Home

Boxplot frequentietabel

Hoe maak je een Boxplot bij een Frequentietabel? John Conway: Surreal Numbers - How playing games led to more numbers than anybody ever thought of - Duration: 1:15:45. itsallaboutmath Recommended. Ga nu naar http://www.WiskundeAcademie.nl voor nog meer online gratis video uitleg over alle onderwerpen van wiskunde op de middelbare school!Volg ons op twi.. Boxplot Besluit Extra Hoe maak je een frequentietabel in Excel? Om een frequentietabel te maken in Excel, heb je een aantal gegevens nodig. 1. Typ een in een cel in vetjes de titel 'Frequentietabel'. 2. Zet in de cellen daaronder links wat je berekent en rechts je berekening (het resultaat). Je.

MAVO3 H4_4 van Frequentietabel naar Boxplot - YouTub

Wat is een boxplot? De mediaan en de kwartielen verdelen een rij getallen in vier even grote groepen. Deze gegevens kunnen in beeld gebracht worden met een boxplot. Voorbeeld Van een serie waarnemingen is Q 1 = 18, Q 3 = 37 en de mediaan is 29. De kleinste waarneming is 2 en de grooste waarneming is 48. De box plot maak je op de volgende manier gegevens uit een frequentietabel vertalen naar een boxplot. Start met het bekijken van het filmpje met theoretische uitleg. Vervolgens maak je de verwerkingsvragen 1 t/m 6 om te controleren of je de theorie begrepen hebt. Wanneer je deze vragen goed hebt beantwoord, ga je de toepassingsopdracht maken BOXPLOT: Een boxplot heette vroeger ook een snorredoos. Het is een plaatje om ruwweg de verdeling in een frequentietabel aan te geven. Het recept om er eentje te maken is als volgt: stap 1. Zet de gemeten gegevens op volgorde van klein naar groot, en bereken de mediaan (med boxplot. Cumumatieve-frequentiepolygoon. Bij een somfrequentiepolygoon gebruik je de cumulatieve frequenties. Je zet ze daarbij boven de rechterklassengrens uit. Voorbeeld 1. Gegeven is een tabel met cijfers en bijbehorende frequenties: We willen een cumulatieve frequentiepolygoon tekenen met relatieve frequenties

Beschrijvende statistiek - de boxplot - WiskundeAcademie

boxplot tekenen besluit vormen frequentietabel opstellen. Wanneer je erg veel gegevens hebt, gaan we werken met een klassentabel. Op die manier gaan we de gegevens visueel zichtbaarder kunnen maken. We verdelen onze gegevens in deelintervallen ook wel klassen genoemd. De. Nu je een frequentietabel hebt ingevoerd, kun je allerlei diagrammen maken met behulp van STAT PLOT. over de middens van de bovenkanten van een staafdiagram, of kun je minimum, maximum, mediaan, kwartielen aflezen in een boxplot. Breng achtereenvolgens met de gegevens hierboven in beeld: een staafdiagram, een lijndiagram, een boxplot Een boxplot is een grafische voorstelling waarmee je snel een overzicht van de verdeling van een verzameling gegevens kunt krijgen. Met boxplots kun je makkelijk verschillende verdelingen vergelijken. Hieronder staat een voorbeeld. In een boxplot kan je de kwartielen, de mediaan en de grootste en de kleinste waarde aflezen. boxplot en somfrequentiepolygoo Een boxplot bevat de volgende 5 kengetallen: Het minimum / het kleinste getal: Deze bevindt zich helemaal links van de getallenlijn. Eerste k wartiel (Q1) of mediaan van de eerste helft : Deze kan je op ongeveer dezelfde manier berekenen als de mediaan, maar nu neem je alleen de kleinste helft van alle getallen

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Boxplot( <Verticale positie>, <Hoogte>, <Onbewerkte gegevenslijst>, <Uitschieters> ) Dit laat toe uitschieters te plotten als X-en in plaats van opgenomen te worden in de boxplot. In dit commando liggen uitschieters onder Q1 - 1.5 * interkwartielafstand of boven Q3 + 1.5 * interkwartielafstand

Frequentietabel - Statistiek in Exce

Om het wat makkelijker te maken raad ik je aan om eens een kijkje te nemen bij deWiskunde Academie, ze leggen daar veel uit op het gebied van wiskunde. Onderstaande filmpje is handig om te kijken. Toegevoegd na 4 minuten: De mediaan is trouwens alleen belangrijk als je een boxplot wilt tekenen, anders hoef je de mediaan niet te berekenen Ga nu naar http://www.WiskundeAcademie.nl voor nog meer online gratis video uitleg over alle onderwerpen van wiskunde op de middelbare school! Volg ons op tw.. Voor een ratio variabele gebruik je normaliter geen frequentietabel. Laat maar eens van de variabele Age de frequentieverdeling zien. Dit is een tabel met leeftijden van 21 tot 66. Veel informatie geeft de tabel niet. Wat vaak gebeurt is dat er leeftijdsklassen gemaakt worden, en dan heeft het bij een goede keuze van de klassengrootte wel zin In de boxplot, welke we in uitlegvideo 1 bespreken, zijn deze extra details aangegeven. Let op dat een boxplot en een spreidingsplot een globaal beeld van de verdeling schetst en het dus vrijwel niet mogelijk is exacte data aan deze plots te onttrekken

Boxplot De afgelopen 200 jaar is bijgehouden hoeveel regen in Nederland is gevallen gedurende dat jaar. De regenval is gekwantiseerd in aantal millimeter per jaar. De data is hieronder in een boxplot weergegeven. 350 600 900 1350 mm regen 1. Men spreekt van een droog jaar als er minder dan 530 millimeter is gevallen In uitlegvideo 1 wordt uitgelegd hoe je het gemiddelde berekent en hoe je te werk gaat als de gegevens hiervoor in een frequentietabel staan. In uitlegvideo 2 laten we zien wat het belang is van de modus en de mediaan als centrummaten naast het gemiddelde en hoe deze te bepalen zijn wanneer de gegevens in een frequentietabel staan Een frequentietabel is een tabel die alle waarnemingsgetallen en de bijbehorende frequenties weergeeft. Een frequentietabel kun je horizontaal of verticaal tekenen. Zie bijvoorbeeld de volgende frequentabel: Tijn houdt bij hoeveel regen er per dag valt. Hij heeft zijn resultaten in een frequentietabel gezet

Wiskundeleraar

Boxplot - Theorie wiskund

Boxplots - GeoGebr

Frequentietabel( <Lijst met waarnemingsgetallen> ) Geeft een tabel (als tekst) waarbij de eerste kolom een gesorteerde lijst is van unieke elementen van lijst L en de tweede kolom de frequentie van elke waarde in de eerste kolom. Lijst L kan zowel uit getallen of tekst bestaan. Frequentietable( <Boolean Cumulatief>, <Lijst met waarnemingsgetallen> Boxplots maken . Om de lengtes van jongens en meisjes met elkaar te vergelijken kun je boxplots maken. In Excel2013 heb je eerst een paar gegevens nodig om ze te maken. Je moet de twee kwartielen, het minimum en het maximum van de gegeven waarden en de twee medianen bepalen. Dat laat je Excel in een tabel zetten zoals die je hiernaast ziet

Nieuwe pagina 1 - hhofstede

Wiskundeleraa

frequentietabel opstellen - wiskund

Statistiek met de TI-83/8

Boxplot In de beschrijvende statistiek is een boxplot (of snorredoos, of doosdiagram) een grafische weergave van de vijf-getallensamenvatting. Deze vijf-getallensamenvatting bestaat uit het minimum, het eerste kwartiel, de mediaan (of tweede kwartiel), het derde kwartiel en het maximum van de waargenomen data In de boxplot is de mediaan weergeven. De mediaan is het middelste getal van een rij getallen. Dit betekent dat 50% van de getallen zich onder de mediaan bevindt en 50% boven de mediaan. Deze helften worden ook weer opgedeeld in 2. Hierdoor kan je in de boxplot zien waar de eerste 25% van de getallen zit, de 2e 25%, de 3e 25% en de 4e 25%

 1. Selecteer de gemaakte frequentietabel voor de jongens (hier: H7 t/m H53) in één keer. Activeer de wizard Grafieken. Je krijgt een venster te zien waarin je de soort grafiek moet aangeven. Kies voor Kolom en het eerste subtype. Klik op Volgende. Je komt dan door Reeks te kiezen op het dialoogvenster hiernaast
 2. 22 leermiddelen gevonden over frequentietabel, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen
 3. ste twee redenen waarom een frequentietabel soms handiger is dan een steelbladdiagram. Is het in deze situaties erg dat je de gegevens van een individuele waarne

In deze video laat ik jullie zien hoe je een boxplot moet maken. In deze video zit een opgave welke je kunt maken. Je kunt het filmpje pauzeren en daarna de uitwerking bekijken Boxplot bij frequentietabel maken. uitleg H4 Mavo 4 Statistiek 9 4.3 Diagrammen lezen Bij het lezen van diagrammen letten op: •de titel •wat er bij de assen staat •de legenda •extra informatie, zoals tekening of tekst 4.4 Diagrammen tekenen Lijn­ en. Boxplots hebben als voordeel dat ze in een beperkte ruimte meer informatie bieden dan een medianen- of frequentietabel. Ze laten én de mediaan zien, en de spreiding. Uit het voorbeeld blijkt dat de koopkracht van de helft van de werkenden harder stijgt dan 0,7 en voor de andere helft minder hard

absoluut uit % berekenen - Ashram

Statistiek - hoezowisknudde

 1. gen van gemiddelde verwijderd zijn, geschikt voor metrische variabelen, nog
 2. - Bereken de centrummaten vanuit de frequentietabel. - Maak gebruik van de gekende formules om de formulebalk in te vullen. - Noteer alle resultaten in het Exceldocument. Zorg dat het duidelijk is over welke centrummaat het gaat. ( tip: noteer in de cel bovenaan de kolom een gepaste tittel, in woorden en/of symbolen) - Probeer dit eerst.
 3. (Relatieve) frequentietabel Frequentiepolygoon (lijndiagram) Staafdiagram Histogram Cirkeldiagram (Dubbel) steel-bladdiagram Beelddiagram Stapeldiagram Komt nog Boxplot 15 3. Cumulativeit
 4. De standaardafwijking vertelt je wat de spreiding van de getallen in je steekproef is. Om de standaardafwijking voor je steekproef of gegevensverzameling te vinden, moet je eerst enkele berekeningen maken
 5. imum en het maximum. Variatiebreedte = max -
 6. frequentietabel en histogram - Ashram Ashra

modus en mediaan vanuit frequentietabel - YouTub

 1. . max. A B C BOXPLOT gemiddelde Boxplot modus totaal middelste waarne
 2. Kansrekenen: centrummaten, frequentietabel, boxplot, boom/wegendiagram, kansen berekenen, boxplot. Prijs: EUR 17,50 per set van 75 gedrukte opzoekkaartjes. U kunt direct sets gedrukte kaartjes bestellen via de webwinkel. Er is ook een digitale editie van het opzoekboekje beschikbaar
 3. Je stelt het op a.d.h.v. de frequentietabel die je hebt gemaakt over (ik neem aan) stappen van 5 (bijv: 60-65) Maar om echt de exacte antwoorden te verkrijgen moet je een frequentietabel invoeren met stappen van 1. dus bijv in L1: 63, 64, 65 en in L2 de frequentie van de getallen
 4. vat een steekproef samen met frequentietabel, frequentieverdeling, boxplot, histogram: werkt met lineaire, kwadratische, hyperbolische, exponentiële en logaritmische functies (voorschrift + grafiek) zet uitdrukkingen om naar gelijkwaardige vormen: Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
 5. 37 leermiddelen gevonden over beschrijvende statistiek, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen
 6. Praktische Opdracht Wiskunde (POW): Statistiek met de Computer Deze POW is geschreven door dhr. ir. Faroek R. Janmahomed op 01&02/05/18 voor de HAVO4 Wiskunde-A leerlingen van het Wateringse Veld College. Het cijfer voor deze POW is voor de leerlingen hun 1e SE Cijfer. De POW is daarom ook goed te gebruiken door HAVO5 Wiskunde-A leerlingen

Het aantal personen per gezin is Maak de boxplot bij deze gegevens. 8 20. Boswachter Loofjes heeft van dertig bomen de dikte gemeten. Het resultaat is in cm A. Maak bij deze gegevens een steel-bladdiagram B. Gebruik het steel-bladdiagram om een boxplot te maken C. Tussen welke twee diktes zit de middelste 50% van de bomen 21 1p-Je kunt de rijen van een frequentietabel een naam gegeven. 2p-Je kunt de gegevens goed neerzetten in de frequentietabel. 2p-Je gebruikt potlood en liniaal bij het maken van frequentietabel. -Diagrammen, boxplot, teken je met potlood en liniaal. In de statistiek is een percentiel van een dataset een van de in principe 99 punten die de geordende dataset in 100 delen van gelijke grootte verdelen. Het -de percentiel is dan een getal dat de % kleinere data van de (−) % grotere scheidt. Het 95e percentiel is bijvoorbeeld een getal zodanig dat 95% van de data kleiner is of eraan gelijk en 5% groter of eraan gelijk H4.2.2 Frequentietabel naar Boxplot. H4.2.3 Boxplot aflezen. H4.3 Diagrammen lezen. H4.4 Diagrammen tekenen. H4.5 Mediaan, Steel-Blad Diagram en Boxplot. Startpagina Kalender ©2021 Gilbert van Arneman & Robbert van Krieken. Samenvatting gegevensretentie. Installeer de.

Maak zelf een frequentietabel van deze cijfers zoals je die hiernaast ziet. Bepaal het modale cijfer, het gemiddelde rapportcijfer zowel van de waarden op één decimaal nauwkeurig als van de afgeronde cijfers. Maak een boxplot van de cijfers voor wiskunde (b.v. als X en N afkomstig zijn van een frequentietabel), dan kan je de data van X door SPSS laten wegen door de kolom N. Hiertoe duid je deze kolom aan als frequency variable in het menu Data weight cases. Als je rijen bij de statistische verwerking wilt uitsluiten, kun je dit doen via het menu Data select cases toegepaste statistiek inhoud meten: eenheden en variabelen, gegevensverzameling univariate beschrijvende statistiek frequentieverdelingen, grafisch

Histogram, staafdiagram en boxplot van frequentietabel. Histogram, bar chart and box plot from frequency table. Elk staafdiagram op de kaart kon afzonderlijke staven voor elk van deze types bevatten. Each bar chart on the map could contain individual bars for each of these types VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Exploratieve statistiek. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert. Hans Bekaert. Cecile Goethals. Lies Provoos - Kansrekenen: centrummaten, frequentietabel, boxplot, boom/wegendiagram, kansen berekenen, boxplot. Omschrijving; Braams heeft voor kinderen met reken- en spellingproblemen een hulpmiddel ontwikkeld: de 'Opzoekboekjes'. Voor het basisonderwijs is er een Opzoekboekje voor spelling en voor rekenen Als student secundair onderwijs ontdek je in het lestraject 'Statistiek D: Verdelingen voorstellen - Deel 3 & Boxplot ' alles wat je maar moet weten over dit thema, gebracht op een toffe en duidelijke manier! Bekijk ook zeker onze andere lestrajecten uit de rubriek Wiskunde HAVO wiskunde A, Deeltoets 2. Hoofdstuk 2: Verwerken van Data.: Frequentietabel. Absoluut en Relatief. Histogram en Stapeldiagram. Lijndiagram. Cirkeldiagram.

Frequentietabel Om te starten met het verwerken van het onderzoek maak je eerst in Excel een frequentietabel (met klassen van gelijke breedte). LET OP: Bij het opstellen van je tabel wordt de eerste kolom de ondergrens, de tweede de bovengrens en de derde het bereik!Als we meteen de klasse zouden noteren, kom je later de problemen B. Stel een frequentietabel op in Excel. Gebruik het sjabloon om je berekeningen in uit te voeren. EXTRA uitleg: Stappenplan. Volgende. Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen. Ga aan de slag. Startpagina Frequentietabel Histogram & Ogief centrummaten spreidingsmaten boxplot Besluit Hulp nodig. Frequentietabel - Tweede deel Het opstellen van de frequentietabel is opgedeeld in twee delen, dit is het tweede deel. Op het einde moet je vijftien verschillende kolommen bekomen Denk aan de frequentietabel, staafdiagram, lijndiagram, dotplot, cirkeldiagram, boxplot, spreidingsdiagram en een steel- en bladdiagram. Je moet in staat zijn om informatie uit deze figuren te halen en daar berekeningen mee uit te voeren. Examentip Wiskunde A #7:.

(a) Maak een boxplot bij deze frequentietabel. Ga na hoeveel procent van de data tussen het eerste kwartiel en het derde kwartiel ligt. (b) Maak een tweede tabel waarbij je de frequenties van 5 en 6 in respectievelijk 13 en 7 verandert. Maak ook hier een boxplot bij en beschrijf de verschillen. 11 Tijdens deze studienamiddag leer je Geogebra hanteren voor je lessen beschrijvende statistiek. Je maakt nader kennis met het rekenblad binnen Geogebra om enerzijds een frequentietabel op te stellen en anderzijds gegevens te groeperen in klassen. Daarnaast vestigen we de aandacht op grafieken zoals een staafdiagram, schijfdiagram, histogram, enkelvoudig frequentiepolygoon en een boxplot Boxplot → tekenen bij een frequentietabel. Gemiddelde, modus, mediaan, en standwaardafwijking / standaarddeviatie. Sporten Gemiddelde, modus en mediaan. Sporten Gemiddelde. Gewicht Gemiddelde. Schoenmaat Kleinst en grootst mogelijke gemiddelde. Gratis. Frequentietabel Gemiddelde (casio) Gratis

symmetrie - Ashram

Een frequentietabel, een staafdiagram en een frequentiepolygoon tonen de sprinttijd samengevoegd met andere sprinttijden, al naar gelang de gebruikte klassenindeling.Hoe groter de klassen zijn, hoe minder je van ieder sprinttijd terug ziet, maar hoe meer je kunt zeggen over groepen sprinttijden (de meest gesprinte tijden, het tijdsinterval van de langzaamste sprinters etc.) Frequentietabel Hierin zet je de waarnemingen neer en het aantal malen dat een waarneming voorkomt. Eventueel kun je tussen de waarnemingen en de frequentie turven hoeveel maal een bepaalde waarneming voorkomt. voorbeeld: De waarnemingen zijn 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 3 en 1. In een frequentietabel zet je eerst de verschillende waarnemingen op volgorde Handleiding R 3/21/2006 A.W. van der Vaart nabewerkt door M.A. Jonker Faculteit der Exacte Wetenschappen Vrije Universitei

Frequentietabel 8p Steelbladdiagram 7p Boxplot tekenen: 1p-Je kunt horizontale-as tekenen. 2p-Je kunt een logische en juiste schaalverdeling maken op de horizontale-as. 1p-Je geeft de as een naam Druk op: BOXPLOT TEKENEN. boxplot tekenen. Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen. Ga aan de slag. Home gegevens verzamelen frequentietabel opstellen centrummaten berekenen histogram en ogief tekenen boxplot tekenen besluit vormen. De TI-83/84 beschikt over een groot aantal statistische functies. frequentietabel hebt ingevoerd, kun je allerlei diagrammen maken met behulp van STAT PLOT. of kun je minimum, maximum, mediaan, kwartielen aflezen in een boxplot. E-notariaat handleiding Ipad handleidingenboek Truma boiler bs10 handleiding Jvc gz v515 handleiding iphon Boxplot met behulp van de grafische rekenmachine. . Invoeren van de frequentietabel: L1 waarden, L2 frequenties. . Instellingen van Plot 1 wijzigen: On, Type (simpele) boxplot, Xlist:L1, Freq:L2. Grafieken en diagrammen zijn een handig hulpmiddel om bepaalde informatie te visualiseren. Op grafiektool.nl kun je online diverse grafieken en diagrammen maken, delen en bewerken. Onder andere staafdiagrammen, lijn grafieken, taart diagrammen, XY grafieken en Bubble diagrammen zijn mogelijk

- een frequentietabel (elementair en volledig) opstellen in GeoGebra; - een histogram vergelijken met een normale verdeling; - meerdere voorstellingen tegelijk tonen (b.v. histogram en boxplot) en deze voorstellingen aanvullen met de bijhorende beschrijvende maten; - GeoGebra gebruiken om het verschil tussen mediaan en gemiddelde te illustreren Begrippen die te maken hebben met gegroepeerde gegevens zijn variatiebreedte en de breedte van de klassen zelf. Sjoert vertelt je er alles over in deze video 2017-2018 univariate beschrijvende statistiek univariate statistiek comwet beschrijvende inhou

kwadratisch verband - Ashram

!! 1! Oefeningenstatistiek3de!graad! Oefeningen!statistiek!! Hoofdstuk)1)De)wereld)van)de)kansmodellen.! 1.1 Tabel!A!entabel!B!zijnde!kansverdelingenvanmodel. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 aug 2009 om 09:31. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn Meetniveaus: Nominaal, Ordinaal, Interval en Ratio Wanneer je onderzoek doet heb je vaak variabelen die je hierin moet verwerken. Variabelen zijn elementen uit een onderzoek die verschillende waarden kunnen aannemen Beschrijvende statistiekmet Geogebra 4.2met Geogebra 4.2Brecht Dekeyse

Nieuwe pagina 1 - hhofstede . De juf van groep 8 maakt daarvan het histogram hiernaast. De klassen die zijn gebruikt in bovenstaande voorbeelden zijn niet even breed histogram: een staafdiagram met klassen op de x-as en frequenties op de y-as. • frequentiepolygoon: een lijndiagram (in Excel: Ongelijke klassebreedtes Wanneer er sprake is van ongelijke overeen met de frequentie van de. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Opgaven lød herefter: Fremstil et diagram, der gør det muligt at sammenligne søvnvanerne i 9. A med søvnvanerne i 9. B. Vejledningen nedenfor er ikke en besvarelse af opgaven ovenfor, men blot en måde at lave et boksplot, søjlediagram eller histogram ud fra en hyppighedstabel Boxplots van de data worden weergegeven in Figuur 7.1. chol <-read.table (dataset/chol.txt, header= TRUE) chol $ group <-as.factor We kunnen een frequentietabel van de teststatistiek verkrijgen en de unieke resultaten uitzetten in een plot of er een histogram van maken Microsoft Excel 2007 maakt de creatie van frequentietabellen vrij gemakkelijk , maar voor degenen die nog nooit een hebt gemaakt , kan het een beetje verwarrend . Gelukkig , door het nemen van een paar snelle stappen bij het opzetten van alles , kunt u een hoofdpijn te vermijden wanneer het tijd is om uw frequentietabel maken . Wat je nodig heb

 • Maya 2020.
 • Liquipedia Overwatch.
 • Filmladder Amsterdam 1917.
 • Punnikklos Action.
 • Lyrics.
 • Aerosmith Pump.
 • Ryan Newman Instagram.
 • Parkeergarage Paardenveld Utrecht.
 • Ikoefen zelf.
 • Verschil taart en gebak.
 • Lyca beltegoed Albert Heijn.
 • Osrs Venenatis.
 • Dr Martens maat 39 zwart.
 • Vaccinatie waterpokken kosten.
 • Nederlandse thriller.
 • Waar woont Janine Abbring.
 • Kinder maskers uitprinten.
 • Marineschip De Zeven Provinciën.
 • Gratis camperplaatsen.
 • All Anime Characters.
 • Vensterbank decoratie Kerst.
 • CERN news.
 • Als je het leuk vindt.
 • Havermeel Plus.
 • Koeltas HEMA.
 • Channel 4 kijken in België.
 • Indeukingsfractuur knie.
 • Frisdrank koelen in vriezer.
 • Etymologie sprookje.
 • Oorzaak jaloezie.
 • Biefstuk restaurant.
 • Sleurs FLEX.
 • Flashmob Japan.
 • Green Flash nagellak.
 • Groen marmer blad.
 • Grenadierwever te koop.
 • Trainers Standard.
 • Hele wilde gans kopen.
 • Geslachtsgebonden overerving.
 • Behandeling coccidiose.
 • The Night They Drove Old Dixie Down betekenis.