downloa
 4. Opleidingen en kennisdeling SPF Finance
 5. Werk Werken bij FOD Financiën - 9lives
 6. De voorzitter en de directeurs-generaal van de FOD
 • Best graphics card.
 • Uggs lelijk.
 • Godsdienst Indonesië.
 • What Is Eid al Fitr and HOW IS IT celebrated.
 • Bougie doormeten.
 • El Castillo pyramid.
 • SDHC.
 • Boerderij te koop Italië.
 • Geboren in Valkenswaard.
 • Ganglion pols alternatieve behandeling.
 • Weer Ardèche augustus.
 • Hannah Montana Nederlandse stemmen.
 • Kennedy Space Center discount.
 • Design voerbak hond.
 • Zeetoren Hoek van Holland geschiedenis.
 • Hades story.
 • Gratis naaipatroon portemonnee.
 • Tout FLE.
 • Volkskrant orgaandonatie.
 • Ginseng poeder kopen.
 • Argan olie wimpers.
 • Ei rog.
 • Eurosport 2 live gratis.
 • Sierlijke kaders in Word.
 • My Compassion nl.
 • ABN AMRO nieuwe pas activeren.
 • Graag synoniem.
 • The Hunger Games: Mockingjay Part 1 subtitles.
 • Complementair supplementair.
 • Be Pure home bank.
 • Noel Gallagher net worth.
 • Spiegelwoord synoniem.
 • Tom Holland The Impossible.
 • Zinken regenpijp GAMMA.
 • Chef Table.
 • Vouwgordijn scheef.
 • AngularJS component.
 • Railway tv.
 • Soorten hondengeblaf.
 • Suzuki motorcycles.
 • Betekenis Habiba.